โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 19, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 19-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : NEW York Times
He asked a manager not to throw him a birthday party because he had an anxiety disorder. When other employees planned a celebration, the situation quickly spiraled out of control.
เขาขอผู้จัดการแล้วว่าไม่ให้จัดงานวันเกิดให้เพราะเขาเป็นโรควิตกกังวล และเมื่อลูกจ้างคนอื่น ๆ วางแผนจัดงานเลี้ยงเหตุการณ์ก็เลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว

Now, a jury has awarded him $450,000 for lost wages and emotional distress.
ตอนนี้คณะตุลาการตัดสินให้เขาได้รับเงิน 450,000 ดอลลาร์สำหรับการสูญเสียค่าจ้างและความทุกข์ทางอารมณ์

คำศัพท์ข่าว
- anxiety (n) = ความวิตกกังวล, ความเครียด(ในข่าวหมายถึงภาวะที่อาจนำไปสู่ด้านลบ)
- anxiety disorder = โรควิตกกังวล
- award (v) = ตัดสินมอบให้(อย่างเป็นทางการ)
- birthday party (n) = งานฉลองวันเกิด
- disorder (n) = ความผิดปกติทางกายหรือใจ
- distress (n) = ความทุกข์, ความกังวลใจ
- emotional (adj) = เกี่ยวอารมณ์/ความรู้สึก/จิตใจ
- spiraled out of control = สถานการณ์เลวร้ายจนควบคุมไม่ได้
- wage (n) = ค่าจ้าง


แหล่งข่าว : ABC
Operator error is suspected as the primary cause in the death of a 14-year-old boy who slipped out of his seat on a drop-tower ride at a Florida amusement park and plunged to the pavement, officials say.
ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ถูกตั้งข้อสงสัยเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เด็กชายอายุ 14 ปี ลื่นหลุดออกจากที่นั่งบนเครื่องเล่นหอคอยทิ้งดิ่งที่สวนสนุกรัฐฟลอริดาและถลาลงไปบนทางเท้า, เจ้าหน้าที่แถลง

คำศัพท์ข่าว
- amusement park (n) = สวนสนุก
- drop-tower ride (n) = เครื่องเล่นหอคอยทิ้งดิ่ง
- operator (n) = ผู้ปฏิบัติงาน
- pavement (n) = ทางเท้า, ทางเดิน, ฟุตบาท
- plunge (v) = ร่วง/หล่น/ ตกอย่างเร็ว
- slip out (phrasal verb) = ลื่นหลุด

No comments:

Post a Comment