โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 27, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 27-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Russia's foreign minister tells the world not to underestimate the considerable risks of nuclear conflict, and NATO's supply of weapons to Ukraine ‘in essence’ meant that the Western alliance was engaged in a proxy war with Russia
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนโลกอย่าประเมินความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงของความขัดแย้งที่ทำให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่ำเกินไป และการจัดหาอาวุธขององค์การนาโต้ให้กับยูเครน 'ในแก่นแท้แล้ว' หมายความว่าพันธมิตรตะวันตกมีส่วนร่วมในสงครามตัวแทนกับรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- alliance (n) = พันธมิตร, ผู้ร่วมมือกัน
- conflict (n) = ความขัดแย้ง
- considerable (adj) = จำนวนมาก, ขนาดใหญ่, บริเวณกว้างใหญ่
- engage (v) = มีส่วนร่วม, เกี่ยวข้อง, หมั้น, สนใจ
- foreign minister (n) = รัฐมนตรีต่างประเทศ
- in essence ในสาระสำคัญ/ประเด็นสำคัญ
- proxy war (n) = สงครามตัวแทน(ให้ความช่วยเหลือด้านการรบโดยไม่ต้องส่งทหารเข้าสนามรบเอง)
- underestimate (v) = ดูถูก, ประเมินค่าต่ำเกินไป
- not (adv) = ไม่, อย่า(ใช้เพื่อให้คำถัดไปหรือกลุ่มคำมีความหมายเชิงลบ)
- Western (adj) = เกี่ยวกับทิศตะวันตก/กลุ่มประเทศในตะวันตกเช่น ยุโรป, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
- world (n) = โลก, สิ่งที่อยู่บนโลก, ชาวโลก)


แหล่งข่าว : AFP
#BREAKING Kim vows to 'strengthen' North Korea's nuclear weapons: state media
ด่วน คิมประกาศคำมั่นว่าจะทำให้อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเข้มแข็งยิ่งขึ้น : สื่อของรัฐ

คำศัพท์ข่าว
- state media (n) = สื่อของรัฐ, หน่วยงานที่เผยแพร่ข่าวของรัฐบาล
- strengthen (v) = ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มพลังขึ้น, เสริมสร้าง, กระชับ
- weapon (n) = อาวุธ


แหล่งข่าว : BBC
Slovenia votes out pro-Trump populist Prime Minister Janez Jansa
สโลวาเนีย ลงคะแนนให้นายกรัฐมนตรีประชานิยมยาเน็ตส์ ยานซา ผู้สนับสนุนทรัมป์ ออกจากตำแหน่ง

คำศัพท์ข่าว
- pro-Trump (comound) = สนับสนุนทรัมป์(โดนัลด์ทรัมป์)
- populist (adj) = ประชานิยม(ดึงดูดคนรากหญ้าที่รู้สึกว่าพวกเขาถูกละเลยโดยกลุ่มชนชั้นสูงที่มีอำนาจ)


แหล่งข่าว : AFP
British government to set out plans to radically reform the governance of football, pledging to establish an independent regulator to deliver financial sustainability across the game
รัฐบาลอังกฤษจะเริ่มแผนที่จะปรับปรุงการบริหารกำกับของกีฬาฟุตบอลครั้งใหญ่ โดยให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งผู้กำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระเพื่อส่งให้มีความยั่งยืนด้านการเงินทั่วทุกเกมส์การแข่งขัน

คำศัพท์ข่าว
- establish (v) = สร้าง, ก่อตั้ง, กำหนด
- regulator (n) ผู้ควบคุม/ดูแลกำกับ, เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
- governance (n) = การปกครอง, การกำกับดูแล
- pledge (v) = ปฏิญาณ, ให้คำมั่น, สร้างข้อผูกมัด
- radically (adv) = ที่แตกต่างออกไปจากความเชื่ออย่างมาก
- reform (v) = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
- set out (phrasal verb) = เริ่มทำ, เริ่มออกเดินทางที่ยาวนาน
- sustainability (n) = ความยั่งยืน

No comments:

Post a Comment