โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 17, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 17-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
North Korea has mobilised its military to distribute COVID medications and deployed more than 10,000 health workers to help trace potential patients as it fights a sweeping coronavirus wave, according to state media KCNA
เกาหลีเหนือขยับกำลังทหารของประเทศเพื่อแจกจ่ายยารักษาโควิด และจัดผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพกว่า 10,000คนเพื่อติดตามหาผู้ที่อาจป่วย ขณะประเทศต่อสู้กับคลื่นไวรัสโคโรน่าที่กำลังแผ่ขยายไปทั่ว, อ้างอิงตามสื่อKCNA ของรัฐ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- deploy (v) = การจัดส่งเข้าประจำการ(เจ้าหน้าที่/อาวุธ/อุปกรณ์)
- distribute (v) = แจกจ่าย, กระจาย, แบ่งปัน
- health worker (n) = เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์, ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
- medication (n) = ยารักษาโรค, การรักษาด้วยยา
- mobilise (v) = ระดมพล
- state media = สื่อของรัฐ


แหล่งข่าว : Reuters
Coronavirus may be linked to cases of severe hepatitis in children
โคโรน่าไวรัสอาจมีความเชื่อมโยงกับหลายกรณีของตับอักเสบรุนแรงในเด็ก

คำศัพท์ข่าว
- hepatitis (n) = โรคตับอักเสบ
- link (v) = เชื่อมโยง, เชื่อมต่อ
- severe (adj) = รุนแรง, ร้ายแรง, สาหัส


แหล่งข่าว : ABC
COVID-19 vaccines could have prevented at least 318,000 virus-related deaths between January 2021 and April 2022, a new analysis finds.
การวิเคราะห์ครั้งใหม่พบว่า วัคซีนโควิด-19 อาจช่วยป้องกันการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับไวรัสไว้อย่างน้อย 318,000 รายระหว่างมกราคมปี 2021 ถึงเมษายนปี 2022

คำศัพท์ข่าว
- analysis (n) = การวิเคราะห์
- could have + V3 (คาดเดาไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงนั้นเป็นจริงหรือไม่)
- prevent (v) = ขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้องกัน
- virus-related (compound) = ไวรัสมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีความเชื่อมโยงกับไวรัส


แหล่งข่าว : AFP
Shanghai on Tuesday declared it had achieved "zero-Covid" across all its districts, sparking derision on social media as millions in China's biggest city remain under lockdown.
เมื่อวันอังคารเซี่ยงไฮ้ประกาศว่าได้บรรลุนโยบาย "ปลอดโควิด" ทั่วทุกพื้นที่ของเมืองแล้ว ซึ่งจุดประกายให้เกิดการเยาะเย้ยบนโลกออนไลน์เนื่องจากหลายล้านคนในเมืองใหญ่ที่สุดของจีนยังอยู่ภายใต้การล๊อคดาวน์

The city of 25 million has been under heavy restrictions since early April
เมืองของประชากร 25 ล้านคนแห่งนี้ถูกทำให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน

คำศัพท์ข่าว
- achieve (v) = บรรลุ, ทำสำเร็จ
- derision (n) = การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน

No comments:

Post a Comment