โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 20, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 20-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Coke knows that its soda caps often end up as litter. So it's trying to solve the problem by tethering them to the bottle, at least in the United Kingdom.
โค้กทราบว่าฝาปิดขวดน้ำอัดลมของตัวเองมักจะจบลงด้วยการเป็นขยะที่ทิ้งเรียราด ดังนั้นบริษัทกำลังพยายามแก้ปัญหาด้วยการโยงพวกมันไว้กับขวด อย่างน้อยก็ในสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- at least (adv) = อย่างน้อย, อย่างน้อยที่สุด
- end up (phrasal verb) = ลงท้าย, ลงเอย, ในที่สุด
- litter (n) = ขยะที่ทิ้งเรียราด, ขยะที่ทิ้งระเกะระกะ
- solve (v) = แก้ไขสถานการณ์
- tether (v) = ล่ามไว้, ผูกติดไว้(ในข่าวหมายถึงล่ามฝาไว้กับขวด)


แหล่งข่าว : CNN
Parasitic worms in ancient poop found at the site of a prehistoric village near Stonehenge reveal that the settlement's inhabitants -- who likely built the stone circle -- feasted on the internal organs of cattle.
พยาธิปรสิตในอุจาระโบราณถูกพบที่บริเวณของหมู่บ้านก่อนยุคประวัติศาสตร์ใกล้กับสโตนเฮนจ์เผยให้เห็นว่าคนพื้นเมืองของการตั้งถิ่นฐาน ผู้น่าจะสร้างก้อนหินล้อมเป็นวงกลมนี้ กินอวัยวะภายในของวัวควายในอาหารมื้อใหญ่

คำศัพท์ข่าว
- ancient (adj) = เก่าแก่มาก, โบราณ
- feast (v) = กินเลี้ยง, กินอาหารมื้อใหญ่รวมกันหลาย ๆ คน
- likely (adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- organ (n) = อวัยวะ
- prehistoric (n) = ก่อนประวัติศาสตร์, โบราณกาล, ดึกดำบรรพ์
- reveal (v) = เผยให้เห็น, เผยให้ทราบ
- settlement (n) = การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งหลักปักฐาน


แหล่งข่าว : CNN
Mercedes-Benz has confirmed it recently sold the world's most expensive car.
เมอร์ซีเดสเบนซ์ยืนยันการขายรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกเมื่อไม่นานมานี้ของบริษัท

A very rare 1955 Mercedes-Benz SLR coupe that had been kept in the German automaker's collection was sold to a private owner for €135 million, the equivalent of $142 million.
รถเมอร์ซีเดส-เบนซ์ เอสเอลอาร์ คูเป้ ปี 1955 ที่หาได้ยากมากซึ่งถูกเก็บรักษาอยู่ในของสะสมของบริษัทผู้ผลิตเยอรมัน ได้ถูกขายให้กับเจ้าของเอกชนเป็นเงิน 135 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่ากับ142 ล้านดอลลาร์

คำศัพท์ข่าว
- automaker (n) = ผู้ผลิตรถยนต์
- be sold to = ถูกขาย/ถูกจำหน่ายให้กับ
- confirm (v) = ยืนยัน, รับรอง
- equivalent (n) = มูลค่า/สถานะเทียบเท่า
- expensive (adj) = แพง, มีราคาสูง
- private (adj) = ที่เป็นของส่วนตัว

No comments:

Post a Comment