โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 18, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 18-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Pot-smoking tourists not welcome in Thailand, says health minister
รัฐมนตรีสาธารณะสุขกล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่มาเพื่อสูบกัญชาไม่เป็นที่ต้อนรับในประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- Pot-smoking (compound) = การสูบกัญชา
- welcome (adj) = ยินดีต้อนรับ


แหล่งข่าว : CNN
Thailand's health minister discouraged tourists from visiting the country only to smoke weed, just two months after new laws were passed that have largely decriminalized the drug.
รัฐมนตรีสาธารณะสุขของไทยห้ามนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศเพียงเพื่อสูบกัญชา แค่สองเดือนหลังจากการผ่านกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติด

คำศัพท์ข่าว
- discourage (v) = ทำให้หมดความมั่นใจ/ความตั้งใจ
- discourage (v) = ขอให้ล้มเลิกความตั้งใจ(ชักแม่น้ำทั้งห้าเพื่อให้บางคนถอดใจหรือหมดความกระตือรือร้น)
- tourist (n) = นักท่องเที่ยว
- country (n) = ประเทศ
- weed (n) = กัญชา

No comments:

Post a Comment