โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 17, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 17-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
President Volodymyr Zelensky of Ukraine appeared in the form of a hologram before four European digital festivals on Thursday, asking the region’s innovators to help rebuild his country. “We live in a time of super opportunities,” he said.
ประธานาธิบดีโวโลโดเมียร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนปรากฏตัวในรูปแบบของโฮโลแกรมก่อนเทศกาลดิจิทัลในยุโรปสี่ครั้งในวันพฤหัสบดี โดยขอให้นักสร้างสรรค์นวตกรรมของภูมิภาคนี้ช่วยสร้างประเทศของเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้ง “เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีโอกาสดีพิเศษมากมาย” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- inovator (n) = นวตกร, ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวตกรรม
- hologram (n) = โฮโลแกรม, ภาพสามมิติ
- super (adj) = ยอดเยี่ยม, พิเศษ


แหล่งข่าว : CNN
Europe is making it much harder for Russia to sell oil anywhere -- with a ban on insuring ships carrying Russian oil that would make it harder for Moscow to divert hundreds of thousands of barrels a day to other buyers in India and China.
ยุโรปทำให้รัสเซียขายน้ำมันได้ลำบากขึ้นมากในทุกหนทุกแห่ง โดยการห้ามเรือที่มีประกันบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งจะทำให้มันยากขึ้นสำหรับมอสโกที่จะเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันหลายแสนบาร์เรลต่อวันไปยังผู้ซื้อรายอื่นในอินเดียและจีน

คำศัพท์ข่าว
- carry (v) = ขนส่ง, นำส่ง
- divert (v) = เปลี่ยนเส้นทาง
- make it much harder = ทำให้ยากลำบากขึ้น


แหล่งข่าว : New York Times
The leaders of Italy, Germany, France and Romania met with President Volodomyr Zelensky of Ukraine in Kyiv in a show of support.
บรรดาผู้นำของอิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส และโรมาเนียได้พบกับประธานาธิบดีโวโลโดเมียร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนในกรุงเคียฟเพื่อแสดงการสนับสนุน

The European leaders also toured Irpin, where Russian soldiers are accused of committing atrocities.
นอกจากนี้ผู้นำยุโรปยังได้ไปเดินทางเยือนเมืองเออร์พิน ที่ทหารรัสเซียถูกกล่าวหาว่ากระทำการทารุณ

คำศัพท์ข่าว
- show of (n) = อวด, อวดตัว
- support (n) = สนับสนุน
- tour (v) = เดืนทางเยี่ยมชม/เยี่ยมเยือน

No comments:

Post a Comment