โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, March 3, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 03-March-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
The US Centers for Disease Control and Prevention has released a new measure for determining Covid-19 community levels.
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการใหม่ในการกำหนดระดับชุมชนของโควิด-19

คำศัพท์ข่าว
- measure (n) = มาตรการ
- release (v) = ปล่อยออก, เปิดเผย, ปล่อยผลงาน

หมายเหตุ สหรัฐอเมริกาแบ่งระดับชุมชนโควิด-19 ออกเป็นสามประเภทดังนี้ พื้นที่สีเขียว (ความเสี่ยงต่ำ) หรือสีเหลือง (ความเสี่ยงปานกลาง) ไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอีกต่อไป ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีส้ม (ความเสี่ยงสูง) ก็ควรที่จะใส่หน้ากากต่อไป


แหล่งข่าว : Reuters
FDA warns against use of certain unauthorized COVID antigen tests
องค์การอาหารและยาเตือนว่าไม่ควรใช้ชุดตรวจโควิด ที่ไม่ได้รับอนุญาต

คำศัพท์ข่าว
- warn against (phrasal verb) = เตือนว่าไม่ควร
- FDA/Food and Drug Administration = อย.สหรัฐ/ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา


แหล่งข่าว : New York Times
President Biden used his first State of the Union address to condemn Russia’s invasion of Ukraine and convince Americans that his administration has made progress toward a Covid-free time of economic and social prosperity.
ประธานาธิบดีไบเดนใช้การแถลงนโยบายประจำปีครั้งแรกต่อรัฐสภาปราศัยเพื่อประณามการบุกรุกยูเครนของรัสเซีย และโน้มน้าวคนอเมริกันว่าการบริหารของเขาได้ทำให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปราศจากโควิด

Here are some highlights.
นี่คือไฮไลท์บางส่วน

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร, การบริหาร
- condemn (v) = ประณาม
- convinced (v) = โน้มน้าว, ให้ความมั่นใจ
- highlight (n) = จุดเด่น, จุดสำคัญ, เหตุการณ์สำคัญ
- prosperity (n) = ความเจริญรุ่งเรือง, ความมั่งคั่ง
- State of the Union(SOTU) = วาระแถลงนโยบายประจำปี (ในช่วงต้นปีเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของประเทศ)


แหล่งข่าว : USA TODAY
President Biden on COVID-19: "Stop looking at COVID as a partisan dividing line. See for what it is: a God awful disease. Let's stop seeing each other as enemies, and start seeing each other for who we are: fellow Americans."
ประธานาธิบดีไบเดน กล่าวถึงโควิด-19: "หยุดมองว่าโควิดเป็นเส้นแบ่งพรรคพวก ดูว่ามันคืออะไร โรคร้ายจากพระเจ้า เลิกมองกันเป็นศัตรู และเริ่มเห็นกันในสิ่งที่เราเป็น: เพื่อนพ้องชาวอเมริกัน" "

คำศัพท์ข่าว
- awful (adj) = สยดสยอง, เสียวใส้(ใช้เน้นถึงความน่ากลัว/ไม่พึงประสงค์)
- disease (n) = โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
- each other = กันและกัน, ซึ่งกันและกัน
- partisan (adj) = ซึ่งถือพรรคถือพวก, ซึ่งลำเอียง, ซึ่งแตกแยก(ความสามัคคี)


แหล่งข่าว : NBC News
New Zealand police launches renewed push to end an anti-vaccine mandate protest that has disrupted the country’s capital for the past three weeks.
ตำรวจนิวซีแลนด์เปิดปฏิบัติการผลักดันอีกครั้งเพื่อยุติการประท้วงต่อต้านวัคซีนที่สร้างความปั่นป่วนเมืองหลวงของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- disrupt (v) = ขัดจังหวะ, สร้างความปั่นป่วน
- launch (v) = เริ่ม, เริ่มต้น, เริ่มทำ, เปิดตัว
- mandate (n) = ข้อบังคับ
- renewed (adj) = เริ่มใหม่

No comments:

Post a Comment