โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 20, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 20-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
President Joe Biden leaves Thursday for South Korea and Japan to cement US leadership in Asia at a time when the White House's attention has been pulled back to Russia and Europe -- and amid fears of North Korean nuclear tests overshadowing the trip
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ออกเดินทางไปเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำสหรัฐฯ กับเอเชีย ในเวลาที่ความสนใจของไวท์เฮาส์ถูกดึงกลับไปยังรัฐเซียและยุโรป และท่ามกลางความกลัวว่าการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเหนือจะบดบังความสนใจของการเดินทางครั้งนี้
- attention (n) = ความสนใจ, ความตั้งใจ
- cement (v) = ทำให้ติดแน่นปูนซีเมนต์
- overshadow = ทำให้ดูหมองลง, ทำให้ดูสำคัญน้อยลง
- pull back (phrasal verb) = ลดระดับ(กิจกรรมที่กำลังทำอยู่/ลดความต้องการ)


แหล่งข่าว : New York Times
Anger has been growing across Sri Lanka as people endure long lines for fuel, extended power cuts, and shortages of food and medicine.
ความโกรธเคืองกำลังขยายตัวต่อเนื่องทั่วศรีลังกา เนื่องจากผู้คนทุกข์ยากกับการต่อแถวยาวเพื่อน้ำมัน, ยืดเวลาตัดไฟฟ้า ทั้งขาดแคลนอาหารและยา

With no end in sight to the economic crisis, protesters are digging in against the president.
ด้วยมองไม่เห็นจุดจบของวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ ผู้ประท้วงทั้งหลายจึงไม่ยอมอ่อนข้อในการต่อต้านประธานาธิบดี

คำศัพท์ข่าว
- digging in (phrasal verb) = ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ยอมลดละ
- extend (v) = ยื่น, ขยาย, เพิ่ม, ขยายออกไป
- medicine (n) = การแพทย์, ยา, การรักษาด้วยยา
- sight (n) = การมองเห็น(ระยะสายตา, การพบเห็น, สิ่งที่เห็น)
- shortage (n) = ความขาดแคลน

No comments:

Post a Comment