โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
Seven new Covid-19 cases, all arrivals
โควิด -19 ใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด

The government reported seven new cases of coronavirus disease on Friday, quarantined arrivals from four countries and including one person who has had it before.
รัฐบาลรายงานพบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนารายใหม่ 7 ราย ในวันศุกร์ ,เป็นผู้ถูกกักตัวเดินทางมาจาก 4 ประเทศ และรวมถึงหนึ่งคนที่เคยเป็นมาก่อน

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the five Thais and two foreigners had arrived from Saudi Arabia, Bangladesh, Qatar and Pakistan.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าเป็นคนไทย 5 คน และชาวต่างชาติ 2 คน เดินทางมาจากซาอุดีอาระเบีย, บังกลาเทศ, กาตาร์ และปากีสถาน

Three Thais returned home from Saudi Arabia - two schoolgirls, aged 14 and 9, and a man aged 61.
คนไทย 3 คนกลับบ้านจากซาอุดีอาระเบีย - เด็กนักเรียน 2 คนอายุ 14 และ 9 ปี และชายอายุ 61 ปี

They arrived on Sept 5 and were quarantined in Bangkok. Their infection was confirmed by their second test on Wednesday. Their symptoms were a loss of sense of smell and a runny nose.
พวกเขามาถึงเมื่อวันที่ 5 กันยายนและถูกกักตัวในกรุงเทพฯ การติดเชื้อของพวกเขาได้รับการยืนยัน โดยการทดสอบครั้งที่สอง ในวันพุธ อาการของพวกเขาคือสูญเสียการรับรู้กลิ่น และมีน้ำมูกไหล

คำศัพท์ข่าว

- aged = อายุ
- a loss of sense of smell = สูญเสียการรับรู้กลิ่น
- coronavirus disease = โรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา
- foreigner = ชาวต่างชาติ
- including = รวมทั้ง, รวมถึง
- infection = การติดเชื้อ
- runny nose = มีน้ำมูกไหล
- The Centre for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19
- Their infection was confirmed = การติดเชื้อของพวกเขาได้รับการยืนยัน (Passive Voice)
- were quarantined = ถูกกักตัว (Passive Voice)สำนักข่าว : บีบีซี
The student daring to challenge Thailand’s monarchy
นักศึกษากล้าท้าทายสถาบันกษัตริย์ของไทย

"There was fear lurking inside me, deep fear of the consequences," says Panusaya Sithijirawattanakul.
“มีความกลัวแฝงอยู่ในตัวฉันและกลัวอยู่ลึกๆถึงผลที่ตามมา” ภาณุสยา สิทธิจิรวัฒนกุล กล่าว


In August, the 21-year-old nervously stepped onto a stage in Thailand and delivered an open challenge to the monarchy.
เดือนสิงหาคม, ในวัย 21 ปีได้ก้าวขึ้นสู่เวทีในประเทศไทยอย่างเป็นกังวลและแสดงความท้าทายอย่างเปิดเผยต่อสถาบันกษัตริย์

To the cheering of thousands of students of one of Thailand's top universities, she read out a now-famous 10-point manifesto, calling for reform of the monarchy.
แรงเชียร์จากนักศึกษาหลายพันคนที่เป็นหนึ่งในมหาวิยาลัยอันดับต้นประเทศไทย, เธอได้อ่านแถลงการณ์ 10 ข้อเป็นประเด็นโด่งดัง เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

It was a shocking move. Thais are taught from birth to revere and love the monarchy, but also to fear the consequences of speaking about it.
มันเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าตกใจ คนไทยถูกสอนตั้งแต่แรกเกิดให้เคารพ และรักสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ยังต้องกลัวผลของการพูดถึงเรื่องนี้ด้วย

คำศัพท์ข่าว
- birth = กำเนิด, แรกเกิด
- but also = แต่ก็ยังต้อง...
- but also to fear the consequences = แต่ก็ยังต้องกลัวผลที่ตามมา
- challenge = ท้าทาย
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- consequences = ผลที่ตามมา
- delivered (deliver) = ทำตามคำสัญญา, ประกาศ, แจ้ง
- fear lurking = ความกลัวที่แฝงอยู่
- manifesto = การประกาศ
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- nervously = อย่างประหม่า
- reform = ปฏิรูป
- revere = นบนอบ, เทอดทูน, เคารพนับถือบูชา
- stage = เวที
- Thais = คนไทย
- Thais are taught = คนไทยถูกสอน (Passive Voice)
- calling for reform of the monarchy = เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สำนักข่าว : บีบีซี
Thai national park mails trash back to tourists
อุทยานแห่งชาติของไทยส่งขยะกลับคืนนักท่องเที่ยว

If you litter in this Thai national park, your trash may just come back to haunt you.
หากคุณทิ้งขยะในอุทยานแห่งชาติของไทย ขยะของคุณอาจจะกลับมาหลอกหลอนคุณ

Well, not exactly haunt, but it'll be shipped to your home as a pointed reminder that when out in nature, you better clean up after yourself.
ที่จริง ก็ไม่ใช่หลอกหลอนซะทีเดียว แต่ขยะจะถูกส่งไปที่บ้านของคุณ เพื่อเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ระลึกว่าเมื่อออกไปในธรรมชาติ คุณควรทำความสะอาดสิ่งที่ทำไว้ด้วยตัวเอง

Authorities in the popular Khao Yai National Park near Bangkok will start sending rubbish back to litterers, Thailand's environment minister said.
เจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ซึ่งเป็นที่นิยมใกล้กรุงเทพฯ จะเริ่มส่งขยะกลับไปให้คนทิ้งขยะ ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของไทยกล่าว

Offenders will also be registered with the police.
ผู้กระทำผิดจะถูกขึ้นทะเบียนกับตำรวจด้วย


คำศัพท์ข่าว

- clean up = ทำความสะอาด
- come back = กลับมา
- exactly = อย่างแน่นอน, อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ
- pointed reminder = ย้ำเตือน, เตือนความจำ
- popular = ยอดนิยม
- Thailand's environment minister = รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของไทย
- Thai national park = อุทยานแห่งชาติของไทย
- litterer = คนทิ้งขยะสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
The pandemic didn't solve climate change. This week's disasters are proof
การระบาดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางลบของภูมิอากาศ , ภัยพิบัติในสัปดาห์นี้เป็นเครื่องพิสูจน์

If you thought COVID-19 restrictions, like enforced lockdowns and social distancing, would put a lasting dent in our collective carbon footprint and save the world from warming, you were mistaken.
หากคุณคิดว่าข้อจำกัด ของ COVID-19 เช่นการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคมจะลดร่องรอยความเสียหายที่มีอย่างยาวนานจากคาร์บอนที่เราสะสมไว้ และช่วยโลกไม่ให้ร้อนขึ้น คุณกำลังเข้าใจผิด

Earlier this year, in the midst of a horrific news cycle and a rapidly mounting death toll, that notion was a welcome silver lining to the pandemic.
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวที่น่าตกใจ จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวคิดดังกล่าวถือเป็นการมองสิ่งดีในสถานการณ์ที่เลวร้าย

As people around the world stayed at home to stop the spread of the coronavirus, greenhouse gas emissions from the energy and transport industries plummeted, dropping to record lows.
ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกอยู่ที่บ้านเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา, การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน และอุสาหกรรมการขนส่งลดลงต่ำอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์

But it may have given some a false sense that the worst effects of climate change were being mitigated.
แต่อาจทำให้รู้สึกแบบผิด ๆ ว่าผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังบรรเทาลง

They're not.
มันไม่ได้เป็นแบบนั้น

Just in the last week, we learned that massive glaciers are tearing loose from the Antarctic and Greenland ice sheets, driven by increasingly high temperatures at the poles, and, in turn, accelerating sea level rise and posing enormous threats to the millions of people living in coastal areas.
ในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าธารน้ำแข็งขนาดใหญ่กำลังแยกออกจากแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติก และกรีนแลนด์ โดยถูกขับเคลื่อนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่ขั้วโลก และในทางกลับกัน การเร่งให้ระดับของน้ำทะเลสูงขึ้นก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คนนับล้านที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ชายฝั่ง

คำศัพท์ข่าว
- accelerating = การเร่งความเร็ว
- around = รอบๆ, ทุกด้าน, ทั่วพื้นที่
- coastal areas = บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
- collective = โดยรวม, ที่เป็นจำนวนมาก, ที่เป็นกลุ่มใหญ่
- cycle = วัฏจักร, ระยะเวลายาวนาน (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำหลาย ๆ ในข่าวหมายถึง กระแสข่าว)
- death = การเสียชีวิต
- dent = แอ่ง, หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า
- enormous = มหึมา, ร้ายกาจ, เลวร้าย
- glacier = ธารน้ำแข็ง
- horrific = น่าขนลุก, น่าตกใจ
- in turn = ในทางกลับกัน
- lasting ยืดเยื้อ, ที่กินเวลานาน
- massive (adj) = ขนาดใหญ่
- midst = ท่ามกลาง
- mounting = ที่เพิ่มขึ้น
- mitigated (mitigate) = บรรเทา, ผ่อนคลาย
- notion = ความคิด, ความเชื่อ, แนวคิด
- plummeted (plummet) = ตกฮวบลง
- pole = ขั้วโลก
- posing = ปัญหาอันตรายหรือความยากลำบาก
- proof = การพิสูจน์
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- restriction = การจำกัด, การควบคุม
- spread = แพร่กระจาย, ลุกลาม
- the worst effects = ผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด
- thought (think) = คิด, นึก
- toll = จำนวนผู้สูญเสีย (บาดเจ็บ, เสียชีวิต จากเหตุการณ์ต่างๆ)
- worst = แย่ที่สุด

- a false sense = ความรู้สึกผิด ๆ
- a rapidly mounting death toll = จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- climate change = สภาพทางภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดพายุ และน้ำท่วมที่เป็นอันตราย)
- driven by increasingly high temperatures at the poles = โดยถูกขับเคลื่อนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่ขั้วโลก
- silver lining = สถานการณ์ที่เลวร้ายอาจมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่
- posing enormous threats = ก่อให้เกิดการคุกคามที่เลวร้ายสำนักข่าว : Bloomberg
Thai Protesters Critical of Monarchy to Stage Largest Event Yet
ผู้ประท้วงชาวไทยวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จนถึงขั้นเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่สุด

Thai protest leaders are planning the biggest gathering since the 2014 military coup, as they seek to build momentum in months-long demonstrations for greater democracy and reform of the country’s powerful monarchy.
ผู้นำการประท้วงของไทยกำลังวางแผนการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การทำรัฐประหารโดยพวกทหารในปีค.ศ. 2014 , พวกเขาหาทางสร้างแรงผลักดัน จัดกิจกรรมประท้วงนานหลายเดือน เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่กว่า และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่มีอิทธิพล มากมายของประเทศ

As many as 100,000 protesters are expected at Thammasat University campus in Bangkok on Saturday, according to the student-led group organizing the event, the United Front of Thammasat and Demonstration.
คาดว่าจะมีผู้ประท้วงมากถึง 100,000 คน บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ ตามคาดการณ์ของกลุ่มแกนนำนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม, แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

Although the university said last week it wouldn’t allow protesters on campus, the group vowed the gathering would proceed as planned.
แม้ว่ามหาวิทยาลัยได้แจ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จะไม่อนุญาตให้มีผู้ประท้วงในมหาวิทยาลัย แต่ทางกลุ่มยังยึดมั่นที่จะรวมตัวตามแผนที่วางไว้

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- allow = อนุญาต
- as planned = ตามแผนที่วางไว้
- biggest = ใหญ่ที่สุด (ใช้ theนำหน้าเสมอ )
- campus = พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
- demonstration = การชุมนุมประท้วง
- event = งานสังคม, เหตุการณ์สำคัญ
- last week = สัปดาห์ที่แล้ว
- momentum = แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น
- planning (plan) = วางแผน
- powerful = มีอิทธิพล, มีอำนาจ
- protester = ผู้ประท้วง
- reform = การปฏิรูป
- seek = พยายาม, พยายามค้นหา
- to build momentum = เพื่อสร้างแรงผลักดัน
- organizing (organize) = จัดงาน
- vowed (vow) = สาบาน, สัญญา, ยึดมั่นคำพูด
- united = เป็นหนึ่งเดียว, มีเอกภาพ
- democracy = การปกครองแบบประชาธิปไตย
- coup (ออกเสียงว่า "คู"เหมือนคูน้ำ) = การทำรัฐประหาร, การใช้กำลังเข้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง
- military coup = การทำรัฐประหารโดยพวกทหาร
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- protesters are expected = ผู้ประท้วงถูกคาดว่า (Passive Voice)
- Thammasat University campus = พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
- the biggest gathering = การรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุด
- would proceed as planned = จะดำเนินตามแผนที่วางไว้สำนักข่าว : Independent
Rose McGowan speaks out about being slut-shamed for years after iconic VMAs dress
Rose McGowan พูดถึงความอับอายขายหน้าเป็นเวลาหลายปี หลังจากแต่งชุดที่ทำให้โด่งดังตอนออกงาน VPMs

Rose McGowan made headlines in 1998 when she stepped onto the red carpet in a skimpy dress.
Rose McGowan เป็นข่าวพาดหัวในปี 1998 เมื่อเธอก้าวเข้างานพรมแดงในชุดที่แทบจะไม่ปกปิดอะไรเลย

Two decades later, she has told Yahoo Entertainment that she remembered how much people had criticised her and called her names for daring to do it – and how much that moment meant to her.
สองทศวรรษต่อมาเธอบอกกับ Yahoo Entertainment ว่าเธอจำได้ว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์เธอมากแค่ไหนและใช้เรียกชื่อเธอแทนการกล้าทำ - และช่วงเวลานั้นมีความหมาย/ โหดร้ายกับเธอมากแค่ไหน

McGowan said that the dress and appearance with her then boyfriend, Marilyn Manson, was the first big public appearance she made after being sexually assaulted.
McGowan กล่าวว่าการแต่งกาย และการปรากฏตัวพร้อมกับของแฟนหนุ่มของเธอ, มาริลีน แมนสัน, เป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เธอทำ หลังจากถูกทำร้ายทางเพศ

She has previously alleged that Harvey Weinstein, the film financier, raped her in 1997.
ก่อนหน้านี้เธอเคยกล่าวหาว่า ฮาร์วีย์ เวนสไตน์, ผู้อำนวยการสร้างหนังข่มขืนเธอในปีค.ศ. 1997

คำศัพท์ข่าว
- criticised (criticised) = โดนว่า, ถูกวิจารณ์, (แสดงความไม่ยอมรับในสิ่งที่เธอทำ)
- being sexually assaulted = การถูกทำร้ายทางเพศ
- boyfriend = แฟนหนุ่ม
- daring = ความใจกล้า
- financier = ผู้จัดหาเงินทุนให้, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง
- film financier = ผู้อำนวยการสร้างหนัง, ผู้จัดหาเงินทุนให้สร้างหนัง
- moment meant = ช่วงเวลาที่มีความหมาย
- previously = ก่อนหน้านี้
- public appearance = การปรากฏตัวต่อสาธารณะ
- raped (rape) = ข่มขืน
- remembered (remember) = จำได้
- skimpy dress = ชุดขี้เหนียว (เสื้อผ้า เล็ก, สั้น, ชื้นน้อย ที่ไม่ค่อยปกปิดร่างกาย)
- stepped onto (stepped onto) = ก้าวเข้าสู่
- iconic = มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทน
- VMAs (Video Music Awards) = รางวัลสำหรับสื่อวิดิโอเพลง จัดโดยช่องเคเบิลMTVสำนักข่าว : บีบีซี (Website)
สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter.)
Environment activists: 'I got death and rape threats’
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม: 'ฉันโดนขู่ฆ่าและข่มขืน'

In the last year, 212 environmental activists around the world have been killed - the worst year on record.
ในปีที่แล้วนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 212 คนทั่วโลกถูกสังหารซึ่งเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์

Last year, 212 environmental activists around the world were killed. It’s the worst year on record since the charity Global Witness started tracking deaths in 2012.
เมื่อปีที่แล้วนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 212 คนทั่วโลกถูกสังหาร นับเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่องค์กรการกุศล Global Witness เริ่มติดตามการเสียชีวิตในปีค.ศ. 2012

Women and indigenous activists are particularly under threat.
ผู้หญิง และนักเคลื่อนไหวในท้องถิ่นตกอยู่ภายใต้การคุกคามอย่างยื่ง

BBC Minute’s Olivia Le Poidevin speaks to environmental activists from the Philippines and Colombia who say they have received death and rape threats.
Olivia Le Poidevin จาก BBC Minute พูดกับนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจากฟิลิปปินส์และโคลอมเบียซึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้รับการขู่ฆ่าและข่มขืน

คำศัพท์ข่าว
- around the world = ทั่วโลก
- charity = องค์กรการกุศล
- environmental activists = นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
- indigenous activists = นักเคลื่อนไหวในท้องถิ่น
- particularly = โดยเฉพาะ
- threat = การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ทำให้กลัว


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น