โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 12, 2022

ศาลแคนาดาสั่งยุติการปิดกั้นสะพานข้ามแดนแคนาดา-สหรัฐฯเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : CNN
A Canadian judge issued an injunction Friday afternoon to help end the ongoing blockade at the busiest international crossing in North America.
ผู้พิพากษาแคนาดาได้ออกคำสั่งห้ามในบ่ายวันศุกร์เพื่อช่วยยุติการปิดล้อมจุดข้ามระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดในอเมริกาเหนือ

คำศัพท์ข่าว
- blockade (n) = ปิดเส้นทาง, กีดขวางการจราจร
- busiest (adj) = ยุ่งที่สุด, วุ่นวายที่สุด
- ongoing (adj) = ต่อเนื่อง, ต่อไปแหล่งข่าว : NBC News
A Canadian judge has ordered protesters blocking access to the Ambassador Bridge over the U.S.-Canadian border near Detroit to end the roadblock.
ผู้พิพากษาของแคนาดามีคำสั่งให้ผู้ประท้วงที่กำลังปิดกั้นการเข้าถึงสะพานข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาใกล้เมืองดีทรอยต์ยุติการปิดถนน

คำศัพท์ข่าว
- access (n) = การเข้าถึง, โอกาสที่จะได้ใช้
- Ambassador Bridge = สะพานแอมบาสเดอร์(สะพานข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา)
- blocking (adj) = สกัดกั้น
- roadblock (n) = สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ใช้ปิดถนนแหล่งข่าว : Reuters
Ontario court grants injunction to end U.S.-Canada border blockade
ศาลออนแทรีโอออกคำสั่งให้จะยุติการปิดกั้นเส้นทางชายแดนระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา

คำศัพท์ข่าว
- blockade (n) = ปิดเส้นทาง, กีดขวางการจราจร
- grant (v) = ให้, อนุญาต, เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- injunction (n) = คำสั่งห้ามจากศาล(คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว, คำสั่งห้าม)

แหล่งข่าว : NBC News
Canadian police have began removing protesters blocking the entrance to the Ambassador Bridge between the U.S. and Canada less than 24 hours after a judge ordered them to leave. ตำรวจแคนาดาเริ่มโยกย้ายผู้ประท้วงที่ขวางทางเข้าสะพานข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา หลังผู้พิพากษาสั่งให้พวกเขาออกไปไม่ถึง 24 ชั่วโมง

คำศัพท์ข่าว
- Ambassador Bridge = สะพานแอมบาสเดอร์(สะพานข้ามแดนระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา)
- entrance (n) = ทางเข้า
- protester (n) = ผู้ประท้วง
- remove(v) = เอาออก เคลื่อนย้ายออกแหล่งข่าว : CBS News
Canadian police arrive to remove protesters at busiest U.S. border crossing
ตำรวจแคนาดามาเพื่อนำผู้ประท้วงออกไปจากบริเวณทางข้ามชายแดนอเมริกาที่วุ่นวายที่สุด

คำศัพท์ข่าว
- blockade (n) = ปิดเส้นทาง, กีดขวางการจราจร
- grant (v) = ให้, อนุญาต, เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- injunction (n) = คำสั่งห้ามจากศาล(คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว, คำสั่งห้าม)

No comments:

Post a Comment