โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 21, 2015

การใช้ Take

ความรู้เบื้องต้น
take (V1) / took (V2) / taken (V3)
take off ถอดออก, เอาออก
take a bath อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ
take a bath. อาบน้ำ ในอ่างอาบน้ำ
Take a left. เลี้ยวซ้าย
Take a right. เลี้ยวขวา
Take care of ดูแล
to take a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว
I will take a... เอา(สั่งอาหาร)...
Let’s take a look at ...เรามาดู...กันเถอะtake care ดูแล /รักษา /จัดการ
- Take care of yourself.
ดูแลตัวเองด้วยนะ

- I’ll take care of the bill.
ฉันจะจ่ายบิลเอง

- I will take care of you.
ผมจะดูแลคุณเอง

- I’ll take care of it.
ฉันจะจัดการเรื่องนั้นเองtake + คำนาม = นำไป /พาไป / หยิบออก
take + someone (คน)
- I'll take you to the airport.
ผมจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

- You never take me out.
คุณไม่พาฉันออกไปข้างนอกเลย

- I will take you to a Thai restaurant.
ผมจะพาคุณไปที่ร้านอาหารไทย

- I will have my driver take you to the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมพาคุณไปส่งที่สนามบิน


take + something (สิ่งของ)
- Here's your pen - I took it by mistake.
นี่คือปากกาของคุณ - ฉันเอาไปผิดอัน (เข้าใจผิด)

- Did you take any money out of my purse?
คุณเอาเงินจากกระเป๋าของฉันไปหรือเปล่า

- Take the book up to the third floor of the library.
นำหนังสือเล่มนี้ขึ้นไปที่ชั้นสามของห้องสมุด

- Take the book down to the third floor of the library.
นำหนังสือเล่มนี้ลงไปที่ชั้นสามของห้องสมุด

- If anyone found out that I took the money, I'd die of shame.
ถ้าใครรู้ว่าฉันเอาเงินไป ฉันอายเขาตายเลย (shame = ละอาย / ขายหน้า)


take = นำไป /หยิบออก /ลบออก
- If you take 4 (away) from 12 you get 8.
ถ้าคุณนำ 4 (ออก) จาก 12 คุณก็จะได้ 8


ประโยค Passive Voice
- Has anything been taken?
มีอะไรถูกเอาไปบ้าง (ถูกขโมย)

- I don't want to be taken advantage of.
ฉันไม่อยากโดนเอาเปรียบ

- He must be taken to the hospital now.
เขาต้องถูกพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้

- All her possessions had been taken from her.
ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอถูกนำออกไป / โขมยไปtake off ถอดออก, เอาออก

- Take off + คำนาม = ถอดออก, เอาออก
หรือ
- Take + คำนาม + off = ถอดออก, เอาออก

ตัวอย่าง
- Take your shoes off.ถอดรองเท้าออก
- Take your clothes off.ถอดเสื้อผ้าออก

- Take off your shoes.ถอดรองเท้าออก
- Take off your clothes.ถอดเสื้อผ้าออก

- Americans only take off their shoes when they’re told to do so.
คนอเมริกันจะถอดร้องเท้าต่อเมื่อถูกขอให้ถอดเท่านั้น
take = ยอมรับ /รับได้ /ใช้ได้

- Which newspaper do you take?
คุณรับหนังสือพิมพ์อะไร (ซื้อประจำ)

- Do you take milk in your coffee?
รับกาแฟใส่นมไหม /คุณกินกาแฟใส่นมไหม

- Do they take credit cards here?
ที่นี่รับบัตรเครดิตหรือเปล่า (ใช้บัตรเครดิตซื้อของได้ไหม)

- This container will take six litres.
ภาชนะนี้ใช้รับความจุได้ 6 ลิตร / รับได้ 6 ลิตร
ประโยคคำถาม
- Is she taken?
เธอมีแฟนหรือยัง

- Can you take me home?
คุณช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม

- Can you take others’ criticism?
คุณรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นได้มั้ย

- Can I take a look at the dessert menu?
ขอดูเมนูของหวานได้มั้ย

- Do you wanna take a photograph with me?
คุณต้องการถ่ายภาพกับฉันไหม

- Is this seat taken?
เก้าอี้นี้ว่างหรือเปล่าครับ (มีใครนั่ง /จองไว้หรีอเปล่า)รวมประโยค การใช้ take
- I’m taken.
ฉันไม่โสดแล้ว

- She is taken.
เธอไม่โสดแล้ว

- Give it time.
ให้เวลากับมัน

- It takes time.
มันใช้เวลา

- So don’t take it off.
ไม่ต้องเอาออก

- I’ve gotta take off.
ฉันจะกลับบ้าน

- Don’t take offense.
อย่าถือโทษกันเลย

- Take my shoe off?
ถอดรองเท้าออกเหรอ

- Take one coconut off.
เอามะพร้าวออกอันหนึ่ง

- Take care of yourself.
ดูแลตัวเองด้วยนะ

- I’m gonna take a bath.
ฉันกำลังจะอาบน้ำ

- I’ll take care of it.
ฉันจะจัดการเรื่องนั้นเอง

- It takes two to tango.
ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

- I can take care of it.
ผมดูแลได้ครับ

- I’ll take care of the bill.
ฉันจะจ่ายบิลเอง

- I will take care of you.
ผมจะดูแลคุณเอง

- Don’t take it to heart.
อย่าใส่ใจกับเรื่องนั้นเลย

- I will take care of it.
ฉันจะจัดการเรื่องนั้นเอง

- I’m going to take a guess.
ฉันจะขอเดา

- Go straight and take a left.
ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย

- Go straight and take a right.
ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวา

- I’ll take good care of you.
ฉันจะดูแลคุณอย่างดีเลยครับ

- Don’t take me for granted.
อย่าเห็นฉันเป็นของตายนะ

- Don't take advantage of me!
อย่ามาเอาเปรียบฉัน

- You never take me out.
คุณไม่พาฉันออกไปข้างนอกเลย

- She was taken by an evil man.
เธอถูกลักพาตัวไป โดยคนเลว

- I'll take you to the airport.
ผมจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

- This photo was taken by John.
ภาพนี้ถ่ายโดยจอห์น

- Don’t take life too seriously.
อย่าจริงจังกับชีวิตมากไป

- I’ll take care of that matter.
ฉันจะจัดการเรื่องนั้นเอง

- Take off your shoes and socks.
ถอดรองเท้าและถุงเท้า

- The plane is about to take off.
เครื่องบินกำลังจะออกแล้ว

- Take a left into the first street.
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก

- He takes his studies very seriously.
เค้าตั้งใจเรียนมาก ๆ

- Let’s take a look at some examples.
มาดูตัวอย่างกัน

- I won't take any more of your time.
จะไม่รบกวนเวลาคุณแล้ว

- I don’t want to be taken for granted.
ฉันไม่อยากเป็นของตายของใคร

- He must be taken to the hospital now.
เขาต้องถูกพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้

- I will take you to a Thai restaurant.
ผมจะพาคุณไปที่ร้านอาหารไทย

- I don't want to get taken advantage of.
ฉันไม่อยากโดนเอาเปรียบ

- I don't want to be taken advantage of.
ฉันไม่อยากโดนเอาเปรียบ

- He took my arm and led me outside.
เขาจับแขนและพาฉันไปข้างนอก

- You should take a bath because you stink.
เธอควรอาบน้ำเพราะเธอตัวเหม็น

- It will take some time to get over your ex.
มันจะใช้ระยะเวลาหนึ่งที่จะตัดใจจากแฟนเก่า

- We should have taken the BTS instead of a taxi.
เราน่าจะขึ้นบีทีเอสมาแทนที่จะนั่งแท็กซี่

- I will have my driver take you to the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมพาคุณไปส่งที่สนามบิน

- It took me longer than I expected. I’m pooped!
ฉันใช้เวลานานกว่าที่คิด โคตรเหนื่อยเลย

- Building something quality takes a lot of time.
การสร้างอะไรบางอย่างที่มีคุณภาพย่อมต้องใช้เวลา

- Thai always take off their shoes before going inside.
คนไทยถอดรองเท้าก่อนเข้าไปข้างใน

- Don’t take life too seriously; you’ll never get out alive.
อย่าจริงจังกับชีวิตมากไป ยังไงก็ต้องตาย

- Take the book up to the third floor of the library.
นำหนังสือเล่มนี้ขึ้นไปที่ชั้นสามของห้องสมุด

- Take the book down to the third floor of the library.
นำหนังสือเล่มนี้ลงไปที่ชั้นสามของห้องสมุด

- When they got divorced, his wife took everything.
เมื่อพวกเขาหย่ากัน ภรรยาของเขาก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างไป

- They took blood and urine specimens for analysis.
พวกเขาเอาตัวอย่างเลือด และปัสสาวะเพื่อการวิเคราะห์ /ตรวจผล

- It takes someone very clever to pull something like that off.
การที่จะทำอะไรอย่างนั้นได้สำเร็จต้องอาศัยคนที่เก่งมากๆ

- Americans only take off their shoes when they’re told to do so.
คนอเมริกันจะถอดร้องเท้าต่อเมื่อถูกขอให้ถอดเท่านั้น

- When I was young, one of my chores was to take out the garbage.
ตอนที่ฉันยังเด็ก หนึ่งในงานบ้านของฉันก็คือการเอาขยะออกไปทิ้ง


การใช้ take แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ take สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : take
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : take

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : take
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : take
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : take
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : take
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : take
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : take
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : take
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : take
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : take

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : take
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : take
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : take

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Another-other
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ going to
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ hardly
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ more - anymore
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ on
การใช้ over
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Relative clause
การใช้ since
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb
การใช้ wait
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล


No comments:

Post a Comment