โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, September 19, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 19-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Pharmaceutical companies fund 75% of the FDA drug division, providing $1.1 billion. Critics say it has weakened guardrails to keep drugs safe.
บริษัทยาต่าง ๆ เป็นแหล่งเงินทุน 75% ของแผนกยาองค์การอาหารและยา โดยจัดหาให้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่ามันทำให้ราวกั้นอันตรายเพื่อรักษาความปลอดภัยของยาอ่อนแอลง

คำศัพท์ข่าว
- critic (n) = นักวิจารณ์
- division (n) = แผนก
- guardrail (n) = เกราะดูดซับความรุนแรง, ราวกันลื่นล้ม, ราวกันตก
- weaken (v) = ทำให้อ่อนแอ/ลดอำนาจ/สูญเสียความแข็งแรง

No comments:

Post a Comment