โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, December 2, 2018

การใช้ according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก

แหล่งข่าว : CNN
Throughout August, the risk of dying from Covid-19 was 11 times higher for unvaccinated adults than for fully vaccinated adults in the United States, according to new data published by the US Centers for Disease Control and Prevention.
ตลอดเดือนสิงหาคม ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับวัคซีนสูงกว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว เป็น 11 เท่าในสหรัฐอเมริกา, อ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลใหม่ที่เผยแพร่โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

คำศัพท์ข่าว
- 11 times = สิบเอ็ดครั้ง/สิบเอ็ดเท่า
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- adult (n) = ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่,โตเต็มวัย
- dying (n) = การเสียชีวิต
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- higher (comparative adverb) = สูงกว่า
- published by = ถูกเผยแพร่โดย
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน, ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
- US Centers for Disease Control and Prevention = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา


♥ ตัวอย่างการใช้ "according to"
โครงสร้างประโยค : According to + คำนาม/ ประโยค
- According to my mirror, I'm beautiful.
จากภาพที่เห็นในกระจกบอกว่า ฉันสวย

- According to Ella, it was the first time they had met.
ตามที่เอลล่าบอก มันเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกัน

- According to these documents, you still owe us £2,000.
ตามเอกสารเหล่านี้คุณยังเป็นหนี้เงิน 2,000 ปอนด์

- You've been very rude, according to your mother.
คุณหยาบคายมากตามที่คุณแม่ของคุณบอก

- According to the weather forecast, it will rain today.
จากข้อมูลของพยากรณ์อากาศ วันนี้ฝนจะตก

- I must take some medicine according to the doctor’s advice.
ฉันต้องทานยาตามคำแนะนำของคุณหมอ

- According to the timetable, we should arrive there at 5 p.m.
จากข้อมูลตารางเวลา เราควรจะไปถึงตอน 5 โมงเย็น

- According to Dr. Smith, the cause of Tom’s death was drowning.
จากข้อมูลของ ดร.จอห์นสาเหตุการเสียชีวิตของลินดาคือการจมน้ำ

- According to the water forecast, there will be a lot of rain next week.
จากข้อมูลของพยากรณ์อากาศ จะมีฝนมากสัปดาห์หน้า

- A 60-year-old woman, who became the 85th coronavirus patient in Hong Kong, was the only infected person with a residence in Tai Hang, according to the Centre for Health Protection. Her domestic worker – a 29-year-old woman – was later confirmed to have been infected.
หญิงวัย 60 ปีคนหนึ่งผู้ซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรน่าคนที่ 85 ในฮ่องกงและเป็นผู้ติดเชื้อเพียงคนเดียวที่มีถิ่นที่อยู่ในไทฮั่ง, จากข้อมูลของศูนย์คุ้มครองสุขภาพ สาวใช้ในบ้านของเธอซึ่งเป็นหญิงอายุ 29 ปีได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในภายหลัง Credit : www.hongkongfp.com


ตัวอย่างการใช้ "according to" ในประโยคคำถาม
- What is true according to the sign?
ข้อใดเป็นความจริง อ้างอิงจากแผ่นป้าย

- What isn't true according to the sign?
ข้อใดไม่เป็นความจริง อ้างอิงจากแผ่นป้าย

- Why would Paul enjoy the opera, according to Linda?
ทำไมจอห์นจะชอบโอเปร่า ตามที่ลินดาคิด

- According to doctor, what can you get lots of nutrients from?
ตามที่หมอบอก คุณจะได้รับสารอาหาร ส่วนมากจากอะไร

- What were the reasons that John should stop smoking, according to Linda?
เหตุผลที่จอห์นควรจะหยุดสูบบุหรี่ ตามที่ลินดาบอกคืออะไร

- According to the announcement, what was the meeting going to be about?
ตามการประกาศการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาอะไรบ้าง

- According to Sophie's research, what is the origin of the name “Halloween?”
ตามการวิจัยของโซฟีต้นกำเนิดของชื่อ "ฮาโลวีน" คืออะไรการใช้ according-to แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ according-to สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : according-to
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : according-to

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : according-to
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : according-to
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : according-to
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : according-to
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : according-to
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : according-to
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : according-to
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : according-to
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : according-to
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : according-to
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : according-to
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : according-to
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : according-to
15. American heritage : www.ahdictionary.com : according-to
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : according-to
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : according-to
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : according-to
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : according-to
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : according-to
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : according-to
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : according-to
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : according-to
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : according-to
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : according-to
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : according-to
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : according-to
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : according-to
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : according-to
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : according-to
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : according-to

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : according-to
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : according-to
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : according-to
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : according-to
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : according-to
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : according-to

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ according-to
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ according-to

No comments:

Post a Comment