โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 19, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 19-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Fox News
White House calls federal ruling to toss mask mandate 'a disappointing decision'
ไวท์เฮาส์เรียกคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐบาลกลางที่โยนคำสั่งใส่หน้ากากอนามัยทิ้ง ว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าผิดหวัง

คำศัพท์ข่าว
- disappointing (adj) = น่าผิดหวัง
- mandate (n) = คำสั่งอย่างเป็นทางการ
- mask mandate (n) = ข้อกำหนด/ คำสั่งสวมหน้ากาก
- ruling (n) = คำวินิจฉัยชี้ขาด
- toss (v) = โยน, ทิ้ง, ปา, โยนหัว-ก้อย
- White House (n) = ไวท์เฮาส์/ทำเนียบขาว(สถานที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา)


แหล่งข่าว : Reuters
Hong Kong zero-COVID policies create mountains of plastic waste
นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของฮ่องกงสร้างภูเขาขยะพลาสติกหลายลูก

คำศัพท์ข่าว
- create (v) = สร้าง, ก่อให้เกิด
- plastic waste (n) = ขยะพลาสติก
- policy (n) = นโยบาย
- zero-Covid (compound) = ปลอดโควิด, โควิดเป็นศูนย์


แหล่งข่าว : Reuters
Analysis: China's Xi sticks with COVID stance despite anger, economic headwinds
วิเคราะห์: นายสี(จิ้นผิง) ของจีนยึดติดกับแนวคิดเรื่องโควิดแม้ว่ามีความโกรธเคืองและลมปะทะด้านเศรษฐกิจ

คำศัพท์ข่าว
- headwind (n) = ลมปะทะ, ลมต้าน, ลมสวน
- stance (n) = ท่าทางยืน, วิธีคิด/แนวคิด/ความคิดเห็นโดยเฉพาะแสดงออกสู่สาธารณะ
- stance (n) = จุดยืน, ท่าที, ความตั้งใจที่ชัดเจน


แหล่งข่าว : Reuters
Omicron infection induces limited immune response in unvaccinated; COVID hospital deaths rise on weekends
การติดเชื้อไวรัสโอมิครอนเหนี่ยวนำให้มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันอย่างจำกัดในคนที่ไม่ได้รับวัคซีน และการเสียชีวิตในโรงพยาบาลจากโควิดเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุด

คำศัพท์ข่าว
- immune (adj) = เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน, เกี่ยวกับความทนทาน
- induce (v) = ชักนำ, เหนี่ยวนำ, กระตุ้น
- rise (v) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มสูงขึ้น
- unvaccinated (adj) = ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

No comments:

Post a Comment