โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 24, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 24-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : NBC News
3 cadets at the U.S. Air Force Academy who have refused the Covid-19 vaccine will not be commissioned as military officers but will graduate with bachelor’s degrees, the academy says.
นักเรียนนายร้อย 3 คนของสถาบันกองทัพอากาศสหรัฐฯ ที่ปฏิเสธวัคซีนโควิด-19 จะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับตำแหน่งให้เป็นนายทหาร แต่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- academy (n) = สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/วิทยาลัยเฉพาะด้าน(ในข่าวหมายถึงโรงเรียนนายร้อย
- bachelor’s degree (n) = ปริญญาตรี
- cadet (n) = นักเรียนนายร้อย(ตำรวจ/ทหาร)
- commission (v) = บรรจุเข้ารับตำแหน่งหน้าที่(ในข่าวหมายถึงติดยศเข้ากองทัพหลังจากเรียนจบ)
- graduate (v) = จบการศึกษา
- military officer (n) = เจ้าหน้าที่ทหาร
- refuse (v) = ปฏิเสธ


แหล่งข่าว : BBC
Kim Jong-un seen at North Korean state funeral not wearing a mask despite Covid outbreak
คิม จอง อึน ถูกพบเห็นที่งานศพของรัฐบาลเกาหลีเหนือ โดยไม่สวมหน้ากาก แม้จะเกิดการระบาดของโควิด-19

คำศัพท์ข่าว
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- funeral (n) = งานศพ, พิธีศพ

No comments:

Post a Comment