โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, May 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 18-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Poor workers bear the brunt of India's heatwave
คนงานยากจนได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากคลื่นความร้อนของอินเดีย

NOIDA, India, May 16 (Reuters) - For construction worker Yogendra Tundre, life at a building site on the outskirts of the Indian capital New Delhi is hard enough. This year, record high temperatures are making it unbearable.
เมืองโนอิดา, อินเดีย, 16 พฤษภาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - สำหรับโยเกนดรา ทุนเดอ คนงานก่อสร้าง ชีวิตที่ไซต์ก่อสร้างในเขตชานเมืองของนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนั้นยากลำบากพออยู่แล้ว (แต่)ปีนี้อุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ทำให้แทบทนไม่ได้

As India grapples with an unprecedented heatwave, the country's vast majority of poor workers, who generally work outdoors, are vulnerable to the scorching temperatures.
ในขณะที่อินเดียกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อจัดการกับปัญหาคลื่นความร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนงานที่ยากจนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งโดยทั่วไปทำงานกลางแจ้ง ต่างมีความเสี่ยงต่ออุณหภูมิที่ร้อนแผดเผา

"There is too much heat and if we won't work, what will we eat? For a few days, we work and then we sit idle for a few days because of tiredness and heat," Tundre said.
“มีความร้อนมากเกินไป และถ้าเราไม่ทำงาน เราจะกินอะไร เราทำงานสองสามวันแล้วอยู่เฉย ๆโดยไม่ทำอะไรสักสองสามวันเพราะความเหน็ดเหนื่อยและความร้อน” ทุนเดรกล่าว

High temperatures in the New Delhi area, which soared above 120 Fahrenheit (49 Celsius) in some regions on Sunday, have often caused Tundre, and his wife Lata, who works at the same construction site, to fall sick. That in turn means they lose income.
อุณหภูมิสูงในเขตพื้นที่กรุงนิวเดลีที่ขึ้นไปกว่า 120 องศาฟาเรนไฮต์(49 องศาเซลเซียส) ในบางบริเวณเมื่อวันอาทิตย์ มักทำให้ ทุนเดร และลาต้าภรรยาของเขาซึ่งทำงานในไซต์ก่อสร้างเดียวกันล้มป่วย นั่นหมายถึงพวกเขาสูญเสียรายได้

"Because of heat, sometimes I don't go to work. I take days off ... many times, fall sick from dehydration and then require glucose bottles (intravenous fluids)," Lata said while standing outside their house, a temporary shanty with a tin roof.
“เพราะความร้อน บางครั้งผมไม่ได้ไปทำงาน ผมหยุด...หลายครั้งล้มป่วยจากการขาดน้ำและต้องใช้ขวดกลูโคส(สารน้ำทางเส้นเลือด)" ลาทากล่าวขณะยืนอยู่นอกบ้านของพวกเขาซึ่งเป็นกระท่อมชั่วคราวที่มีหลังคาสังกะสี

คำศัพท์ข่าว
- bear the brunt เป็นทุกข์จากส่วน/สถานการณ์ที่หนักที่สุด
- brunt (n) = ผลกระทบที่รุนแรง
- construction site (n) = ไซต์ก่อสร้าง, สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง
- dehydration (n) = ภาวะการเสียน้ำของร่างกาย
- grapple with (phrasal verb) = พยายามอย่างหนักเพื่อจัดการปัญหาที่ยาก/สาหัส
- majority (n) = ส่วนใหญ่, สำคัญ, มาก, เกินครึ่ง
- outskirts (n) = ชานเมือง, นอกเมือง
- scorching (adj) = ร้อนมาก, ซึ่งทำให้แสบร้อน
- sit idle = อยู่เฉย ๆโดยไม่ทำอะไร/ปล่อยเวลาทิ้งเปล่า
- shanty (n) = กระท่อม, กระต๊อบ, เพิงเล็กๆ ที่สร้างขึ้นอย่างหยาบ
- soar (v) = ทะยาน, ลอยโด่ง, พุ่งพรวดขึ้น, เพื่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
- tiredness (n) = ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า
- unbearable (adj) = ซึ่งไม่สามารถทนได้(เหลือทน, สุดจะทน, ซึ่งทนไม่ไหว)
- unprecedented (adj) = เป็นประวัติการ, อย่างไม่เคยมีมาก่อน
- vast (adj)= กว้างใหญ่, มหาศาล, มากสุด ๆ
- vulnerable (adj) = เปราะบาง, อ่อนแอ, เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ


แหล่งข่าว : ฺฺฉ
India’s construction workers bear the brunt of heatwave
คนงานก่อสร้างของอินเดียต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรง

No comments:

Post a Comment