โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, August 19, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 19-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Japan wants young people to drink more alcohol. It's just not sure how to convince them
ญี่ปุ่นต้องการให้คนหนุ่มสาวดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น แค่ไม่แน่ใจว่าจะโน้มน้าวพวกเขาได้อย่างไร
- alcohol (n) = แอลกอฮอล์, เหล้า/เบียร์/ไวน์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของมึนเมาแอลกอฮอล์
- drink (v) = ดื่ม, ดื่มกิน(แอลกอฮอล์/ของมึนเมา)
- convince (v) = โน้มน้าว


แหล่งข่าว : CNN
The Japanese government has been hit in the pocket by an unusual problem – its young people aren’t drinking enough.
รัฐบาลญี่ปุ่นถูกทำให้สูญเสียเงิน(รายได้)จากปัญหาที่แปลกไปจากปกติ คือคนหนุ่มสาวของประเทศญี่ปุ่นดื่มกินไม่มากพอ

คำศัพท์ข่าว
- people (n) = ประชาชน(ในรูปพหูพจน์ไม่ต้องเติม s)
- hit in the pocket = สูญเสียเงิน

หมายเหตุ คนหนุ่มสาวของรัฐบาลญี่ปุ่นดื่มกินไม่มากพอ เพราะตั้งแต่การแพร่ระบาดเริ่มขึ้น บาร์และสถานที่อื่นๆ ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดของโควิด-19 ทำให้รายได้จากภาษีการขายและภาษีสุราลดลง

แหล่งข่าว : Reuters
China warned that severe drought conditions along the Yangtze river could last well into September as local governments race to maintain power and find fresh water supplies to irrigate crops ahead of the autumn harvest
จีนเตือนว่าภาวะแห้งแล้งรุนแรงตามแนวแม่น้ำแยงซีอาจคงอยู่ได้นานถึงเดือนกันยายน เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นแข่งขันกันเพื่อรักษาพลังงานไฟฟ้าและหาแหล่งน้ำจืดเพื่อชลประทานพืชผลก่อนการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง

คำศัพท์ข่าว
- harvest (n) = การเก็บเกี่ยวผลผลิต, หาประโยชน์
- last (v) = อยู่ต่อ, ดำเนินต่อไป, มีอยู่ต่อไป
- into (Prepo) = เข้าไป
- race (v) = แข่งความเร็ว
- well (adv) = ใช้เพื่อเน้นคำPrepo(into)
- well into = เข้าไปจนถึง


แหล่งข่าว : Newsfrom Science
Last year, NASA created a microwave-size device attached to the Perseverance rover that converted carbon dioxide into 10 minutes of breathable oxygen.
ปีที่แล้วองค์การนาซาได้สร้างอุปกรณ์ขนาดเท่าไมโครเวฟติดไว้กับยานสำรวจดาวอังคารพรีเซิร์ฟเวแลนซ์ ที่เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนที่สามารถใช้หายใจได้ 10 นาที

Now, physicists say they’ve come up with a way to create more oxygen, potentially in a smaller package
ในตอนนี้ นักฟิสิกส์กล่าวว่าพวกเขาได้คิดหาวิธีที่จะสร้างออกซิเจนให้มากขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลง

คำศัพท์ข่าว
- breathable (adj) = (1. ของอากาศ) เหมาะสมที่จะหายใจ (2. ของวัสดุ) ปล่อยอากาศผ่านง่ายหรือคลายร้อนได้ง่าย
- convert (v) = ปรับเปลี่ยน, ทำให้เปลี่ยนไปเป็น
- Perseverance rover = ยานสำรวจดาวอังคาร, ยานสำรวจดาวอังคารพรีเซิร์ฟเวแลนซ์
- potentially (adv) = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- smaller (adj) = เล็กลง

No comments:

Post a Comment