โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, December 24, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 24-December-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน
แหล่งข่าว : Fox News
Fauci warns Americans not to invite unvaccinated relatives for the holidays
เฟาซี เตือนชาวอเมริกันไม่ให้เชิญญาติที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงวันหยุด

คำศัพท์ข่าว
- relative (n) = ญาติ
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน


แหล่งข่าว : BBC
Omicron wave appears milder, but concern remains
คลื่นการระบาดของไวรัสโอมิครอนดูเหมือนเบากว่าเดิม แต่ความกังวลยังคงอยู่

คำศัพท์ข่าว
- milder (adj) = เบาลง อ่อนกำลังกว่า
- wave (n) = คลื่น, สิ่งที่กระทบ (มักใช้ในความหมายในเชิงลบ กระทบ, กระแทก, สถานการณ์เลวร้าย)แหล่งข่าว : Huff Post
Asymptomatic health care staff may return to work after seven days of isolation and a negative test, the new guidelines say.
ทีมงานด้านการแพทย์สามารถกลับไปทำงานได้ หลังจากเจ็ดวันของการแยกตัวและมีผลตรวจเป็นลบ, แนวทางปฏิบัติฉบับใหม่ระบุ

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic (adj) = ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการป่วย
- guideline (n) = แนวทางให้ปฏิบัติ(ข้อแนะนำ, หลักเกณฎ์)
- negative test = ผลทดสอบที่เป็นลบ (ผลทดสอบที่ระบุว่าไม่มีเชื้อ/ ไม่ติดโรค)
- isolation (n) = การแยกห่างจากผู้คน
- health care staff (n) = ทีมงานด้านการแพทย์, ทีมบุคคลกรด้านการแพทย์


แหล่งข่าว : NeW York Post
CDC cuts quarantine time for health care workers to 7 days with negative test
ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาลดเวลากักตัวเหลือ 7 วัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผลตรวจเชื้อเป็นลบ

คำศัพท์ข่าว
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- CDC (Centers for Disease Control and Prevention) = ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา
- negative test = ผลทดสอบที่เป็นลบ (ผลทดสอบที่ระบุว่าไม่มีเชื้อ/ ไม่ติดโรค)

หมายเหตุ คำแนะนำใหม่นี้ช่วยลดเวลาการแยกตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก 10 วันเป็น 7 วัน เนื่องจากความกลัวไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน ที่แพร่เชื้อได้สูงอาจทำให้โรงพยาบาลไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะรับมือกับการระบาด


แหล่งข่าว : AP
U.S. officials are loosening rules that call on health care workers to stay out of work for 10 days if they test positive for COVID-19.
เจ้าหน้าที่สหรัฐ จะผ่อนคลายกฎที่ให้บุคลากรทางการแพทย์หยุดงาน 10 วัน หากพวกเขามีผลตรวจพบโควิด-19

The revised guidelines allow workers to return after seven days if they test negative and don’t have any symptoms.
แนวทางที่แก้ไขแล้วจะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานกลับมาได้หลังจากเจ็ดวัน หากพวกเขามีผลตรวจเป็นลบและไม่มีอาการใด ๆ

คำศัพท์ข่าว
- call on = ขอให้ช่วย, ขอให้ทำ(ขอให้ใครสักคนทำอะไรสักอย่าง)
- stay out of something (phrasal verb) = หลีกเลี่ยงการเข้าไปข้อง
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มี, เจอ, มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ

No comments:

Post a Comment