โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

treat (n, v) = รักษา, ดูแล, ปฏิบัติเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : สำนักข่าวรอยเตอร์
- Aya, 61, was a physician’s assistant who had treated patients with the coronavirus. Then she became a patient herself.
Aya อายุ 61 ปีเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยจาก coronavirus จากนั้นเธอก็กลายเป็นผู้ป่วยเอง
- assistant (n) = ผู้ช่วย
- patient (n) = คนไข้, คนป่วยแหล่งข่าว : สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
A Reno hospital turned their parking garage into a new wing to treatcoronavirus patients
โรงพยาบาล เรโน เปลี่ยนโรงจอดรถให้เป็นโซนย่อยใหม่ของอาคาร เพื่อรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนา
- turn (v) = เลี้ยว, ปรับเปลี่ยน, กลายเป็น
- wing (n) = ปีก, โซนย่อยของอาคาร(ส่วนหนึ่งของอาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โครงการจากส่วนหลัก)

ตัวอย่างประโยค การใช้ treat จากดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
- He treated his wife very badly.
เขาปฏิบัติต่อภรรยาไม่ดีมาก

- It's wrong to treat animals as if they had no feelings.
มันผิดที่จะปฏิบัติต่อสัตว์ราวกับว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึก

- My parents treated us all the same when we were kids.
พ่อแม่ของฉันปฏิบัติต่อพวกเราทุกคนเหมือนกันเมื่อตอนเป็นเด็กเมนู:ศัพท์ข่าว

การใช้ treat แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ treat สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : treat
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : treat

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : treat
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : treat
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : treat
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : treat
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : treat
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : treat
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : treat
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : treat
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : treat
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : treat
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : treat
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : treat
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : treat
15. American heritage : www.ahdictionary.com : treat
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : treat
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : treat
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : treat
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : treat
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : treat
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : treat
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : treat
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : treat
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : treat
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : treat
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : treat
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : treat
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : treat
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : treat

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น