โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 4, 2015

การใช้ whoever


Whoever = ผู้ที่่... / ผู้ใด... / ใครก็ตาม...
♥ ตัวอย่าง Whoever
หมายเหตุ : Whoever เป็นสรรพนามที่ไม่ทราบเพศ แล้วแต่การตีความของผู้พูด

- Whoever it was, they're gone.
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เขาไปแล้ว
(ใช้ they เพราะไม่แน่ใจว่าหญิงหรือชาย)

- Whoever he is, I think you've probably talked to him.
เขาจะเป็นใครก็ตาม ฉันคิด ว่าคุณอาจเคยคุยกับเขา
(ใช้ him เพราะมั่นใจว่าเป็นชายเพศ)การใช้ whoever แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ whoever สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : whoever
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : whoever
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : whoever
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : whoever
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : whoever
รวมประโยค การใช้ whoever
- You catch whoever did it?
คุณจับตัวคนทำได้มั้ย

- Whoever it was, they're gone.
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เขาไปแล้ว

- Whoever it was, they had a gun.
จะเป็นใครก็ช่าง แต่พวกเขาดันมีปืน

- Whoever finds it will get money.
ใครก็ตามที่หามันเจอ เอาเงินไปเลย

- But whoever he was, he knew everything.
แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เขารู้ทุกอย่าง

- Whoever did this to Linda is gonna be very sorry.
ใครที่ทำแบบนี้กับไมค์ มันจะต้องเสียใจอย่างที่สุด

- I am not rebuilding jack. Whoever did that is amazing.
ฉันกู้ข้อมูลคืนไม่ได้เลย คนที่ป่วนเรื่องนี้มันเก่งขั้นเทพ

- Whoever he is and whatever he is, he knows too much.
เขาจะเป็นใครหรืออะไรก็ตาม เขารู้มากเกินไป

- I mean, whoever's helping him has a definite loyalty.
ใครก็ตามที่ช่วยเขา ซื่อสัตย์กับเขามาก

- Whoever fires this can control where this bullet goes.
ใครก็ตามที่เป็นคนยิงกระสุนนี่ออกมา จะสามารถควบคุมทิศทางของกระสุนได้

- Whoever's behind this is very tech savvy with phones.
ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ เชี่ยวชาญเรื่องโทรศัพท์มาก

- Whoever he is, I think you've probably talked to him.
เขาจะเป็นใครก็ตาม ฉันคิด ว่าคุณอาจเคยคุยกับเขา

- Are you afraid of something? Whoever it is, we'll protect you.
คุณกลัวอะไรเหรอ ไม่ว่ามันจะเป็นใคร เราจะคุ้มครองคุณเอง

- Whoever it is under that mask, This is not amusing. Get out of my tent!
ใครที่สวมหน้ากากอยู่นั่น นี่มันไม่ตลกเลยนะ ออกไปจากเต็นท์ของชั้น !

- A: We were at Em's house when it happened. B: Did you know whoever lived there?
A: พวกเราอยู่ที่บ้านของเอมตอนมันเกิดขึ้น B: เธอรู้จักคนที่อยู่ที่นั่นมั้ย

- I'm pretty sure that's the same guy I saw last night. Whoever he is, he's well-trained.
ผมค่อนข้างแน่ใจว่า เป็นคนเดียวกับที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้ ไม่ว่าเขาเป็นใคร เขาได้รับการฝึกมาดี

- Whoever he is. You've been after this guy for months.You don't even have a description?
ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร คุณก็ติดตามเขามาหลายเดือนแล้ว คุณยังไม่มีรายละเอียดอีกหรือ

- Your DNA wasn't a match for whoever they're looking for. We'll be processing you out momentarily.
ดีเอ็นเอของนายไม่ตรงกับคนที่เขาตามหา เราจะปล่อยตัวนายในไม่ช้า

- Grab whoever picks up this money the second they open the locker. I want this entire place locked down.
จับใครก็ตามที่มาหยิบเงิน ทันทีที่เขาเปิดล็อคเกอร์ ผมต้องการให้ปิดตายที่นี่

- When they turn, they become monsters. Whoever they once were is gone.
ตอนที่พวกเขากลายร่าง พวกเขาจะกลายเป็นอสูรร้าย ใครก็ตามที่พวกเขาเคยเป็นก็หายไปหมด (Walking Dead)

- Whoever this is, if you touch my daughter, you lay a finger on her, I swear to God I'll kill you, you hear me?
ไม่ว่ามรึงจะเป็นใคร ถ้ามึงแตะต้อง ลูกสาวกรูแม้แต่ปลายนิ้ว กรูสาบานต่อพระเจ้าเลยว่า กูฆ่ามึงแน่ มรึงได้ยินไหม?

- Until we get married, it would be good if you're not concerned with my personal life. Whoever I meet. Whatever I do.
จนกว่าพวกเราจะแต่งงานกัน คงจะดีถ้าเธอไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของฉัน ใครก็ตามที่ฉันคบ อะไรก็ตามที่ฉันทำ

- You know, we really have had the dream high school careers. Mega-popular, doing whatever we wanted. Whoever we wanted.
เราทุกคนก็มีความฝันช่วง วัยเรียนทั้งนั้น มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำอะไรที่อยากทำ คบกับใครก็ได้ที่เราอยากคบ

- Whoever's doing this to you have mounted a tiny webcam on your headset. That's how he's been able to watch you no matter where you go.
ใครก็ตามที่ทำแบบนี้กับคุณ ได้ติดตั้งกล้องเว็บแคมเล็กๆ บนหูฟังของคุณ นั้นทำให้เขามองเห็นคุณตลอดไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ After
การใช้ Always
การใช้ Another-other
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ at
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ even
การใช้ from
การใช้ get got gotten
การใช้ going to
การใช้ For
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ on
การใช้ pronoun
การใช้ since
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ then
การใช้ to
การใช้ too
การใช้ used to
การใช้ What
การใช้ When
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ who
การใช้ why


ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense

การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment