โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, October 28, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 28-October-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AP
FDA sets stronger safety warnings for breast implants
อย. ออกคำเตือนด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นสำหรับซิลิโคนเสริมหน้าอก

WASHINGTON (AP) — U.S. health regulators on Wednesday finalized stronger warnings for breast implants, including a new requirement that people receive detailed information about their potential risks and complications before getting them.
วอชิงตัน (สำนักข่าวเอพี) — หน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของสหรัฐในวันพุธได้สรุปคำเตือนที่หนักแน่นขึ้นสำหรับซิลิโคนเสริมเต้านม รวมถึงข้อกำหนดใหม่ที่ผู้คนจะได้รับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และภาวะแทรกซ้อนก่อนที่จะรับเอาพวกมัน

The Food and Drug Administration announced the new regulations mainly aimed at implant manufacturers, who are also being required to add a boxed warning message — the most serious type — to their written patient materials.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศระเบียบใหม่ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เต้านมเทียม ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มกล่องข้อความเตือนว่า เป็นประเภทที่สำคัญที่สุดลงในเอกสารคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นลายลักษณ์อักษร

The FDA requirements are the latest step in a decades-long effort to manage safety issues with the devices, which are primarily used for breast augmentation, the most common cosmetic surgical procedure in the U.S. Roughly 400,000 people get implants each year, 100,000 of them after cancer surgery.
ข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาเป็นขั้นตอนล่าสุดในความพยายามนานหลายทศวรรษที่จะจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยกับอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับเสริมหน้าอกที่เป็นการผ่าตัดด้านความงามที่พบได้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยคร่าว ๆ มีคนได้รับการเสริมหน้าอกในแต่ละปีประมาณ 400,000 รายซึ่ง 100,000 รายในจำนวนนี้ทำหลังการผ่าตัดมะเร็ง

The FDA had originally proposed the rules as voluntary measures in 2019, but Wednesday’s action makes them legal requirements for breast implant makers, including leading manufacturers like Johnson & Johnson’s Mentor unit and Allergan.
เดิมองค์การอาหารและยาได้เสนอกฎเกณฑ์เป็นมาตรการโดยสมัครใจในปีค.ศ. 2019 แต่การดำเนินการเมื่อวันพุธทำให้พวกมันเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้ทำเต้านมเทียม รวมถึงผู้ผลิตชั้นนำอย่างเมนเทอร์และอัลเลอร์แกนของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

In the biggest shift, plastic surgeons and other health professionals who work with the implants must give their patients a checklist detailing possible side effects, such as scarring, pain, rupture and even a rare form of cancer.
ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด ศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่ทำงานกับเต้านมเทียมนี้ต้องให้รายละเอียดเป็นข้อ ๆ เรื่องผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยเช่น รอยแผลเป็น ความเจ็บปวด การแตกร้าว และแม้แต่รูปแบบที่หาได้ยากอย่างมะเร็ง

The checklist also explains that breast implants often require repeat surgeries and they should not be considered lifelong devices.
รายการอธิบายนี้ยังต้องอธิบายด้วยว่าการปลูกถ่ายเต้านมมักต้องผ่าตัดซ้ำ และไม่ควรถือเป็นอุปกรณ์ตลอดชีวิต

The doctors must sign the document and confirm that the recipient was given an opportunity to review it before surgery.
แพทย์ต้องลงนามในเอกสารและยืนยันว่าผู้รับได้รับโอกาสในการทบทวนข้อมูลนี้ก่อนการผ่าตัดแล้ว

Companies that sell implants to doctors who don’t comply could face fines and other penalties from regulators.
บริษัทที่ขายการปลูกถ่ายให้กับแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติตามอาจต้องเผชิญกับค่าปรับและบทลงโทษอื่นๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล

The rules begin to take effect in 30 days.
กฎจะเริ่มมีผลใน 30 วัน

คำศัพท์ข่าว
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- augmentation (n) = การเสริม, การขยาย
- complication (n) = อาการแทรกซ้อน
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- detailed (adj) = ที่ซึ่งมีรายละเอียดมาก
- device (n) = อุปกรณ์
- implant (n) = ชิ้นส่วนเทียมสำหรับปลูกถ่าย
- manufacturer (n) = ผู้ผลิต
- opportunity (n) = โอกาส
- professional (n) = ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, มืออาชีพ
- propose (v) = เสนอ, ยื่นเสนอ
- recipient (n) = ผู้รับ
- regulation (n) = กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์
- regulator (n) = หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแล
- requirement (n) = สิ่งขาดไม่ได้, ข้อกำหนดให้ (กฎหมาย)บังคับใช้อย่างเป็นทางการ
- serious (adj) = ร้ายแรง, สาหัส, จริงจัง
- side effect = ผลกระทบข้างเคียง (ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์)
- surgeon (n) = หมอผ่าตัด, ศัลยแพทย์
- voluntary (adj) = ด้วยความสมัครใจ

- แหล่งข่าว : ABC
FDA sets stronger safety warnings for breast implants

No comments:

Post a Comment