โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 7, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 07-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Japan announced on Wednesday that it would ease restrictions for travelers from 106 countries — including Britain, France, Germany, India and the United States — who wish to enter for business reasons or for a long-term stay.
ญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันพุธว่าจะคลายข้อจำกัดสำหรับนักเดินทางจาก 106 ประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อินเดียและสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือเพื่ออยู่ยาว

คำศัพท์ข่าว
- ease (v) = คลาย, ผ่อนปรน
- long-term (compound) = ระยะยาว
- restriction (n) = ข้อจำกัด, ข้อกำหนด
- wish (v) = ประสงค์, ต้องการ, ปรารถนา


แหล่งข่าว : ABC
Following a public uproar, Shanghai will allow parents to stay with children infected with COVID-19 as China's largest city sees another jump in cases.
จากความไม่พอใจอย่างมากของประชาชน เซี่ยงไฮ้จะอนุญาตให้พ่อแม่อยู่กับเด็ก ๆ ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ ขณะที่เมืองใหญ่ที่สุดของจีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- allow (v) = อนุญาต
- case (n) = เคส, กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- following (prepo) = หลังจาก/เหตุผลจาก(คล้ายafterแต่เน้นว่าเป็นผลมาจาก)
- jump in (phrasal verb) = เข้าแทรกอย่างกะทันหัน (เข้าสู่สถานการณ์บางอย่างโดยฉับพลัน/รวดเร็ว)
- jump in cases = ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน
- public (adj) = สาธารณะ, สาธารณะชน, ประชาชนจำนวนมาก/ส่วนมาก
- uproar (n) ความเอะอะ/ วุ่นวาย, ความโกรธอย่างมาก


แหล่งข่าว : Reuters
Rare vaccine-related blood clots tied to gene; concentrated antibodies may help the immunosuppressed
การเกิดลิ่มเลือดที่สัมพันธ์กับวัคซีนซึ่งพบได้ยากนั้นเกี่ยวข้องกับยีน และแอนตี้บอดีที่เข้มข้นอาจช่วยผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

คำศัพท์ข่าว
- concentrated (adj) = เข้มข้น, เยอะ, กระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก
- gene (n) = ยีน
- help (v) = ช่วย, ช่วยเหลือ
- immunosuppressed (n) = ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- may (Modal Verb) = อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- vaccine-related (compound) = มีความสัมพันธ์กับวัคซีน, วัคซีนมีส่วนเกี่ยวข้อง

No comments:

Post a Comment