โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 25, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 25-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :ABC News
The White House has begun a sweeping overhaul of its COVID strategy that will signal the nation is moving past crisis mode and into a more manageable phase in the pandemic, @ABC News has learned.
ไวท์เฮาส์ได้เริ่มยกเครื่องกลยุทธ์เกี่ยวกับโควิดทั่วประเทศแล้ว ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าประเทศกำลังจะผ่านพ้นช่วงวิกฤติ และเข้าสู่ระยะที่สามารถจัดการการระบาดได้มากขึ้น ตามข้อมูลที่สำนักข่าวเอบีซีรับทราบ

คำศัพท์ข่าว
- manageable (adj) = ที่จัดการได้
- overhual (v) = ยกเครื่อง, ปรับปรุงครั้งใหญ่
- strategy (n) = กลยุทธ, กลวิธี - signal (v) = ส่งสัญญาณ, บอกให้รู้
- sweeping (adj) = อย่างกว้าง ๆ ทั่ว ๆแหล่งข่าว :Fox News
Rare multisystem inflammatory syndrome appears in some teenagers after COVID-19 vaccination: study
กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่พบได้น้อย ปรากฏในวัยรุ่นบางคนหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 : จากการศึกษา

คำศัพท์ข่าว
- inflammatory (adj) = ที่ซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบ/ระคายเคือง/บวม
- multisystem = หลายระบบ
- syndrome (n) = ซินโดรม, กลุ่มอาการ(กลุ่มของอาการที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ )แหล่งข่าว :Bloomberg
At least 5.2 million children have lost a parent or caregiver to Covid-19, according to a study in The Lancet
มีเด็กอย่างน้อย 5.2 ล้านคนได้สูญเสียพ่อแม่หรือผู้ดูแลไปกับโควิด-19 ตามงานศึกษาที่ลงในวารสารเดอะแลนเซ็ท

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- at least + จำนวน = อย่างน้อย...
- caregiver (n) = ผู้ให้การดูแล
- lancet (n) = ใบมีดผ่าตัด
- lost (v) = สูญเสีย, หาย, หลงทาง
- The lancet (n) = (ชื่อ)วารสารทางการแพทย์

No comments:

Post a Comment