โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 10, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 10-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
A service member based in Germany is identified as having the military's first known case of monkeypox and is isolating off-base, spokesperson says
ทหารรายหนึ่งในเยอรมนีถูกระบุว่าติดโรคฝีดาษลิงเป็นครั้งแรกของกองทัพ และกำลังแยกตัวออกจากฐาน, โฆษกกองทัพระบุ

คำศัพท์ข่าว
- isolate (v) = โดดเดี่ยว, แยกออกมา ตั้งอยู่เดี่ยว ๆ, การแยกห่างจากผู้คน
- off-base (compound) = นอกฐานทัพ
- service member (n) = ทหาร
- spokesperson (n) = โฆษก


แหล่งข่าว : CNN
The spread of monkeypox through small virus particles that linger in the air "has not been reported," the US Centers for Disease Control and Prevention said in guidance posted Thursday. การแพร่การระบาดของฝีดาษของลิงผ่านอนุภาคไวรัสขนาดเล็กที่ล่องลอยค้างอยู่ในอากาศนั้น "ยังไม่มีรายงาน"ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริการะบุในแนวทางปฏิบัติที่โพสต์ไว้เมื่อวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- guidance (n) = แนวทางปฏิบัติ
- linger (v) = เอ้อระเหย/ตะบิดตะบอย/อ้อยอิ่ง(อยู่ในที่นานเกินความจำเป็นเพราะไม่อยากจากไป)
- particle (n) = อนุภาคเล็ก, ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- spread = การกระจาย, การแพร่, การระบาด


แหล่งข่าว : DW News
Germany's Standing Committee on Vaccination said that people over 18 who have been exposed to or are at increased risk of monkeypox infection should be inoculated.
คณะกรรมการถาวรด้านการฉีดวัคซีนของเยอรมนีกล่าวว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่เคยสัมผัสหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฝีดาษลิงเพิ่มขึ้นควรได้รับการฉีดวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- be inoculated
- expose (v) = สัมผัส, เปิดเผยต่อ, เผยผึ่ง, เปิดเผยโดยไม่มีการป้องกัน (ศัพท์การแพยท์)
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- inoculate (v) = สร้างภูมิคุ้มกัน, ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค

No comments:

Post a Comment