โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 10, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 10-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Malaysia will abolish the mandatory death penalty, the government said Friday, in a move cautiously welcomed by rights groups as a rare progressive step on the issue for the region
มาเลเซียจะยกเลิกโทษประหารชีวิตสถานเดียว, รัฐบาลแถลงเมื่อวันศุกร์ ในการเคลื่อนไหวที่ได้รับความยินดีโดยมีการเตือนให้ทำจริงจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นอีกขึ้นของความก้าวหน้าที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในประเด็นนี้สำหรับภูมิภาคนี้

คำศัพท์ข่าว
- cautiously (adv) = โดยระมัดระวัง, โดยรอบคอบ, โดยมีการตักเตือน
- death penalty = โทษประหารชีวิต
- issue (n) = ประเด็น, เรื่อง, (บางกรณีหมายถึง ปัญหา)
- mandatory (adj) = ที่กฎหมายบังคับ/กฏที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


แหล่งข่าว : NikkeiAsia
The leaders of Australia and New Zealand vowed on Friday to take their ties to "a new level" through greater collaboration on climate change and regional security.
ผู้นำของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้คำมั่นเมื่อวันศุกร์ที่จะสานสัมพันธ์สู่ "ระดับใหม่" ผ่านความร่วมมือที่มากขึ้นในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงในภูมิภาค

คำศัพท์ข่าว
- collaboration (n) = การร่วมมือ
- through (ตรู) (adv, prepo) = ผ่าน (ช่องทาง, กระบวนการ, วัตถุ)
- vow (v) = ให้คำมั่น, สัญญา, สาบาน

No comments:

Post a Comment