โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, July 2, 2022

อินเดียห้ามใช้พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้หลายชนิดเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
India has imposed a ban on single-use plastics on items ranging from straws to cigarette packets to combat worsening pollution in a country whose streets are strewn with waste
อินเดียออกคำสั่งห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้งานครั้งเดียวแล้วทิ้งในสิ่งของหลายรายการ ตั้งแต่หลอดดูดไปจนถึงซองบุหรี่ เพื่อต่อสู้กับมลภาวะที่กำลังเลวร้ายลงในประเทศที่ถนนเกลื่อนไปด้วยขยะ

คำศัพท์ข่าว
- combat (v) = การต่อสู้, ดำเนินการเพื่อลดระดับหรือป้องกัน (สิ่งเลวร้ายหรือไม่พึงประสงค์)
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- pollution (n) = ภาวะมลพิษ
- single-use (compound) = ออกแบบมาให้ใช้งานครั้งเดียว(แล้วทิ้งหรือทำลาย)
- strewn (v) = กระจายในแบบที่ไม่เรียบร้อยบนพื้นผิว
- strewn with something = เกลื่อนเต็มไปด้วย...


แหล่งข่าว : CNN
The law requires that single-use packaging and plastic single-use food serviceware be recyclable or compostable by 2032
กฎหมายกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานครั้งเดียวและภาชนะพลาสติกใส่อาหารชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จะต้องเป็นแบบรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ภายในปี ค.ศ 2032

คำศัพท์ข่าว
- compostable (adj) = ย่อยสลายได้
- packaging (n) = บรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ
- recyclable (adj) = ที่ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้
- serviceware (n) = เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร(รวมถึงดอกไม้ประดับและผ้าปูโต๊ะ)


แหล่งข่าว : Reuters
India on Friday imposed a ban on single-use plastics on items ranging from straws to cigarette packets to combat worsening pollution in country whose streets are strewn with waste.
เมื่อวันศุกร์อินเดียออกคำสั่งห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้งานครั้งเดียวแล้วทิ้งในสิ่งของหลายรายการ ตั้งแต่หลอดดูดไปจนถึงซองบุหรี่ เพื่อต่อสู้กับมลภาวะที่กำลังเลวร้ายลงในประเทศที่ถนนเกลื่อนไปด้วยขยะ

คำศัพท์ข่าว
- ban on (n) = การห้ามเกี่ยวกับ
- worsening (adj) = เลวลง, ทำให้เลวลง, เสื่อมคุณภาพ
- waste (n) = ของเสีย, กากจากของที่ใช้แล้วหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

No comments:

Post a Comment