โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 29, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 29-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : ABC
Moderna announced that it's launched early-stage clinical trials of an HIV mRNA vaccine
โมเดอร์นาประกาศว่า บริษัทได้เริ่มเปิดการทดลองวัคซีนHIV ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ทางคลินิกระยะแรกแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- early-stage (compound) = ในระยะแรก
- clinical trial = การทดลองทางคลีนิก (เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรักษาเกี่ยวกับยา/ วัคซีน)
- launch (v) = เริ่ม, เริ่มต้น, เริ่มทำ, เปิดตัวแหล่งข่าว :CNN
The White House said some 60 million households have requested free Covid-19 rapid tests so far, with tens of millions of tests having "gone out the door" as part of the Biden administration's program to mail more than half a billion rapid tests.
ทำเนียบขาวกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ มีประมาณ 60 ล้านครัวเรือนขอชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนฟรี โดยชุดตรวจหลายสิบล้านชุดได้กำลัง "ออกไปสู่ประชาชนแล้ว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของรัฐบาลไบเดนที่จะส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบเร่งด่วนมากกว่าครึ่งพันล้านชุด

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร
- go out the door = ออกจากพื้นที่(/ที่นั่น/ที่นี่/ที่พัก/ที่บ้าน/ที่ซึ่งคุณอยู่ประจำ)
- household (n) = ครัวเรือน, หลังคาเรือน, ครอบครัว(บ้านและผู้อยู่อาศัยถือเป็นหน่วยเดียวกัน)
- rapid test = ชุดตรวจแรพิดเทสต์, ชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบด่วน
- require (v) = ร้องขอ, แสดงความจำนงค์
- test (n, v) = ทดสอบ, ตรวจหาผลลัพธ์, ตรวจหาเชื้อแหล่งข่าว :ABC
A new bill in California would allow children to get vaccinated against diseases including COVID-19 without their parents' consent.
ร่างกฎหมายใหม่ในแคลิฟอร์เนียอาจจะอนุญาตให้เด็ก ๆ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ รวมถึงโควิด-19 โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครอง

คำศัพท์ข่าว
- disease (n) = โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
- without = ปราศจาก, ไม่มี, ไร้
- consent (n) = ความยินยอม, ความสมัครใจแหล่งข่าว :CNN
Worries over soaring prices and the Omicron variant of the coronavirus soured Americans' views of the economy in January
ความกังวลเกี่ยวกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นและโอมิครอนที่กลายพันธุ์จากไวรัสโคโรนาทำให้มุมมองของชาวอเมริกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจในเดือนมกราคมแย่ลง

คำศัพท์ข่าว
- omicron variant of the coronavirus = ไวรัสโอไมครอน/โอมิครอนที่กลายพันธุ์จากไวรัสโคโรนา
- sore (v) = ทำให้แย่ลง, ทำให้เปรี้ยว
- view (n) = มุมมองแหล่งข่าว :Reuters
The world's first medical trial authorized to deliberately expose participants to COVID-19 is seeking more volunteers as it steps up efforts to help develop better vaccines
การทดลองทางการแพทย์ครั้งแรกของโลกที่ได้รับอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสต่อเชื้อโควิด-19 อย่างจงใจ กำลังมองหาอาสาสมัครเพิ่มเติม เพื่อเดินหน้าเพิ่มความพยายามในการช่วยพัฒนาวัคซีนให้ดีขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- deliberately (adv) = อย่างมีเจตนา, อย่างจงใจ
- step up (phrasal verb) = ก้าวขึ้น, เดินหน้า, ดำเนินการเพิ่ม
- trial (n) = การทดลอง, การพิสูจน์แบบต่าง
- medical (adj) = เกี่ยวกับทางการแพทย์

No comments:

Post a Comment