โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, March 3, 2022

กีฬาคนพิการโอลิมปิกแบนรัสเซียและเบลารุสเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยคำศัพท์ข่าว
- allow (v) = อนุญาต
- athlete (n) = นักกีฬา
- ban (v) = ห้าม, สั่งห้าม
- compete (v) = แข่งขัน
- decide (v) = ตัดสินใจ, พิจารณาตัดสินใจ
- entry (v) = เข้าสู่, เข้าข้างใน
- integrity (n) = ความมั่นคง/ ซื่อสัตย์/ สมบูรณ์/ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- invasion (n) = การบุก, การรุกราน, บุกข้ามพรหมแดนโดยใช้กองกำลังติดอาวุธ
- neutral (n) = เป็นกลาง, ไม่ลำเอียง, ไม่เอนเอียง
- paralympic (n) = งานกีฬาโอลิมปิกสำหรับผู้พิการ
- preserve (v) รักษาให้คงอยู่, เก็บรักษาไว้
- refuse (v) = ปฏิเสธ, ไม่ยินยอม
- reversal (n) = การกระทำที่พลิกกลับ/เปลี่ยนจากเดิมแบบพลิกด้าน/ย้อนกลับ
- role (n) = บทบาท
- stunning (adj) = น่าทึ่ง, ทำให้งง, ทำให้อึ้ง
- will not be allowed = จะไม่ได้รับอนุญาต(Passive Voiceปฏิเสธ)


แหล่งข่าว : New York Times
Athletes from Russia will be allowed to compete in the Winter Paralympics, which open this week, despite pressure to exclude the country from global sports after its invasion of Ukraine. They will compete as neutrals and their medals won’t be counted.
นักกีฬาจากรัสเซียจะได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิดคนพิการฤดูหนาว ซึ่งจะเปิดขึ้นในอาทิตย์นี้ แม้ว่ามีแรงกดดันให้ตัดประเทศนี้ออกจากวงการกีฬาของโลกหลังการรุกเข้ายูเครน โดยพวกเขาจะเข้าแข่งขันในฐานะเป็นกลางและเหรียญของพวกเขาจะไม่ถูกนำมานับ


แหล่งข่าว : ABC News
In a stunning reversal, Russian and Belarusian athletes have been banned from the Paralympics for their countries’ roles in the war in Ukraine.
ในการกลับลำที่ทำให้งงงวย นักกีฬารัสเซียและเบลารุสได้ถูกห้ามจากการแข่งขันกีฬาคนพิการโอลิมปิกเนื่องจากบทบาทประเทศของพวกเขาในสงครามในยูเครน


แหล่งข่าว : Guardian
BREAKING: Russian and Belarusian athletes banned from Winter Paralympics after U-turn
ด่วน : นักกีฬารัสเซียและเบลารุสถูกห้ามจากการแข่งขันกีฬาคนพิการโอลิมปิกหลังมีการกลับลำ


แหล่งข่าว : BBC
Athletes from Russia and Belarus will not be allowed to compete at the 2022 Winter Paralympics in Beijing.
นักกีฬาจากรัสเซียและเบลารุสจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันที่งานพาราลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ในปักกิ่ง


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Russian and Belarusian athletes are banned from the Beijing Winter Paralympics, International Paralympic Committee announces, citing the war in Ukraine.
คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลประกาศว่า นักกีฬาชาวรัสเซียและเบลารุสถูกห้ามเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกคนพิการฤดูหนาว โดยอ้างถึงเรื่องสงครามในยูเครน

"To preserve the integrity of these Games... we have decided to refuse the athlete entries from RPC and NPC Belarus"
"เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเกมส์กีฬานี้ เราได้ตัดสินใจปฏิเสธการเข้าร่วมของนักกีฬาจากคณะกรรมการพาราลิมปิกรัสเซีย และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติเบลารุส"

No comments:

Post a Comment