โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 24, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 24-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC News
After a summer of catastrophic floods, Pakistan is leading a group of developing nations calling on richer industrialized countries to pay for damage caused by natural disasters that they say are linked to climate change.
หลังเกิดอุทกภัยครั้งหายนะในฤดูร้อน ปากีสถานกำลังเป็นผู้นำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยกว่าชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่พวกเขากล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- catastrophic (adj) = เป็นความหายนะ
- developing nation (n) = ประเทศที่กำลังพัฒนา
- pay for (phrasal verb) = จ่ายชดใช้
- richer (adj) = ร่ำรวยกว่า/มั่งคั่งมากกว่า


แหล่งข่าว : ABC
New Jersey public school students will be the first in the country required to learn about climate change while in the classroom starting this school year.
นักเรียนโรงเรียนรัฐนิวเจอร์ซีย์จะเป็นกลุ่มแรกในประเทศที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในขณะที่อยู่ในห้องเรียนที่จะเริ่มต้นปีการศึกษานี้

คำศัพท์ข่าว
- be (Verb to be)
- learn (v) = เรียน, เรียนรู้, ศึกษา
- required (adj) = เกี่ยวกับควมจำเป็นตามกฎหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
- The country = ประเทศ
- will (Modalverb) = จะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: Hollywood star and humanitarian Angelina Jolie says that catastrophic floods are "a real wake-up call" on climate change after her visit to flood-hit areas in Pakistan
วิดีโอ: แองเจลินา โจลี ดาราฮอลลีวูดและผู้ทำงานด้านมนุษยธรรมกล่าวว่าภัยพิบัติน้ำท่วมเป็น "การปลุกให้ตื่นอย่างแท้จริง" เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากที่เธอไปเยือนพื้นที่ประสบอุทกภัยในปากีสถาน

คำศัพท์ข่าว
- catastrophic (adj) = เป็นความหายนะ
- flood-hit (compound) = ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
- humanitarian (adj) = มีมนุษยธรรม, มีเมตตา
- real (adj) = จริง, แท้, แท้จริง


แหล่งข่าว : DW News
Thousands of activists across the world staged a "global climate strike" to demand action against the growing impact of global warming.
นักเคลื่อนไหวหลายพันคนทั่วโลกตั้งเวทีแสดงการหยุดงานเพื่อประท้วงเรื่องสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการต่อสู้กับผลกระทบที่กำลังเพิ่มขึ้นของภาวะโลกร้อน

In Berlin, nearly 20,000 people attended the rally, calling for the government to establish a 100-billion-euro fund to tackle climate change.
ที่กรุงเบอร์ลิน ผู้คนเกือบ 20,000 เข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งกองทุน 100 ล้านยูโร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- demand (v) = เรียกร้อง - establish (v) = ก่อตั้ง, จัดตั้ง, กำหนด
- growing (adj) = กำลังเติบโตเพิ่มขึ้น
- strike (n) = การหยุดงานเพื่อประท้วง
- stage (v) = แสดงออกในกิจกรรม(ความบันเทิง/รณรงค์/ประท้วง)
- tackle (v) = จัดการ, รับมือ, จัดการกับปัญหา


แหล่งข่าว : AFP
About 200 pilot whales have perished after being stranded on a beach in Tasmania, Australia. Just 35 of the approximately 230 whales are still alive.
วาฬนำร่องประมาณ 200 ตัวเสียชีวิตหลังจากเกยตื้นที่ชายหาดในรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย มีวาฬเพียง 35 ตัวจากประมาณ 230 ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่

Locals have been fighting to keep them alive with blankets and buckets of water
ชาวบ้านได้ต่อสู้เพื่อให้พวกมันยังมีชีวิตอยู่ด้วยผ้าห่มและถังใส่น้ำ

คำศัพท์ข่าว
- alive (adj) = มีชีวิตอยู่
- approximately (adv) = โดยประมาณ
- blanket (n) = ผ้าห่ม
- bucket (n) = ถัง, กระแป๋ง
- keep (v) = เก็บรักษาไว้, คงสถานะไว้
- perish (v) = ตายอนาถ(ส่วนมากจากเหตุกะทันหันความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ)
- still (adv) = ยังคงเหมือนเดิม/ยังคงอยู่
- stranded (adj) = ติดค้าง, ติดแหงกไปไหนไม่ได้

No comments:

Post a Comment