โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, July 2, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 02-July-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Bloombergx
A beer made from recycled toilet water is winning admirers in Singapore — with a first batch on tap sold out
เบียร์ที่ทำจากน้ำห้องส้วมรีไซเคิล กำลังชนะใจผู้ชื่นชอบในสิงคโปร์ โดยล็อตแรกขายหมดเกลี้ยง

คำศัพท์ข่าว
- admirer (n) = ผู้นิยม, ผู้ชื่นชม, ผู้เลื่อมใส, แฟนตัวยง
- batch (n) = ชุด, พวก, กลุ่ม, ล็อต
- recycled (adj) = รีไซเคิล, ที่ดัดแปลง/ปรับปรุงของเสียให้ใช้ซ้ำได้

หมายเหตุ NEWBrewคือเบียร์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะให้ความรู้แก่ชาวสิงคโปร์เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้น้ำและการรีไซเคิล


แหล่งข่าว : NewsfromScience
Scientists have developed an artificial intelligence program that automatically identifies distress calls from chickens, an advance that could help farmers save thousands of fledgling lives—and millions of dollars in farm labor.
นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่ระบุแยกเสียงร้องแสดงความทุกข์จากไก่แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่อาจช่วยให้เกษตรกรรักษาชีวิตลูกเจี๊ยบได้หลายพันตัว และประหยัดเงินหลายล้านดอลลาร์กับแรงงานของฟาร์ม

คำศัพท์ข่าว
- artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- artificial intelligence = ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- distress (n) = อยู่ในภาวะร้อนรน/เจ็บปวด/อยู่ในภาวะอันตราย
- fledgling (n) = ลูกเจี๊ยบ(ลูกนก/เป็ด/ไก่ที่เพิ่งมีขน)
- save (v) = รักษาชีวิต, ช่วยชีวิตจากจุดอันตราย/จากความรุนแรง


แหล่งข่าว : NewsfromScience
Humans have lost many kinds of gut microbes found in other primates—and may be losing even more as people around the world continue to flock to cities.
มนุษย์ได้สูญเสียจุลินทรีย์ในลำไส้หลายชนิดที่พบในสัตว์จำพวกลิงอื่นๆ — และอาจสูญเสียมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้คนทั่วโลกยังคงแห่กันไปที่เมืองต่างๆ

คำศัพท์ข่าว
- microbe (n) = จุลินทรีย์, เชื้อจุลชีพ, สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ( สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากเช่นแบคทีเรียหรือเชื้อรา )
- primate (n) = สัตว์ในอันดับไพรเมต (จำพวกลิง และมนุษย์เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พัฒนาและฉลาดที่สุด)
- city (n) = เมือง(เมืองใหญ่กว่าtown)
- flock (v) = ยกขโยง, แห่กันไป(ไปรวมตัวกันจำนวนมาก)

หมายเหตุ เนื้อหาข่าวสื่อว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสำใส้ของมนุษย์มีจำนวนน้อยลงทำให้ป่วยง่ายขึ้น เนื่องจากอยู่ในเมืองที่มีความเจริญและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

No comments:

Post a Comment