โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 29, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 29-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
The eurozone economy grew by 0.2% during the first three months of the year as rising prices, flagging consumer confidence related to the war in Ukraine and supply chain disruptions dragged the region’s recovery from the pandemic.
เศรษฐกิจของเขตยุโรปโตราว 2% ระหว่างสามเดือนแรกของปี เนื่องจากราคาสินค้าเพิ่มขึ้น, ความมั่นใจของผู้บริโภคที่อ่อนกำลังอันเนื่องมาจากสงครามในยูเครนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ได้ฉุดการฟื้นตัวจากการระบาดครั้งใหญ่ของภูมิภาค

คำศัพท์ข่าว
- confidence (n) = ความมั่นใจ, ความมั่นใจเชื่อมั่น
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- disruption (n) = การขัดขวาง, การหยุดชะงัก
- drag (v) = ฉุดลาก, ดึงทำให้ช้าลง
- flagging (adj) = ที่ซึ่งอ่อนแรง
- pandemic (n) = การระบาดครั้งใหญ่ ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่/ ทุกพื้นที่/ ระบาดทั่วโลก


แหล่งข่าว : CNN
Tesla CEO Elon Musk sold $4.8 billion worth of the electric automaker's stock on Tuesday, the day after the Twitter board agreed to sell the company to him in a deal valuing the social media platform at $44 billion
อีลอน มัสก์ ผู้บริหารสูงสุดของเทสลาขายหุ้นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 4.8 พันล้านเหรียญเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นวันหลังจากคณะกรรมการทวิตเตอร์ยินยอมขายบริษัทให้กับเขาในขัอตกลงที่ทำให้เพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี้มีมูลค่าถึง 44 พันล้านเหรียญ

คำศัพท์ข่าว
- automaker (n) = ผู้ผลิตรถยนต์
- electric (adj) = เกี่ยวกับไฟฟ้า
- stock (n) = หุ้น


แหล่งข่าว : ABC
Tesla has recalled 14,684 Model 3s due to a software glitch that could cause collisions, China's market regulator says, in its second recall in the country this month.
เทสลาเรียกกลับรถรุ่น 3s 1 4,684 คันเนื่องจากซอฟแวร์มีความผิดพลาดเล็กน้อยที่อาจทำให้เกิดการชนได้, ผู้ดูแลการตลาดของจีนกล่าว ในการเรียกกลับครั้งที่ 2 ของเดือนในประเทศนี้

คำศัพท์ข่าว
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- collision (n) = การชน, การปะทะ
- due to/because of/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- glitch (n) = ความผิดพลาด(มักจะทำงานผิดปกติชั่วคราวของอุปกรณ์)
- recall (v) = เรียกคืน, ถอนสินค้ากลับ(เพื่อทบทวน/ปรับปรุง/ตรวจสอบ)


แหล่งข่าว : ABC
The FDA announced a proposed ban on menthol cigarettes and all flavors in cigars, a move that could further drive down smoking rates in the U.S.
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศเสนอห้ามบุหรี่ผสมเมนทอลและทุกรสชาดในบุหรี่ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจขับเคลื่อนมากกว่านี้ให้อัตราการสูบบุหรี่ในสหรัฐฯ ลดลงในอนาคต

คำศัพท์ข่าว
- artificial (adj) = เทียม, ปลอม
- award (v) ให้รางวัล, ตัดสินให้
- fertility (n) = ภาวะเจริญพันธุ์
- impregnate (v) = ทำให้ตั้งครรภ์ทำให้มีลูก
- insemination (n) = การผสมเทียม, การผสมพันธุ์
- further (adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้

No comments:

Post a Comment