โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, September 21, 2022

มีมดมากกว่าคนถึง 2.5 ล้านเท่าบนโลกใบนี้เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Ants are tiny in size but not in number.
มดนั้นเล็กกะจิ๊ดริดในขนาด แต่ไม่ใช่ในจำนวน

There are about 20 quadrillion ants on the Earth at any given time, a new study has estimated. That’s 20,000 trillion individuals.
มีมดอยู่ประมาณ 20 พันล้านล้านตัวบนโลกใบนี้ณ ช่วงเวลาที่กำหนดจากการศึกษาครั้งใหม่ได้ประมาณเอาไว้ ซึ่งก็คือมีอยู่ สองหมื่นล้านล้านตัว

คำศัพท์ข่าว
- at any given time = ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดที่กำหนดไว้สำหรับเหตุการณ์นั้นๆ
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- individual (อินดิฝิจ-อวล) (n) = เอกเทศ, แบบแยกรายตัว/รายบุคคล(ในข่าวหมายถึงแยกมดเพื่อนับเป็นรายตัว)
- quadrillion (คว็อดรีล-ยัน) = จำนวน 1,000,000,000,000,000(หนึ่งพันล้านล้าน)
- 20,000 trillion = ยี่สิบพันล้านล้าน(สองหมื่นล้าน)
- size (n) = ขนาด
- tiny (adj) = จี๋ว, เล็กกระจิดริด


แหล่งข่าว : The Washington Post
Scientists have calculated how many ants are on Earth.
นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณว่ามีจำนวนมดบนโลกอยู่เท่าไร

The number is so big, it’s “unimaginable.”
ตัวเลขนั้นมากจน "ไม่สามารถจินตนาการได้"

คำศัพท์ข่าว
- calculate (v) = คำนวณ
- Earth (n) = โลก
- number (n) = จำนวน, ตัวเลข
- unimaginable (adj) = จินตนาการไม่ได้, ไม่สามารถจินตนาการได้


แหล่งข่าว : FoxNews
Researchers estimate global ant population has reached 20 quadrillion
นักวิจัยประเมินว่าประชากรมดทั่วโลกมีจำนวนถึง 20 พันล้านล้านตัว

คำศัพท์ข่าว
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- population (n) = ประชากร/จำนวนประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)


แหล่งข่าว : CBS News
Researchers have worked out an estimate for the number of ants crawling around Earth — and the total is "astounding."
นักวิจัยได้คำนวณค่าประมาณจำนวนมดที่กำลังคลานอยู่ทั่วโลกแล้ว และยอดรวมทั้งหมดนั้น “น่าตะลึงอย่างมาก”

คำศัพท์ข่าว
- around Earth = ทั่วโลก
- astounding (adj)/ very surprising = น่าประหลาดใจมาก
- estimate (n) = ประเมิน, ประมาณการ
- work out (phrasal verb) = คำนวณหาผลลัพธ์, แก้ปัญหาด้วยการคำนวณ


No comments:

Post a Comment