โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 27, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 27-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :New York Times
Breaking News: Two major scientific studies point to a market in Wuhan, China — not a lab in the same city — as the birthplace of the coronavirus pandemic.
ข่าวด่วน : การศึกษาทางวิทยาศาตร์ขนาดใหญ่สองแห่งชี้ไปที่ตลาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนว่าเป็นแหล่งกำเนิดของการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการในเมืองเดียวกัน

คำศัพท์ข่าว
- birthplace (n) = ที่เกิด, แหล่งกำเนิด
- major (adj) = ขนาดใหญ่, เป็นหลัก, ส่วนใหญ่, สำคัญ
- scientific (adj) = เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แหล่งข่าว :CNBC
Omicron BA.2 subvariant is more contagious and can reinfect people, but isn't more severe ไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 แพร่เชื้อติดต่อกันได้ง่ายกว่าและสามารถทำให้คนติดเชื้อซ้ำ แต่ไม่ได้รุนแรงกว่า

คำศัพท์ข่าว
- contagious (adj) = แพร่กระจายเชื้อได้ดี, ติดโรคต่อกันได้ง่าย, แพร่กระจายดี
- reinfect (v) = ติดเชื้อซ้ำ
- subvariant (n) สายพันธุ์ย่อยแหล่งข่าว :ABC
Scientists are developing a universal vaccine and studying viruses in animals.
นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวัคซีนที่ใช้ได้แบบกว้างๆ และกำลังศึกษาไวรัสในสัตว์

คำศัพท์ข่าว
- universal (adj) = ใช้ได้กว้าง ๆ , สากล, ทั่ว ๆไป
- develop (v) = (1)พัฒนา/บุกเบิก (2)ดำเนินเข้าสู่/กลายเป็น
- vaccine (n) = วัคซีนแหล่งข่าว :New York Times
Many people infected with the Omicron variant may still be infectious five days after a positive test, a new CDC report suggests. The finding raises concerns about the agency’s guidelines, which say that people with Covid can end isolation after five days. รายงานศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคชี้ให้เห็นว่า หลายคนที่ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนอาจยังคงทำให้ติดเชื้อได้อีกหลังจากตรวจพบไปแล้ว 5 วัน ซึ่งการค้นพบใหม่นี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่บอกว่าคนเป็นโควิดสามารถหยุดการแยกตัวได้หลังจาก 5 วัน

คำศัพท์ข่าว
- concern (v) = กังวล
- guideline (n) = ข้อแนะนำ, แนวทางปฏิบัติ
- infect (v) = ติดเชื้อ
- infectious (adj) = ทำให้ติดเชื้อได้, แพร่เชื้อได้
- suggest (v) = บ่ง/ชี้ให้เห็น, แนะนำ

No comments:

Post a Comment