โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 11, 2022

สหรัฐฯเลิกตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้าประเทศเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
US to drop Covid test requirement for air travellers
สหรัฐฯ ยกเลิกข้อกำหนดตรวจโควิด สำหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบิน

คำศัพท์ข่าว
- air traveller (n) = ผู้เดินทางทางอากาศ/ผู้เดินทางโดยเครื่องบินหรืออกาศยาน


แหล่งข่าว : CNN
The US is lifting its requirement for travelers to test negative for Covid-19 before entering the country, a senior administration official says
สหรัฐฯ กำลังจะยกเลิกข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางที่ให้มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบก่อนเข้าประเทศ, เจ้าหน้าที่ระดับสูงเผย

คำศัพท์ข่าว
- lift (v) = ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิกข้อจำกัด
- requirement (n) = ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, ความต้องการของระบบ
- to test negative = ผลทดสอบที่เป็นลบ (ผลทดสอบที่ระบุว่าไม่มีเชื้อ/ไม่มีสิ่งผิดปกติ/ไม่มีโรค)


แหล่งข่าว : Reuters
After heavy lobbying from airlines and the travel industry, the Biden administration will no longer require pre-departure COVID testing for travelers coming to the United States
หลังจากการล็อบบี้อย่างหนักจากสายการบินต่าง ๆ และอุตสาหกรรมการเดินทาง รัฐบาลของนายไบเดน จะไม่บังคับให้ต้องตรวจโควิดก่อนออกเดินทางสำหรับผู้เดินทางที่จะเข้ามายังสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร, การบริหาร
- lobby (v) = ล๊อบบี้, ชักชวน, วิ่งเต้น(พยายามพูดหาเสียงสนับสนุน)
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป
- pre-departure (compound) = ก่อนการเดินทาง
- require (v) = บังคับว่าต้องมี/ บังคับว่าต้องทำ


แหล่งข่าว : New York Post
Travel industry hails US lifting of COVID testing rules: 'Today is a great day'
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชื่นชมการยกเลิกกฎการทดสอบโควิดของสหรัฐฯ : 'วันนี้เป็นวันที่ดี

คำศัพท์ข่าว
- hail (v) = โห่ร้องยกย่อง, ชื่นชม

No comments:

Post a Comment