โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 18-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
The United States and Taiwan have officially agreed to launch negotiations on a new trade and investment pact
สหรัฐและไต้หวันตกลงอย่างเป็นทางการที่จะเริ่มการเจรจาสนธิสัญญาการค้าและการลงทุนฉบับใหม่

คำศัพท์ข่าว
- agree (v) = เห็นชอบ, ตกลง
- negotiation (n) = การเจรจาต่อรอง
- officially (adv) = อย่างเป็นทางการ
- pact (n) = สนธิสัญญา, ข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศ
- trade (n) = การค้าขาย


แหล่งข่าว : BBC
Explosions rock Russian base in Ukraine's Crimea
เหตุระเบิดหลายครั้งเขย่าขวัญค่ายทหารรัสเซียในจังหวัดไครเมีย

คำศัพท์ข่าว
- rock (v) = โยกเยก, เขย่า, ทำให้ตกใจ/คุกคาม, ทำให้เป็นทุกข์
- Crimea (n) = จังหวัดไครเมียของยูเครนแต่ปัจจุบันถูกรัสเซียใช้กำลังเข้ายึดครองตั้งแต่ ค.ศ.2014
- explosion (n) = การระเบิด


แหล่งข่าว : CNN
Ukraine was behind three explosions rocked Russian military facilities in the annexed province of Crimea this past week, according to a Ukrainian government report circulated internally and shared with CNN by a ?Ukrainian official. ?
ยูเครนอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิด 3 ครั้งเขย่าขวัญค่ายทหารรัสเซียในจังหวัดไครเมียที่ถูกยึดครองในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามรายงานของรัฐบาลยูเครนที่เผยแพร่ภายในและให้ข้อมูลกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นโดยเจ้าหน้าที่ยูเครน ?

คำศัพท์ข่าว
- annexed (adj) = ยึดครอง, การฉกฉวยครอบครองพื้นที่ด้วยการบังคับหรือละเมิด
- behind (adj) = อยู่เบื้องหลัง(ผู้บงการ/ผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์)
- circulate (v) = ไหลเวียน, แพร่ข่าว, เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องผ่านระบบหรือพื้นที่ปิด
- internally (adj) = อย่างเป็นภายใน
- military facility (n) = สถานที่ทางทหาร/ฐานทัพของทหาร

No comments:

Post a Comment