โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 26, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 26-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : NBC News
Covid vaccines, while holding up strong against hospitalization and death, offer little protection against long Covid, according to research published in the journal Nature Medicine.
วัคซีนป้องกันโควิด แม้จะยังต้านการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง แต่ให้การป้องกันเพียงเล็กน้อยต่ออาการลองโรคโควิด ตามข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์เมดิซีน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- death (n) = การเสียชีวิต, ความตาย
- hospitalization (n) = การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
- hold up (phrasal verb) = คงอยู่, ยังคงแข็งแกร่งหรือประสบความสำเร็จ
- long COVID (n) = ลองโควิด(ภาวะอาการเจ็บป่วยแม้จะหายจากโรคโควิด-19 แล้ว)
- offer (v) = เสนอให้, หยิบยื่นให้
- protection (n) = คุ้มครอง, ปกป้อง
- while = ในขณะที่/แม้ว่าในขณะที่


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Covid-19 deaths in the U.S. are hovering near their lowest levels since the pandemic hit at nearly 300 each day, and those deaths are concentrated among older people
การเสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐฯ วนเวียนอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่เกือบ 300 รายในแต่ละวัน และการเสียชีวิตเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ

คำศัพท์ข่าว
- concentrated (adj) = เข้มข้น, เยอะ, กระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก
- hover (v) = คลื่นที่ไปมา/ขยับขึ้นลงไม่มากนัก
- hit (v) + ตัวเลข/ระดับ = แตะ, ขึ้นถึงจุด
- pandemic (แพนเดมิค) (n) = การระบาดครั้งใหญ่ ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่/ทุกพื้นที่/ระบาดทั่วโลก


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
The decision in Japan to allow in tour groups from countries deemed to be of low Covid-19 risk reflects pressure from business groups that say the economy needs a lift
การตัดสินใจในญี่ปุ่นที่จะอนุญาตพวกท่องเที่ยวเป็นกลุ่มจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่ามีความเสี่ยงเรื่องโควิด-19 ต่ำ ได้สะท้อนถึงแรงกดดันจากบรรดากลุ่มธุรกิจที่กล่าวว่าเศรษฐกิจต้องการการอุ้มชู

คำศัพท์ข่าว
- allow (v) = อนุญาต
- deem (v) = ลงความเห็นว่า, มองว่า, ถือว่า
- reflect (v) = สะท้อน, สะท้อนให้เห็น


แหล่งข่าว : Reuters
On a hot and sunny day in Beijing, families leisurely ate lunch and cycled around foldable tables and camping tents, a scene incongruent with the Chinese capital being under near-lockdown amid an aggressive battle against COVID
ในวันที่อากาศร้อนและแดดจ้าในกรุงปักกิ่ง หลายครอบครัวต่างรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างสบายๆ และปั่นจักรยานรอบโต๊ะปิกนิกและเต๊นท์แคมป์ปิ้ง ซึ่งเป็นฉากที่ไม่สอดคล้องกับเมืองหลวงของจีนที่อยู่ภายใต้การปิดเมือง ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดกับโควิด

คำศัพท์ข่าว
- aggressive (adj) = แข็งกร้าว, ก้าวร้าว, ดุดัน
- incongruent (adj) = ไม่สอดคล้อง
- leisurely (adv) = สบาย ๆ, ผ่อนคลายไม่เร่งรีบ(พฤติกรรมในยามว่าง)
- foldable table (n) = โต๊พับได้, โต๊ะปิกนิก

No comments:

Post a Comment