โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 16, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 16-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Russian and Belarusian tennis players will be allowed to compete in the U.S. Open. "We chose not to hold the individual athletes accountable for the decisions of their respective governments," said the chief executive of the U.S. Tennis Association.
นักเทนนิสชาวรัสเซียและเบลารุสจะได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันในรายการยูเอส โอเพ่นได้ “เราเลือกที่จะไม่ถือว่านักกีฬาแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของแต่ละรัฐบาลของพวกเขา”, ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมเทนนิสแห่งสหรัฐอเมริกากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- compete (v) = แข่งขัน
- hold (v) = ถือ, ยึด, ครอง
- hold someone responsible​/​accountable​/​liable = ถือ/ยึดติด/คิดว่าต้องบางคนต้องรับผิดชอบ
- individual (n) = รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- respective (adj) = ต่างก็, ต่าง ๆ, แต่ละ


แหล่งข่าว : Reuters
Ukraine said it urgently needed more weapons to fend off Russian advances in the south and the east, an appeal aimed at the West as the leaders of Germany, France and Italy are expected to visit Kyiv
ยูเครนระบุว่า พวกเขาต้องการอาวุธเพิ่มอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องตัวเองจากการรุกรานของรัสเซียในภาคใต้และตะวันออก โดยการร้องขอมุ่งเป้าไปที่ตะวันตก ขณะที่ผู้นำของเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี ได้รับการคาดว่าจะไปเยือนคีฟ

คำศัพท์ข่าว
- advance (n) = ความก้าวหน้า, การรุกคืบ(แปลตามบริบทคือรุกราน)
- fend off (phrasal verb = ปกป้องตัวเอง/ป้องกันตัวเอง/ต่อสู้ด้วยตัวเอง
- more (adj) = เพิ่มมากขึ้น
- urgently (adv) = อย่างเร่งด่วน
- appeal (n) = อุทธรณ์, ร้องขอ(กระตุ้นให้บางคนทำบางสิ่ง)


แหล่งข่าว : Reuters
After reports emerged that two Americans had been captured by Russian forces, the White House urged Americans not to travel to Ukraine
หลังมีรายงานว่าชาวอเมริกัน 2 คนถูกจับโดยกองกำลังรัสเซีย ทำเนียบขาวได้ขอชาวอเมริกันไม่ให้เดินทางไปยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- emerge (v) = ปรากฏตัว, โผล่ออกมา
- be captured by = ถูกจับโดย(Passive Voice)
- urge (v) = กระตุ้น/โน้มน้าว/ชี้ชวน/ขอร้อง(ชักชวนให้ทำอะไรอย่างจริงจังหรือสม่ำเสมอ)


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
Signed by 47 countries including Japan, Germany, Britain and the U.S., the statement said signatories "continue to be gravely concerned" about claims of a yearslong crackdown on cultural and religious practices in Xinjiang, which China denies outright.
ได้รับการลงนามโดย 47 ประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่น, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยแถลงการณ์กล่าวว่าผู้ลงนาม “ยังคงมีความกังวลอย่างยิ่ง” เกี่ยวกับคำร้องเรื่องการปราบปรามการปฏิบัติด้านวัฒนธรรมและทางศาสนาในซินเจียงซึ่งจีนปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

คำศัพท์ข่าว
- continue (v) = ต่อเนื่อง(ทำต่อ/ดำเนินการต่อ)
- crackdown (n) = ปราบปราม (การใช้กำลังเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่)
- gravely (adv) = อย่างวิกฤติ, อย่างร้ายแรง, อันตรายมาก
- including (prepo) = รวมทั้ง, รวมถึง
- outright (adv) = ทั้งหมด, สิ้นเชิง, เต็มที่
- religious (adj) = เกี่ยวกับศาสนา
- signatory (n) = ผู้ลงนาม/ฝ่ายที่ลงนามในสัญญา
- yearslong (adj) = นานหลายปี

No comments:

Post a Comment