โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, April 24, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 24-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Fox News
Biden says US spending billions to make military vehicles 'climate friendly'
ไบเดนกล่าวว่าสหรัฐอเมริกากำลังใช้เงินหลายพันล้านเหรียญเพื่อทำให้ยานยนต์ทางทหารเป็นมิตรกับภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- military (adj) = เกี่ยวกับทางทหาร
- spend (v) = ใช้(ใช้เวลา, ใช้เงิน)


แหล่งข่าว : Reuters
Japan, Russia sign fishing deal despite Ukraine tensions
ญี่ปุ่นและรัฐเซียลงนามข้อตกลงการทำประมง แม้มีความตึงเครียดเรื่องยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- sign (v) = ลงนาม, เซ็นต์ชื่อ(รับรอง/อนุมัติ/ตกลง)
- tension (n) = ความตึง, ความตึงเครียด


แหล่งข่าว : NHK
Japan's Prime Minister Kishida Fumio has agreed with his Tuvaluan, Cambodian and Laotian counterparts to cooperate in dealing with the situation in Ukraine.
นายกรัฐมนตรี กิชิดะ ฟูมิโอ ของญี่ปุ่น ได้ตกลงกับประเทศตูวาลู กัมพูชา และลาวที่เผชิญสถานการณ์เดียวกัน เพื่อจะร่วมมือในการจัดการกับสถานการณ์ในยูเครน
- cooperate (v) โคะออพ-เออะเรท = ร่วมมือกัน
- counterpart = ผู้ที่เผชิญสถานการณ์เดียวกัน(คนที่สถานะเดียวกัน เจอสถานการณ์เดียวกัน แต่อยู่ต่างที่/อยู่ต่างเวลา/อยู่ต่างกลุ่ม)
- dealing (n) = รับมือ, จัดการ

No comments:

Post a Comment