โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คำขอร้องของทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คำขอร้องของทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการบอกลาสุนัขอันเป็นที่รักของเขา


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


จุดประสงค์ของบทความแปลนี้ เพื่อใช้ศึกษาสไตล์การเขียนข่าว ภาษาอังกฤษ เหตุการณ์เดียวกัน 4 เว็บไซต์)
แหล่งข่าว : www.cnn.com
แหล่งข่าว : www.standard.co.uk
แหล่งข่าว : www.nydailynews.com
แหล่งข่าว : www.metro.co.uk

คำศัพท์ข่าวเบื้องภาษาอังฤษเบื้องต้น
- hospice = บ้านพักรับรอง, บ้านพักระยะสุดท้าย (บ้านที่ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
- John Vincent = จอห์น วินเซนต์ อดีตทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนาม
- Yorkshire Terrier (ยอร์กเชอร์ เทร์เรียร์) = เป็นสุนัขพันธุ์เล็กยอร์กเชอร์ เทร์เรียร์
- Patch = ชื่อของสุนัขพันธ์ ยอร์กเชอร์ เทร์เรียร์ ที่จอห์นเลี้ยงดู

- adopt = รับเลี้ยง, รับเลี้ยงเป็นลูก
- Albuquerque Animal Welfare = ชื่อศูนย์ดูแลสวัสดิภาพสัตว์
- admitted = รับ, ให้เข้า, การรับเข้า
- beloved = ที่รัก
- cuddle = กอดก่าย, กอดลูบไล้
- expressed = แสดงออก
- give up = อำลา, กล่าวคำลา, บอกเลิก(หยุดทำในสิ่งที่ปราถนา)
- granted = ที่มอบให้, ที่ยอมให้, ที่ยินยอม
- last moment = ช่วงเวลาสุดท้าย
- last time = ครั้งสุดท้าย
- litter = ครอก (กลุ่มลูกสัตว์ที่แม่สัตว์เพิ่งให้กำเนิด)
- medical equipment = อุปกรณ์ทางการแพทย์
- once again = อีกครั้งหนึ่ง
- plenty = มากมาย, เยอะแยะ
- pooch = สุนัข
- puppy = ลูกสุนัข
- reached out = พยายามติดต่อ, พยายามสื่อสาร
- reunion(n) = การกลับมาเจอกันใหม่
- reunited(n) = กลับมาเจอกันใหม่
- spent = ใช้จ่าย, ใช้เวลา
- vet (veteran) = ผู้อาวุโส, ทหารผ่านศึก
- wish = ปรารถนาสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
A Vietnam veteran in hospice care got to see his beloved dog for the last time
ทหารผ่านศึกเวียดนามในบ้านพักรับรองดูแลผู้ป่วยได้เห็นสุนัขที่รักของเขาเป็นครั้งสุดท้าย

When aveteran was admitted to hospice care last week, he had only one last wish: to say goodbye to his beloved dog, Patch.
เมื่อทหารผ่านศึกเข้ารับการดูแลที่บ้านพักรับรองในสัปดาห์ที่แล้ว, เขามีความปรารถนาสุดท้ายเพียงอย่างเดียวนั่นคือการบอกลา Patch สุนัขอันเป็นที่รักของเขา

John Vincent is a Marine who fought in Vietnam.
John Vincent เป็นนาวิกโยธินที่ต่อสู้ในเวียดนาม
The 69-year-old was hospitalized in Albuquerque, New Mexico, before being transferred to a nearby VA hospice facility.
ในวัย69ปี เขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในอัลบูเคอร์คี, มลรัฐนิวเม็กซิโกก่อนที่จะถูกย้ายไปที่บ้านพักรับรองVAที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

Because Vincent has no family in the area, his 6-year-old Yorkshire Terrier mix was taken to Albuquerque's Animal Welfare Department.
เนื่องจาก Vincent ไม่มีครอบครัวอยู่ในพื้นที่นั้นเลย, สุนัขพันธุ์ผสม Yorkshire Terrier อายุ 6 ปีของเขาจึงถูกนำตัวไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์ Albuquerque

Adam Ricci, chief of field operations at the city's Animal Welfare Department, told CNN it's standard practice for dogs to end up in their care in situations like this.
Adam Ricci หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามของแผนกสวัสดิภาพสัตว์ของเมืองกล่าวกับ CNN ว่าการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับสุนัขที่ต้องอยู่ในความดูแลของพวกเขาในสถานการณ์เช่นนี้

On Friday, a team brought Patch to the hospice center for the reunion.
ในวันศุกร์, ทีมงานได้นำ Patch ไปที่ศูนย์บ้านพักรับรองเพื่อได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง

The dog spent time on Vincent's bed, cuddling with his owner.
สุนัขใช้เวลาอยู่บนเตียงของ Vincent กอดกับเจ้าของของมัน

You can see the mutual love in their eyes.
คุณสามารถเห็นความรักซึ่งกันและกันในสายตาของพวกเขา

"We left Patch there with Mr. Vincent for the whole day, so they could spend one last day together," Ricci said.
“เราทิ้ง Patch ไว้ที่นั่นกับ Vincent ทั้งวันเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เวลาร่วมกันหนึ่งวันสุดท้าย” Ricci กล่าว

Patch has since returned to an animal shelter.
แล้วPatch ก็กลับไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์

Since the story of the reunion went viral over the weekend, people across the country have expressed interest in adopting him.
เนื่องจากเรื่องราวของการกลับมาพบกันใหม่ ได้เป็นกระแสอย่างรวดเร็วในช่วงสุดสัปดาห์, ผู้คนทั่วประเทศจึงแสดงความสนใจที่จะรับเลี้ยงสุนัข

But Ricci said they shouldn't have any problem finding Patch a home locally.
แต่ Ricci กล่าวว่าพวกเขาไม่น่ามีปัญหาในการหา บ้านในพื้นที่ให้ Patch

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- animal shelter = ศูนย์พักพิงสัตว์
- expressed interest = แสดงความรู้สึกสนใจ
- spend = ใช้เวลา
- VA=กรมทหารผ่านศึก (Department of Veterans Affairs)
- viral = ไวรัล, เป็นกระแส, แพร่อย่างรวดเร็ว (ในโลกออนไลน์)สำนักข่าว : www.standard.co.uk
Dying Vietnam war veteran has last wish to be reunited with his dog granted
ทหารผ่านศึกเวียดนามที่กำลังจะเสียชีวิตมีความปรารถนาเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้กลับมารวมตัวอีกครั้งพร้อมกับสุนัขของเขา

A Vietnam war veteran has had his dying wish to see his dog one last time granted.
ทหารผ่านศึกเวียดนามมีความปรารถนาที่จะเห็นสุนัขของเขาเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้รับอนุญาต

John Vincent was forced to give up his six-year-old dog Patch for adoption when he was admitted to hospice care with limited time left to live, because he had no family living in New Mexico.
John Vincent ถูกบังคับให้ทิ้ง Patch สุนัขอายุ 6 ปีของเขา เพื่อให้ได้รับเลี้ยงดู เมื่อเขาเข้ารับการดูแลที่บ้านพักรับรอง ซึ่งมีเวลาเหลืออยู่จำกัด เพราะเขาไม่มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในนิวเม็กซิโก

When asked by his palliative care nurse if he had any final requests, Mr Vincent asked to see Patch one last time before he was moved to a new home.
เมื่อถูกถามจากพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองว่า เขามีคำขอสุดท้ายหรือไม่ , Vincent ขอพบ Patch เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะย้ายไปบ้านใหม่

The hospital looking after Mr Vincent, Raymond G. Murphy Veterans Affairs Medical Centre, reached out to Albuquerque Animal Welfare and palliative care worker Amy Neal told the animal centre Vincent "may not have time".
โรงพยาบาลที่ดูแลนาย Vincent, Raymond G. Murphy Veterans Affairs Medical Center ได้ติดต่อไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ Albuquerque Animal Welfare และเจ้าหน้าที่ดูแลแบบประคับประคอง Amy Neal บอกกับศูนย์สัตว์ Vincent ว่า "อาจไม่มีเวลา"

Together, the hospice and animal shelter made sure Mr Vincent got his final wish.
มาร่วมกัน, บ้านพักรับรองและศูนย์พักพิงสัตว์ช่วยให้แน่ใจว่าคุณ Vincent ได้รับความปรารถนาสุดท้าย

And last Thursday, on October 17, they were able to make it happen.
และเมื่อวันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม, พวกเขาก็สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้

Patch took the trip down to the hospice and got to spend one last moment with his owner.
แพตช์เดินทางลงไปที่บ้านพักรับรอง และใช้เวลากับเจ้าของช่วงเวลาสุดท้าย

Patch was led into the hospital suite and, despite the medical equipment surrounding Mr Vincent, Patch was allowed onto his owner's bed to have a cuddle.
แพทถูกนำเข้าไปในห้องพยาบาล และแม้จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่รอบตัวคุณของVincent, Patchก็ยังได้รับอนุญาตให้นอนกอดได้

The two were pictured kissing and cuddling between plenty of back scratches.
ทั้งสองตกเป็นภาพจูบและกอดกันระหว่างรอยขีดข่วนที่หลังมากมาย

Mr Vincent had adopted Patch from his neighbour when they had a litter of puppies so they have been together Patch's entire life.
Vincent รับเลี้ยง Patch จากเพื่อนบ้านของเขา ที่มีลูกสุนัขครอกหนึ่งหลายตัว ดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตของ Patch

Patch spent his days riding around on his owner's motorcycle with him.
Patch ใช้เวลาหลายวันในการขี่มอเตอร์ไซค์เล่นพร้อมพร้อมเจ้าของ

คำศัพท์ข่าว
- Albuquerque Animal Welfare = ศูนย์พักพิงสัตว์
- admitted = รับ, ให้เข้า, การรับเข้า
- adopt = รับเลี้ยง, รับเลี้ยงเป็นลูก
- Amy Neal = ชื่อของเจ้าหน้าที่ดูแลแบบประคับประคอง
- back scratches = รอยขีดข่วนที่ด้านหลัง
- cuddle = กอดก่าย, กอดลูบไล้
- granted = ที่มอบให้, ที่ยอมให้, ที่ยินยอม
- last moment = ช่วงเวลาสุดท้าย
- litter = ครอก (กลุ่มลูกสัตว์ที่แม่สัตว์เพิ่งให้กำเนิด)
- medical equipment = อุปกรณ์ทางการแพทย์
- palliative care nurse = พยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
- plenty = มากมาย, เยอะแยะ
- reached out = พยายามติดต่อ, พยายามสื่อสาร
- spent = ใช้จ่าย, ใช้เวลาสำนักข่าว : New York Daily News
Vietnam vet in hospice gets his dying wish to see beloved pooch Patch one last time
ทหารผ่านศึกเวียดนามในบ้านพักดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้รับตามความหวังที่จะได้เห็น Patch(แพทช์) สุนัขอันเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้าย
John Vincent, 69, is nearing the end of his life.
John Vincent, วัย 69ปี, ใกล้จะถึงจุดจบของชีวิต

He had no family in the area, but he did have one more goodbye: to his beloved dog, Patch.
เขาไม่มีครอบครัวอยู่ในพื้นที่นี้, แต่เขาก็มีสิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกลามาก ๆ : นั่นคือPatchสุนัขที่รักของเขา

Patch had been taken to Albuquerque Animal Welfare when Vincent arrived in hospice, so he expressed his dying wish to staff at Raymond G. Murphy Veterans Affairs Medical Center.
Patch ถูกนำตัวไปที่ ศูนย์พักพิงสัตว์Albuquerque Animal เมื่อตอนที่ Vincent มาถึงบ้านพักรับรองฯ, เขาได้แสดงความปรารถนาก่อนที่จะตายต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ทหารผ่านศึกRaymond G. Murphy

คำศัพท์ข่าว
- Albuquerque Animal Welfare = ชื่อศูนย์ดูแลสวัสดิภาพสัตว์
- beloved = ที่รัก
- expressed = แสดงออก
- hospice = บ้านพักรับรอง, บ้านพักระยะสุดท้าย (บ้านที่ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
- last time = ครั้งสุดท้าย
- John Vincent = จอห์น วินเซนต์ อดีตทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนาม
- pooch = สุนัข
- vet (veteran) = ผู้อาวุโส, ทหารผ่านศึก
- wish = ปรารถนาสำนักข่าว : Metro
Dying veteran’s final wish to see his puppy is granted in emotional reunion
ความปรารถนาสุดท้ายของทหารผ่านศึกที่กำลังจะตาย คือการได้เห็นลูกสุนัขของเขา

A Vietnam War veteran with just weeks to live got to say a final good bye to his beloved Yorkshire Terrier from his hospital bed.
ทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามคนหนึ่ง ที่มีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์ ต้องบอกลาสุนัขยอร์กเชียร์เทอร์เรีย อันเป็นที่รักของเขาจากเตียงในโรงพยาบาล

John Vincent, from New Mexico, had to give up five-year-old Patch when he entered hospice care last week.
John Vincent, จากนิวเม็กซิโกต้องบอกลา Patch สุนัขวัย 5 ขวบเมื่อเขาเข้ารับการดูแลที่บ้านพักระยะสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Doctors say the 69-year-old doesn’t have much time left – and all he asked was that he could see his puppy once again before he died.
แพทย์บอกว่า ผู้ป่วยวัย69 ปีเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว - สิ่งที่เขาขอก็คือเขาจะได้เห็นลูกสุนัขอีกครั้งก่อนที่เขาจะเสียชีวิต

On Thursday that wish came true and he was reunited with Patch at the Raymond G. Murphy VA Medical Center in Albuquerque.
ในวันพฤหัสบดีที่ความปรารถนานั้นเป็นจริงและเขาได้เจอกับ Patch อีกครั้งที่ศูนย์การแพทย์ Raymond G.Murphy VA ใน Albuquerque

คำศัพท์ข่าว
- beloved = ที่รัก
- give up = อำลา, กล่าวคำลา, บอกเลิก(หยุดทำในสิ่งที่ปราถนา)
- granted = ที่ยอมให้, ที่มอบให้
- hospice = บ้านพักระยะสุดท้าย (บ้านที่ให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
- John Vincent = จอห์น วินเซนต์ อดีตทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนาม
- once again = อีกครั้งหนึ่ง
- Patch = ชื่อของสุนัขพันธ์ ยอร์กเชอร์ เทร์เรียร์ ที่จอห์นเลี้ยงดู
- puppy = ลูกสุนัข
- reunion = การพบกันใหม่
- reunited = กลับมาเจอกันใหม่
- VA=กรมทหารผ่านศึก (Department of Veterans Affairs)
- vet (veteran) = ผู้อาวุโส, ทหารผ่านศึก
- wish = ปรารถนา
- Yorkshire Terrier (ยอร์กเชอร์ เทร์เรียร์) = เป็นสุนัขพันธุ์เล็กยอร์กเชอร์ เทร์เรียร์


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น