โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, June 29, 2022

อดีตผู้คุมค่ายนาซีวัย 101 ปี ถูกศาลตัดสินจำคุก 5 ปีเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
A 101-year-old former concentration camp guard was convicted by a German court of being accessory to more than 3,500 murders and sentenced to five years in prison. It was not clear whether the man, identified as Josef S., would ever serve time.
อดีตผู้คุมค่ายกักกันวัย 101 ปี ถูกตัดสินลงโทษโดยศาลเยอรมนีฐานเป็นผู้ร่วมมือในคดีฆาตกรรมมากกว่า 3,500 ราย และถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ยังไม่ชัดเจนว่าชายผู้นี้ซึ่งได้ถูกระบุว่าชื่อโจเซฟ เอส. จะใช้เวลาในเรือนจำได้นานหรือไม่

คำศัพท์ข่าว
- accessory (n) = บุคคลที่ช่วยผู้อื่นทำผิดกฎหมายแต่ไม่มีส่วนร่วม(เช่นให้ที่หลบซ่อน)
- Concentration Camp = ค่ายกักกัน (สถานที่ที่รัฐใช้กักขังนักโทษ หรือกักกันบุคคลเฉพาะกลุ่ม ด้วยเหตุผลทางการเมือง)
- convict (v) = พิพากษาว่ามีความผิด, ตัดสินว่ามีความผิด (ศัพท์กฏหมาย)
- whether (adv) = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า
- serve time = ใช้เวลาในเรือนจำ/ติดคุก


แหล่งข่าว : CNN
A 101-year-old former Nazi concentration camp guard has been sentenced to five years in prison by a German court for aiding and abetting the murder of 3,518 people during the Holocaust
อดีตผู้คุมค่ายกักกันนาซีวัย 101 ปี ถูกศาลเยอรมนีพิพากษาจำคุก 5 ปี ฐานช่วยเหลือและสนับสนุนการสังหารผู้คน 3,518 คนระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

คำศัพท์ข่าว
- abet (v) = ช่วยเหลือคนร้าย/ให้การช่วยเหลือการทำผิดกฏหมาย
- former (adj) = อดีต, อดีตเคยมีหรือเคยเป็น(ที่เกี่ยวสถานะ/บทบาท/ตำแหน่งก่อนหน้านี้)
- Holocaust = ฮอโลคอสต์ (การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยนาซีเยอรมนี)
- sentence (v) = พิพากษาลงโทษ, ตัดสินโทษ (ศัพท์กฏหมาย)

No comments:

Post a Comment