โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 19, 2022

โฆษก/ผู้แถลงข่าวขององค์กร/โฆษกรัฐบาลเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยคำศัพท์ข่าวที่ใช้ร่วมกัน
- press secretary (n) = โฆษก/ผู้แถลงข่าวขององค์กร
- Jen Psaki = นางเจน ซากี (โฆษกหญิงของทำเนียบขาว/รัฐบาลของสหรัฐ)
- Sign Language interpreter (n) = ล่ามภาษามือ
- White House press sec/White House press secretary (n) = โฆษกทำเนียบขาว


แหล่งข่าว : New York Times
Jen Psaki, the White House press secretary, said on Twitter that some aides no longer worked at the White House after their past use of marijuana had been evaluated.
เจน ซากี โฆษกทำเนียบขาวกล่าวบนทวิตเตอร์ว่าผู้ช่วยบางคนไม่ได้ทำงานที่ทำเนียบขาวอีกต่อไปแล้ว หลังจากมีการประเมินว่าในอดีตเคยมีการใช้กัญชา

คำศัพท์ข่าว
- aide (n) = ผู้ช่วย(ผู้ช่วยบุคคลสำคัญ โดยเฉพาะผู้นำทางการเมือง)
- evaluate (v) = วัดผล, ประเมินผล, ประเมินคุณค่า
- marijuana/ cannabis/ weed (n) = กัญชา
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป

หมายเหตุ ในสหรัฐฯ ผู้มีประวัติใช้สารเสพติด เช่นกัญชา ถูกกีดกันจากการทำงาน แต่ก็กำลังมีการผ่อนปรนให้เข้าทำงานได้โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดที่ไม่รุนแรงนัก


แหล่งข่าว : CNN
The Biden administration will have an American Sign Language interpreter at every White House briefing, press secretary Jen Psaki said
ฝ่ายบริหารของไบเดน จะมีล่ามภาษามืออเมริกันในการบรรยายสรุปของทำเนียบขาวทุกครั้ง โฆษกฯ เจน ซากี กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร, การบริหาร
- interpreter (n) = ล่าม, ผู้ที่แปลภาษาระหว่างเจรจา
- will (Modalverb) = จะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- have (Verb to have) = มี
-


แหล่งข่าว : MSBN News
We are not going to have a military war with Russia with U.S. troops," White House Press Secretary Jen Psaki says.
เราจะไม่มีทำสงครามทางทหาร ระหว่างรัสเซียกับกองทหารสหรัฐฯ” เจน ซากี โฆษกทำเนียบขาวกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- briefing (n) = การบรรยายสรุป, การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- military (adj) = เกี่ยวกับทางทหาร
- troop (n) = กองกำลัง, กองกำลังทหาร


แหล่งข่าว : The Washington Post
Press secretary Jen Psaki said the Biden administration is aiming to reach unvaccinated Americans with “messengers they trust”
โฆษกทำเนียบขาว เจน ซากี กล่าวว่ารัฐบาลของไบเดน ตั้งเป้าที่จะเข้าถึงชาวอเมริกันที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วย "ผู้ส่งสารที่พวกเขาไว้วางใจ"

คำศัพท์ข่าว
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- messenger (n) = เมสเซนเจอร์, ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งข้อความ
- trust (v) = เชื่อใจ, ไว้วางใจ
- unvaccinated (adj) = ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

หมายเหตุรัฐบาลของไบเดนจะร่ามมือกับผู้จัดงานแข่งรถ (NASCAR) เพื่อให้ฝ่ายจัดงานประชาสัมพันธ์และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ เพือฉีดให้กับผู้มาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อลดการต่อต้านจากผู้ที่ไม่มั่นใจที่จะได้รับการฉีดวัคซีน


แหล่งข่าว : ABC
This is obviously a disappointing decision,” White House press secretary Jen Psaki told reporters. “The CDC is recommending wearing a mask on public transit.”
เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่น่าผิดหวัง” โฆษกทำเนียบขาว เจน ซากี กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ”

คำศัพท์ข่าว
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- recommend (v) = เสนอคำแนะนำ/ให้คำแนะนำ
- public transportation (n) = การขนส่งสาธารณะ, เกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ

No comments:

Post a Comment