โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 7, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 07-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
Hong Kong’s No. 2 official and a staunch supporter of a Beijing-backed crackdown on pro-democracy activists has tendered his resignation amid expectation that he would announce his intention to run for the top job in the semi-autonomous territory.
เจ้าหน้าที่(ผู้นำ)หมายเลขสองของฮ่องกง และผู้สนับสนุนที่จงรักภักดีของผู้อยู่เบื้องหลังการปราบปรามนักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนประชาธิปไตย ได้ยื่นเสนอการลาออกของเขาท่ามกลางการคาดว่าเขาจะประกาศความตั้งใจที่จะเข้าชิงตำแหน่งสูงสุดในดินแดนกึ่งปกครองตนเอง

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- Beijing-backed (compound) = ที่ปักกิ่งให้การหนุนหลัง/ให้การสนับสนุน/อยู่เบื้องหลัง
- crackdown (n) = ปราบปราม
- pro-democracy (compound) = สนับสนุนประชาธิปไตย
- resignation (n) = หนังสือลาออก, ใบลาออก, การลาออก
- staunch (adj) = ที่จงรักภักดี, ที่ซื่อสัตย์
- tender (v) = ยื่นเสนอ, ยื่นประกวดราคา

No comments:

Post a Comment