โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 27, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 27-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNBC
A psychotherapist shares the 3 exercises she uses every day 'to stop overthinking'
นักจิตวิทยาแบ่งปันกิจกรรม 3 อย่างที่เธอใช้ทุกวัน 'เพื่อหยุดยั้งการคิดมากเกินไป'

คำศัพท์ข่าว
- exercise (n) = ซักซ้อม, ฝึกปฏิบัติ, ออกกำลังกาย
- psychotherapist (n) = นักจิตวิทยา
- overthinking (n) = การคิดมากเกินไป


แหล่งข่าว : Fox News
Russian vodka pulled from shelves in US, Canada bars, liquor stores: ‘Every small thing makes a difference’
วอดก้าของรัฐเซียถูกดึงออกจากชั้นวางของในสหรัฐฯ, บาร์ในแคนาดา และร้านเหล้า : 'สิ่งเล็ก ๆ ทุกอย่างสร้างผลกระทบได้ '

คำศัพท์ข่าว
- liquor (n) = เหล้า
- make difference = สร้างความแตกต่างที่ดีขึ้น, มีผลกระทบสำคัญแหล่งข่าว :New York Post
Former Miss Grand Ukraine joins fight against Russian invasion
อดีตมิสแกรนด์ยูเครนร่วมต่อสู้ต้านการรุกรานของรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- invasion (n) = การบุก, การรุกราน, บุกข้ามพรหมแดนโดยใช้กองกำลังติดอาวุธ
- join (v) = เข้าร่วมแหล่งข่าว :New York Times
The civilian resistance in Ukraine has received instructions from the military on how to help stop Russia's advance. Above all, the defense ministry advised people to keep themselves safe — but make life for Russian soldiers as difficult as possible.
การต่อต้านของพลเรือนในยูเครนได้รับคำแนะนำจากกองทัพแล้วว่าจะช่วยหยุดการเดินทัพของรัสเซียได้อย่างไร เหนือสิ่งอื่นใด กระทรวงกลาโหมแนะนำให้ประชาชนดูแลตัวเองให้ปลอดภัย — แต่ให้ชีวิตสำหรับทหารรัสเซียนั้นยากที่สุด

คำศัพท์ข่าว
- advise (v) = ให้คำแนะนำ, เสนอแนวทางปฏิบัติดีที่สุด
- civilian (n) = พลเรือน, ประชาชนทั่วไป
- defense ministry (n) = กระทรวงกลาโหม
- instruction (n) = คำสั่งสอน, การแนะนำ (อย่างเป็นทางการ)
- military (n) = ทหาร, กองทัพ
- resistance (n) = การต้านทาน, การต่อต้านแหล่งข่าว :BBC
“It seems like the only important thing to do now”
“มันดูเหมือนเป็นสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวที่ต้องทำตอนนี้”

Women in Dnipro prepare Molotov cocktails to defend their city
ผู้หญิงในเมือง ดนิโปรเตรียมระเบิดขวดเพื่อปกป้องเมืองของพวกเขา

คำศัพท์ข่าว
- defend (v) = ปกป้อง
- molotov cocktail (n) = ระเบิดขวด
- prepare (v) = เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม


แหล่งข่าว : New York Times
Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday.
ทารกแรกคลอดจากหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติที่โรงพยาบาลเด็กในเมืองดนิโปร ทางตะวันออกของยูเครน ถูกย้ายไปยังที่หลบภัยจากระเบิดชั่วคราวที่ชั้นล่างของอาคารเมื่อวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- be moved = ถูกย้าย(Passive Voice)
- intensive care unit(ICU) = ห้องไอซียู, ห้องฉุกเฉิน
- makeshift (adj) = ที่ทำใช้ชั่วคราวแหล่งข่าว :NBC News
LATEST: As Ukraine starts its fourth day fending off Russian troops and munitions, a Kyiv official declared Sunday that the capital city was still in the hands of Ukrainians.
ล่าสุด: ขณะที่ยูเครนเริ่มต้นวันที่สี่ในป้องกันตัวเองจากกองทหารและยุทโทปกรณ์ของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ของกรุงเคียฟประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าเมืองหลวงยังคงอยู่ในมือของชาวยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- troop (n) = กองทหาร
- fend off (phrasal verb) = ปกป้องตัวเอง/ป้องกันตัวเอง/ต่อสู้ด้วยตัวเอง
- munitions (n) = อาวุธยุทโธปกรณ์, อาวุธสงคราม(ปืนกล, ปืนใหญ่, ระเบิด, จรวดฯ)แหล่งข่าว :New York Times
Road service employees are dismantling road signs across Ukraine in order to complicate navigation for the invading Russian troops.
พนักงานดูแลเส้นทางกำลังรื้อป้ายถนนทั่วประเทศยูเครน เพื่อทำให้การนำทางสำหรับกองทหารรัสเซียที่บุกรุกเข้ามายากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- complicate (v) = ทำให้ยาก, ทำให้จุกจิก, ทำให้ซับซ้อน
- dismantle (v) = รื้อ, ปลดออก, ถอดออก
- navigation (n) = การนำทาง, การบอกทิศทาง
- Road service employee = พนักงานดูแลเส้นทาง, พนักงานโยธา


แหล่งข่าว : Fox News
Facebook bans Russian state media from advertising and monetizing content on its platform
เฟซบุ๊คปิดกั้นเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาและหารายได้ของสื่อรัฐประเทศรัฐเซียบนเพลทฟอร์มของบริษัท

คำศัพท์ข่าว
- content (n) = เนื้อหา, สิ่งที่บรรจุอยู่
- monetize (v) = สร้างรายได้
- platform (n) = แพลตฟอร์ม, ระบบ, โครงสร้าง, แท่นยกสูง


แหล่งข่าว : MSBN
Google blocks state-owned media outlet, other Russian channels from earning ad dollars after Russia's invasion of Ukraine.
กูเกิ้ลปิดกั้นสำนักข่าวของรัฐและสื่อช่องอื่น ๆ ของรัสเซียจากรายได้ค่าโฆษณาหลังจากการบุกรุกเข้ายูเครนของรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- ad = advertisng = การโฆษณา
- earn (v) = ทำเงิน/สร้างรายได้
- media outlet (n) = สื่อ, สำนักข่าว (หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ บริษัท วิทยุ ฯลฯ)
- state-owned (compound) = สำนักข่าวที่รัฐเป็นเจ้าของ
แหล่งข่าว :The Wall Street Journal
Elon Musk said SpaceX had made access to its satellite-internet system, called Starlink, available in Ukraine and would be sending additional equipment so people could use the service amid the country's invasion by Russia.
อีลอน มัสก์ กล่าวว่าสเปซเอ็กซ์ ได้เปิดการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่เรียกว่าสตาร์ลิงค์ ซึ่งสามารถใช้ได้ในยูเครนแล้ว และจะส่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้คนสามารถใช้บริการนี้ได้ท่ามกลางการรุกรานประเทศจากรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- additional (n) = ซึ่งเพิ่มขึ้น
- access (n) = การเข้าถึง (สามารถใช้, โอกาสที่จะได้ใช้)
- equipment (n) = อุปกรณ์
- satellite-internet (compound) = อินเทอร์เน็ตดาวเทียม

หมายเหตุ อีลอน มัสก์เจ้าของดาวเทียมสเปซเอ็กซ์จะส่งอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ตดาวเทียมให้กับประเทศยูเครนเพื่อช่วยต้านการรุกรานของรัสเซีย


แหล่งข่าว : AFP
Elon Musk says his company SpaceX's Starlink satellite broadband service had been activated in Ukraine, after a Kyiv official urged the tech titan to provide his embattled country with stations.
อีลอน มัสก์ กล่าวว่าธุกิจบริการอินเตอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงค์ของบริษัทสเปซเอ็กซ์ของเขาได้ถูกเปิดใช้ในยูเครนแล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่ทางการเคียฟผู้หนึ่งโน้มน้าวยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีให้จัดสถานีให้แก่ประเทศเตรียมทัพสู้ของเขา

คำศัพท์ข่าว
- activate (v) = กระตุ้น, เปิดใช้งาน, ทำให้กระปรี้กระเปร่า
- embattle (v) = สร้างอาคารแนวรบ, จัดทัพสู้
- titan (adj) = มหึมา, ใหญ่มาก
- titan (n) = ยักษ์
- urge (v) = กระตุ้น, โน้มน้าว, ชี้ชวน

No comments:

Post a Comment