โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 23, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 23-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters Science
If an earthquake strikes in the not too distant future and survivors are trapped under tonnes of rubble, the first responders to locate them could be swarms of cyborg cockroaches.
หากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนี้ และมีผู้รอดชีวิตถูกทำให้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหนักหลายเมตริกตัน ผู้ออกปฏิบัติงานพวกแรกที่จะหาตำแหน่งของพวกเขาอาจเป็นฝูงแมลงสาปจักรกล

คำศัพท์ข่าว
- distant (adj) = ห่างใกล/ห่างเหิน(ด้านเวลาและระยะทาง)
- cyborg (n) = ไซบอร์ก, เกี่ยวกับจักรกลที่เพิ่มขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- rubble (n) = ซากปรักหักพัง, เศษซากอิฐหิน
- survivor (n) = ผู้รอดชีวิต, เหยื่อที่เคยประสบโชคร้าย
- trapped (adj) = ติดกับ, ไปไหนไม่ได้, ติดในซากที่เกิดเหตุ (ในข่าวหมายถึงติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ)


แหล่งข่าว : ABC
'GODZILLA' GUEST: When this Florida family heard scratching at the window, they weren't prepared for what they found scaling their home.
อาคันตุกะก็อตซิลล่า: เมื่อครอบครัวในรัฐฟลอริดาได้เสียงขีดข่วนที่หน้าต่าง พวกเขาไม่ได้เตรียมใจสำหรับสิ่งที่พวกเขาพบว่ากำลังปีนบ้านของพวกเขา

คำศัพท์ข่าว
- hear (v) = ฟัง, ได้ยิน
- prepare (v) = เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม
- scale (v) = ไต่, ปีน
- what = อะไร/สิ่งที่


แหล่งข่าว : New York Times
Walking at a brisk pace for about 30 minutes a day reduces the risk of heart disease, cancer, dementia and death, compared with walking a similar number of steps but at a slower pace, a new study showed.
การเดินด้วยการก้าวย่างอย่างรวดเร็วประมาณ 30 นาทีต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ, มะเร็ง, ภาวะสมองเสื่อม และการเสียชีวิต เมื่อเทียบกับการเดินในจำนวนก้าวที่ใกล้เคียงกันแต่ด้วยการก้าวขาที่ช้ากว่า

คำศัพท์ข่าว
- brisk (adj) = รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง
- dementia (n) = โรคสมองเสื่อม
- pace (n) = การก้าวขา, การก้าวย่าง, การก้าวขาเดิน
- reduce (v) = ลดลง, ผ่อนลง, ทำให้น้อยลง
- similar (adj) = ทำนองเดียวกัน, คล้าย ๆกัน
- จำนวน + a day = จำนวนต่อวัน


แหล่งข่าว : Reuters
A magnitude 6.8 earthquake struck western Mexico early on Thursday, a few days after a major temblor killed two people and battered hundreds of buildings in the country, but there were no immediate reports of serious damage.
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ขึ้นทางตะวันตกของเม็กซิโกเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี เพียงไม่กี่วันหลังจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนไป 2 คน และทำลายอาคารหลายร้อยหลังในประเทศแต่ไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงในทันที

คำศัพท์ข่าว
- a few = จำนวนสองสาม/เพียงไม่กี่..
- batter (v) = ตีติดต่อกัน, โจมตีติดต่อกัน
- building (n) = ตึก, อาคาร
- immediate (adj) = ทันที/ทันต่อเหตุการณ์(ณ ปัจจุบันเวลาดังกล่าว)
- major (adj) = สำคัญ, ใหญ่, หลัก
- serious (adj) = อย่างหนัก, เป็นจริงเป็นจัง
- temblor (n) = แผ่นดินไหว

No comments:

Post a Comment