โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 30, 2020

vaccine = วัคซีน, เชื้อวัคซีน (เชื้ออ่อนแอของโรค)เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
A German company working with US pharmaceutical giant Pfizer has begun human trials of a potential Covid-19 vaccine that could supply millions by the end of the year, according to the two firms.
จากข้อมูลของร่วมกันของสองบรุิษัท, บริษัท สัญชาติเยอรมันที่ทำงานกับ บริษัท Pfizer ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมของสหรัฐได้เริ่มการทดลองวัคซีนที่สามารถป้องกัน Covid-19 และสามารถจัดหาได้หลายล้านชุดภายในสิ้นปีนี้
คำศัพท์
- according to = จากข้อมูลของ, ตามที่
- by the end of the year = ก่อนสิ้นปี, ภายในสิ้นปี
- Covid-19 = โรคโควิด19, โรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา(coronavirus)
- firm = บริษัท, ห้าง, หุ้นส่วน
- giant(adj.) = ขนาดยักษ์, ใหญ่โต
- human = คนเรา, เป็นมนุษย์
- pharmaceutical(adj.) = เกี่ยวกับเภสัชกรรม, เกี่ยวกับยา
- potential = ศักยะภาพ, สามารถเป็นได้, อาจเป็นไปได้
- supply = จัดหา, ผลิตให้, ส่งมอบ
- trials = การทดลอง
- vaccine = วัคซีน, เชื้อวัคซีน (เชื้ออ่อนแอของเชื้อโรค)

No comments:

Post a Comment