โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 30, 2020

election หมายถึง เลือกตั้ง

- Trump says China wants him to lose 2020 re-election race
ทรัมป์กล่าวว่าจีนต้องการให้เขาแพ้การแข่งขันเลือกตั้งในปี 2020
- Trump claims China wants him to lose re-election race in November.
ทรัมป์อ้างว่าจีนต้องการให้เขาแพ้การแข่งขันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน

คำศัพท์
- election = การเลือกตั้ง
- re-election = การเลือกตั้งที่จะขึ้นใหม่
- lose =พ่ายแพ้, เสีย, สูญ, ปราชัย
- race = การแข่ง, ลงแข่งขัน
เครดิตข่าวจาก : สำนักข่าว อัลจาซีรา
เครดิตข่าวจาก : สำนักข่าว South China Morning Post(Twitter)
เครดิตข่าวจาก : สำนักข่าว South China Morning Post

เมนู:ศัพท์ข่าว
- Local government elections will take place in May.
การเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม

- The first election results have started to come in.
ผลการเลือกตั้งครั้งแรกเริ่มเข้ามา

- Elections for the state governorship will be on November 25.
การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน

- Within three months of his election he was forced to resign.
ภายในสามเดือนของการเลือกตั้งเขาถูกบังคับให้ลาออก

- The government is expected to call an election (= allow the country to vote) very soon.
คาดว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ประเทศมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้
การใช้ election แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ election สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : election
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : election

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : election
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : election
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : election
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : election
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : election
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : election
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : election
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : election
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : election
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : election
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : election
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : election
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : election
15. American heritage : www.ahdictionary.com : election
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : election
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : election
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : election
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : election
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : election
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : election
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : election
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : election
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : election
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : election
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : election
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : election
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : election
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : election
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : election
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : election

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : election
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : election
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : election
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : election
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : election
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : election

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ election
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

erection หมายถึง

No comments:

Post a Comment