โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 1, 2015

รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective

actually = ด้วยใจจริง, แท้จริง, โดยจริง
Actually I knew that already.
ที่จริงผมรู้มาก่อนแล้ว

Actually it was a woman’s trick.
ที่จริงแล้ว เป็นเล่ห์เหลี่ยม ของลูกผู้หญิง

Actually it was I who had someone else.
ความจริงเป็นผมเอง ที่มีคนอื่น

Actually, my mother is even prettier than me.
ที่จริงแล้ว แม่สวยกว่าฉัน

You actually wake me up because you had a dream!
ที่แท้คุณโทรมาปลุกฉัน เพราะเรื่องฝันหรอกหรือนี่

Many teenagers actually want guidance from their parents.
ที่จริงแล้ว วัยรุ่นหลายคนต้องการคำแนะนำจากผู้ปกครอง

The room was not lit brighter than the other rooms. It was actually rather dim.
ห้องนั้นไม่ได้สว่างกว่าห้องอื่นเลย แทบจะสลัวด้วยซ้ำagain = อีกครั้ง
My son is crying again.
ลูกเราร้องอีกแล้ว

You can say that again.
พูดใหม่อีกทีซิ

He scrutinised it again.
เขาเขม้นตามองอีกครั้ง

I stared at her once again.
ผมพิศใบหน้าของหล่อนอีกครั้ง

I promise I'll never drink it again.
ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ดื่มมันอีกแล้ว

Come back again Saturday at nine.
คุณมาอีกครั้งวันเสาร์ตอนเก้าโมงเช้า

The smell of antiseptic arose once again.
กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโชยมาอีกครั้ง

I came round again in a very strange bedroom.
ผมรู้สึกตัวอีกครั้งในห้องนอนที่ไม่คุ้นเลย (ห้องแปลกมาก)

She didn’t know whom to believe, because she had never seen that man again.
เธอไม่รู้จะเชื่อใครดี เพราะเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนนั้นอีกเลยจนบัดนี้


ahead = ตรงไปข้างหน้า, ก่อน, ล่วงหน้า, เบื้องหน้า, นำหน้า, ขึ้นหน้า
Straight ahead is the kitchen.
ตรงไปข้างหน้าคือห้องครัว

Straight ahead is the bedroom.
ตรงไปข้างหน้าคือห้องนอน

The road ahead looked dim.
ถนนข้างหน้าดูไม่ค่อยสว่างเลย

Many things can be done ahead of time.
มีหลายอย่างสามารถทำได้ก่อนถึงเวลา

Walk straight ahead for 50 meters.
เดินตรงไปข้างหน้า 50 เมตร

Go ahead first and then come back to invite me.
ทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาชวนผม

Can I begin packing things ahead of time?
ฉันสามารถเก็บข้าวของ ต่าง ๆได้ก่อนถึงเวลาหรือไม่

It isn’t difficult at all, just a matter of phoning one day ahead.
ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่โทรศัพท์บอกล่วงหน้า 1 วัน

Less than one hundred metres ahead it would reach its destina-tion.
ไม่ถึงร้อยเมตรข้างหน้า ก็จะถึงจุดมุ่งหมายแล้ว

One thing that can be done ahead of time is to get rid of excess stuff by having a garage sale.
อีกอย่างที่สามารถทำได้ ก่อนถึงเวลา คือการเก็บของที่เหลือใช้ ในโรงรถไปขายalmost = เกือบจะ, จวนเจียน
I'm almost done.
ฉันทำเกือบเสร็จแล้ว

We almost missed the train.
เราเกือบตกรถไฟแล้ว

We did, but we were almost late.
พวกเราทำแล้ว แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว

I was almost afraid to talk to you.
ผมแทบจะไม่กล้าจะพูดคุยกับคุณ

I'm almost sure that's what he said.
ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเขาพูดแบบนี้แหละ

The last time we went, you almost drowned.
ครั้งสุดท้ายที่เราไปกัน คุณเกือบจมน้ำตาย

That was a close call. We almost hit that car.
หวิดไปนิดเดียว เราเกือบจะชนรถคันนั้นเสียแล้ว

It is very expensive; it costs almost 500 baht per kilo.
แพงมาก ๆ กิโลละเกือบ 500 บาท

Almost everyone in this village is a rice farmer.
เกือบทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชาวนาalready = แล้ว, เรียบร้อยแล้ว
US : Sub + V2 + already
UK : Sub + have/has + verb 3 + already

ตัวอย่างประโยค : ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
US : I ate already.
UK : I have eaten already.

I cooked our dinner already.
ฉันทำอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว

I went to the market already.
ฉันไปตลาดมาแล้ว

Actually I knew that already.
ที่จริงผมรู้มาก่อนแล้ว

I already tried that two times.
ฉันพยายามทำแบบนั้นสองครั้งแล้ว

I already bought the concert tickets.
ฉันซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแล้ว

A: We already rescheduled once. This will be the second time. B: I know, but we're just not ready.
A: เราได้เลื่อนไปแล้วครั้งหนึ่ง นี่ก็จะเป็นครั้งที่สองแล้ว B: ฉันรู้ แต่ว่าเรายังไม่พร้อมalso = อีกด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, ด้วยซ้ำ
It also helps people learn American English.
นอกจากนี้ยังช่วยให้คนเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันaltogether = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ครบ, เบ็ดเสร็จ, โดยสิ้นเชิง, พร้อมกัน, รวมกัน, เข้าด้วยกัน
When hiswife deserted him, he changed altogether because he was very fond of his wife.
เมื่อภรรยาทิ้งเขาไป เขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เพราะเขารักเธอมากalways = เสมอ, ตลอดไป
I always sleep early.
ฉันมักจะนอนหลับเร็ว

I will always love you.
ฉันจะรักเธอเสมอไป

They always help her.
พวกเขาช่วยเธอเสมอ

Do you always go there ?
คุณไปที่นั่นเสมอหรือ

He always makes me laugh.
เขาทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอ

He always looks down on me.
เขามักดูถูกฉันเสมอ

Do you always get up early?
คุณตื่นเช้าเสมอเลยหรือ

He does not always work hard.
เขาไม่ค่อยได้ทำงานหนักเท่าไหร่หรอก

He always plays a trick on me.
เขามักเล่นขี้โกงฉันเสมอ

I always got up late last year.
ผมตื่นสายเสมอเลยเมื่อปีกลายนี้

He is always at home on Sundays.
เขาอยู่บ้านเสมอในวันอาทิตย์

That is what I have always waited for.
นั่นคือสิ่งที่ฉันรอคอยเสมอมา

I always forget that you have this car.
ผมลืมไปว่าคุณก็มีรถยนต์

Why does this always, always happen to me?
ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันตลอด ๆ ๆ

That song always puts me in a romantic mood.
เพลงนั้นทำให้ฉันอารมณ์โรแมนติกอยู่เสมอ

หมายเหตุ
การใช้ always ในประโยค Past continuous ตามหลัง Verb to be
เพื่อเน้นการกระทำที่ผ่านมาซ้ำ ๆ ที่เราพบว่าน่ารำคาญ เช่น :
When I was younger, I was always forgetting to lock the door.
ตอนที่ฉันยังเด็กฉันลืมที่จะล๊อคประตูอยู่เสมอanyway = แต่อย่างใด, ถึงอย่างไรก็ตาม
หมายเหตุ ตามหลักควรเขียน anyway โดยไม่เติม s แต่ในภาษาพูดบางคนก็เติม
Anyways, speak to you again soon.
ยังไงก็ ไว่คุยกันใหม่นะautomatically = อัตโนมัติ, ด้วยตนเอง, อย่างอัตโนมัติ
This door opens automatically
ประตูนี้เปิดปิดโดยอัตโนมัติ

This chair automatically adjusts itself to your height.
เก้าอี้ตัวนี้จะปรับตัวเองให้เข้ากับความสูงของคุณ โดยอัตโนมัติbasically = ง่าย ๆ, พื้น ๆ, ไม่มีอะไรมาก, โดยทั่วไป
Basically, I just don’t want to go.
พูดง่าย ๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ

Basically, they want to know that you were available for work and not sick.
โดยทั่วไปพวกเขาต้องการทราบว่าคุณพร้อมสำหรับการทำงาน และไม่ป่วย

Basically, a swim station is like a treadmill, except instead of running, you swim.
โดยทั่วไปแล้วสถานีว่ายน้ำเป็นเหมือนลู่วิ่ง ยกเว้นว่าการวิ่ง ก็คือคุณว่ายน้ำน่ะแหละbelow = ใต้, ข้างใต้, ข้างล่าง
Comment below and say why?
เขียนคอมเมนท์ เหตุผลเอาไว้ด้านล่าง

Nearly half the area of the Netherlands is below sea level.
เกือบครึ่งหนึ่งในพื้นที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลbriefly = สั้น ๆ, ชั่วคราว, สังเขป, ย่อ, สรุป (พบมากในประโยคเล่าเรื่องอดีต)
We stopped driving briefly to have something to eat, and then set out again.
เราหยุดขับรถสั้น ๆ เพื่อทานอาหาร แล้วจึงออกเดินทางอีกครั้ง

In 1998, he briefly returned to Bangkok to study at the College of Photography.
ในปีค. ศ. 1998 เขากลับมาที่กรุงเทพฯช่วงสั้น ๆ เพื่อไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยการถ่ายภาพ

On Friday, Egyptian police briefly detained former diplomat Mohamed ElBaradei.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจอียิปต์ได้กักขังอดีตนักการทูต Mohamed ElBaradei ไว้ชั่วคราว

Michael Jackson was briefly married to Lisa Marie Presley, the daughter of musician Elvis Presley.
He later married a nurse named Deborah Rowe.
ไมเคิล แจ็กสัน แต่งงานสั้น ๆ กับลิซ่ามาเรีย เพรสลีย์ ลูกสาวของนักดนตรี เอลวิส เพรสลีย์ หลังจากนั้นเขาแต่งงานกับพยาบาลชื่อเดโบราห์เบคโรวี


carefully = รอบคอบ, พิถีพิถัน, รัดกุม, สุขุม, ละเอียดถี่ถ้วน, ละเอียดละออ
You must plan carefully.
คุณต้องวางแผนดี ๆนะ

I like to drive carefully.
ฉันชอบขับอย่างระมัดระวัง

The driver carefully inspected his car before the race.
นักแข่งตรวจสอบรถของเขา อย่างระมัดระวังก่อนการแข่งขัน

"Wash your hands extra carefully, John," his Mum said.
"ล้างมือให้สะอาดนะ, จอห์น" แม่ของจอห์นพูด

He searched carefully for it but it was no where to be found.
เขาค้นหาอย่างรอบคอบแล้ว แต่ก็ไม่เจอ (ค้นหาของ)certainly = มั่นใจ, ชัวร์, เป็นอันขาด, แน่นอน
What was he supposed to do? He liked her, but he certainly didn't love her.
เขาควรจะทำอย่างไรดี เขาชอบเธอ แต่แน่นอนเขาไม่ได้รักเธอclearly = แน่ชัด, กระจ่าง, เต็มตา, ง่ายดาย,โต้งๆ, คาหนังคาเขา,ฉะฉาน
The rules for parking are all clearly posted.
กฎสำหรับที่จอดรถ มีป้ายปิดประกาศไว้อย่างชัดเจน

The escape routes are clearly posted in the hallways.
เส้นทางหนีไฟ มีป้ายปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนในทางเดิน

The red flames stood out clearly against the night sky.
เปลวไฟสีแดงพวยพุ่ง ขึ้นอย่างชัดเจนติดกับท้องฟ้ายามราตรี

Near-sighted people see clearly only objects that are near.
คนสายตาสั้น มองเห็นวัตถุเฉพาะอย่างชัดเจนที่อยู่ใกล้

Far-sighted people see clearly only objects that are far away.
คนสายตายาว มองเห็นวัตถุเฉพาะอย่างชัดเจนที่อยู่ห่างไกลclosely = อย่างใกล้ชิด, เป็นเงาตามตัว, เคียงบ่าเคียงไหล่, ต้อย ๆ, อย่างสนิท, เฝ้า...
Their activities were closely watched by the police.
กิจกรรมของพวกเขาถูกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

The economies of the U.S. and Mexico are closely linked.
เศรษฐกิจของสหรัฐ และเม็กซิโกมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดcompletely = ครบถ้วน, ครบครัน, มิด, เต็มตัว, เต็มเม็ดเต็มหน่วย, เบ็ดเสร็จ, เต็มเปา
I completely forgot.
ฉันลืมไปสนิทเลย

His car was completely destroyed in the accident.
รถของเขาเสียหายยับเยินในอุบัติเหตุ

Failing the test has completely destroyed his confidence.
ความล้มเหลวในการสอบได้ทำลายความเชื่อมั่นของเขา อย่างสิ้นเชิง

The gas tank is completely empty; we're going to have to walk.
เชื้อเพลิงหมดเกลี้ยงถังเลย เราจะต้องเดินconstantly = เสมอต้นเสมอปลาย, คงเส้นคงวา, มั่นคงถาวร, เนืองนิจ, เป็นอาจิณ,ไม่ว่างเว้น, ไม่หยุดหย่อน
The weather is constantly changing.
สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

This family argued with each other constantly.
ครอบครัวนี้โต้เถียงกันอยู่ประจำ

John constantly would advise his wife to get a new car like his.
จอห์นแนะนำภรรยาของเขาเสมอ ให้ซื้อรถใหม่เช่นเขา

Since her daughter was in high school, Linda had more time.
She didn't have to constantly watch over her daughter.
ตั้งแต่ลูกสาวของเธออยู่ในโรงเรียนมัธยม ลินดามีเวลามากขึ้น เธอไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูลูกสาวของเธอcurrently = ปัจจุบันนี้, ตอนนี้
He currently serves as the artistic director of the Bangkok Theatre.
ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของ Bangkok Theatre

It has more than four thousand students, including twenty-six international students currently.
มีนักเรียนมากกว่าสี่พันคนรวมทั้งนักเรียนต่างชาติจำนวนยี่สิบหกคนในปัจจุบัน

A: I'd like to order a bottle of champagne, and filet mignon. B: I'm sorry. We're currently out of filet mignon.
A: ผมอยากได้แชมเปญสักขวด และก็ฟิเลมิยองครับ B: ขอโทษค่ะ ขณะนี้ ฟิเลมิยอง ของเราหมดค่ะ
(Filet Mignon ฟิเลมิยอง เป็นสเต็กที่นุ่ม ๆ)daily = ประจำวัน, ป็นกิจวัตร, ทุกวัน, รายวัน, แต่ละวัน, สม่ำเสมอ
What are your daily rates?
ค่าที่พักวันละเท่าไหร่ครับ

To be taken three times daily.
กินวันละ 3 หน

I'm fed up with my daily routine.
ฉันเบื่อกับกิจวัตรประจำวันของฉัน

I like to read a daily newspaper.
ผมชอบอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน

How many hours of sleep do you need daily?
คุณต้องนอนวันละกี่ชั่วโมง

During my sickness, he paid me a visit daily.
ในช่วงระหว่างที่ฉันไม่สบาย เขาได้มาเยี่ยมฉันทุกวัน

How do you use body language in your daily life?
คุณใช้ภาษากายในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร

How would you spend your daily life after retirement?
คุณจะใช้ชีวิตประจำวัน หลังจากเกษียณอายุอย่างไร

A good dosage of iron for menstruating women is 18 mg daily.
ปริมาณธาตุเหล็กที่จำเป็นสำหรับสำหรับสตรีประจำเดือนคือ 18 มก. ต่อวัน

Linda keeps a daily journal of everything that happens to her.
ลินดาเก็บบันทึกประจำวัน ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอ

A daily injection of insulin normalizes her blood-sugar levels.
การฉีดอินซูลินทุกวันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเธอเป็นปกติdeeply = ลึก, ลึกซึ้ง, มากเหลือเกิน
You got deeply sad.
เธอรู้สึกเศร้ากับเรื่องพวกนั้นมาก

I cared very deeply for that boy.
ฉันห่วงใยเด็กคนนี้มาก

We are so deeply sorry for what we did.
พวกเราเสียใจจริงๆ กับสิ่งที่เขาทำ

Although this is deeply personal,try not to take it personally.
แม้ว่านี่มันออกจะเป็นเรื่องส่วนตัวไปหน่อยก็เถอะ แต่ก็อย่าคิดมากแล้วกันนะ

So I have to cancel our dinner tonight. And I am deeply, deeply apologetic.
คือ ผมต้องยกเลิกมื้อค่ำของเราคืนนี้ และผมรู้สึก ขออภัยอย่างสุดซึ้ง

These grasses have roots deeply sunk into the earth; We cannot take it away.
หญ้าเหล่านี้มีรากลึกฝังจมลึกลงสู่พื้นดิน เราไม่สามารถเอามันออกไปได้definitely = เป๊ะ, กระจ่าง, ขาดลอย, เที่ยงแท้, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, เป็นมั่นเหมาะ, แน่ ๆ
I'am definitely going to the mall.
ฉันตั้งใจว่าจะไปห้าง

He was definitely thinking about me.
เขาคิดอะไรกับฉันแน่นอน

I'm definitely not that type of person.
ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ

I'm definitely not that kind of person.
ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอน

I think you'll definitely get suspended.
ฉันคิดว่า นายควรถูกพักการเรียนdeliberately = จงใจ, อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ
She deliberately eclipsed you.
เธอจงใจกลั่นแกล้งคุณ

He probably did it deliberately.
บางที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนา

Are you deliberately trying to ruin my grades?

คุณตั้งใจจะทำลายเกรดของฉันหรือ

You are deliberately trying to embarrass me, right?
เธอจงใจทำให้ฉันขายหน้าใช่มั้ย

Not long ago matters developing at this point. Not must deliberately hide from you.
เรื่องราวพัฒนามาถึงจุดนี้ เมื่อไม่นานมานี้เอง ผมไม่มีเจตนาจะปิดบังคุณ

I know who you are, and you would never deliberately do anything to hurt another person.
ผมรู้ว่าคุณเป็นคนยังไง และไม่มีทางที่คุณจะ ตั้งใจทำร้ายคนอื่นโดยเจตนาdirectly = โดยตรง, โผงผาง, ซึ่งหน้า, ตามตรง, พูดตรงไปตรงมา
Then just directly say it.
งั้นก็แค่พูดมาตรงๆสิ

You spoke with him directly?
คุณพูดกับเขาโดยตรงเหรอครับ

Have you asked anyone indirectly?
แล้วลูกได้ถามใครแบบอ้อมๆรึเปล่า

Did he ask you that? Directly?
เขาได้ถามคุณไหม แบบตรง ๆน่ะ

The apartment's directly across the courtyard.
อพาร์ตเมนต์อยู่ตรงข้ามสนามนี่ไป

We remind you to not look directly at the sun.
เราขอเตือนคุณว่า อย่ามองพระอาทิตย์โดยตรง

Why do you want to see me, can you not tell me directly?
คุณมีธุระอะไรกับฉันเหรอ พูดมาตรงๆเลยได้ไหมค่ะ

They contacted the FBI directly, which brought them to my attention.
พวกเขาติดต่อกับเอฟบีไอโดยตรง ซึ่งทำให้มันอยู่ในความสนใจผม

I think he would've been fine if his wife hadn't left him. That led directly to the alcoholism.
ผมว่าก็น่าจะไม่เป็นไร ถ้าเมียเขาไม่ทิ้งเขาไป ทำให้เขากลายเป็นคนติดเหล้าearly = ก่อน, เร็ว, แต่แรก, มาก่อน, ตอนต้น, ระยะแรก, เนิ่น ๆ, แต่เช้าตรู่, แต่หัววัน, แต่หัวค่ำ
He gets up early every day except Sunday.
เขาตื่นแต่เช้าทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

He likes to walk to school early morning.
เขาชอบเดินไปโรงเรียนแต่เช้าตรู่

The first space shuttle was launched in early 1981.
กระสวยอวกาศลำแรก ถูกปล่อยขึ้นเมื่อต้นปี ค.ศ.1981easily = ง่ายดาย, คล่อง, ฉลุย, อย่างง่ายดาย, อย่างสะดวกสบาย, โดยไม่ยาก
Do you get angry easily?
คุณโกรธง่ายไหม

He gets jealous really easily.
เขาเป็นคนหึงง่าย (เขาขี้หึงมาก)

Do you get stressed easily?
คุณเครียดง่ายไหม

Don’t believe people so easily.
อย่าเชื่อคนง่าย ๆ

Success doesn’t come easily.
ความสำเร็จไม่ได้ได้มาง่ายๆ

Why do you get deceived so easily?
ทำไมคุณถูกหลอกง่ายจัง

He can lift heavy things easily, so strong right!
เขายกของหนักมากได้อย่างสบายๆ แข็งแรงมาก ๆ

He broke down how to play football easily.
เขาอธิบายในการเล่นฟุตบอล ให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย

He’s a well-connected individual so he can get things done easily.
เขาเป็นคนมีเส้นสายดี เขาจึงทำสิ่งต่าง ๆได้โดยง่าย

My grandmother is very old, and she gets confused very easily now.
คุณยายของฉันแก่มากแล้วตอนนี้เธอก็สับสนมาก

The book was banned in Thailand, but could be easily ordered online.
หนังสือเล่มนี้ถูกห้ามในประเทศไทย แต่สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

Orange juice helps the body absorb iron easily when consumed with a meal.
น้ำส้มช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างง่ายดายเมื่อรับประทานกับอาหารeffectively = ชะงัด, ด้ผล, เป็นผล, มีประสิทธิภาพ, ได้การ
Your protocol is working very effectively.
วิธีของคุณ มันได้ผลแบบมีประสิทธิภาพมาก

I understand that, but in order to function effectively this task force.
ผมเข้าใจครับ แต่ก็เพื่อให้งานนี้มี ประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

A leader must be able to communicate effectively in order to be successful.
ผู้นำต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จelse = อื่นอีก, อย่างอื่นอีก, นอกเหนือจากนั้น, มิฉะนั้น, ถ้าไม่เช่นนั้น, นอกจากนี้
Anything else?
มีอะไรอีกไหม

Would you like anything else?
คุณต้องการอะไรอีกไหม

Don’t you be sarcastic with me! Or else!
อย่ามาพูดประชดกับผมนะ ไม่งั้นจะโดน

He found someone else that he likes more.
เขาเจอคนที่ชอบมากกว่า

Have you ever broken someone else’s heart?
เคยหักอกคนอื่นไหม

Don’t waste your time waiting for someone else.
อย่าเสียเวลาไปกับการรอใครสักคน

I can’t accept the fact that you’re with someone else.
ฉันยอมรับไม่ได้ว่าคุณคบกับคนอื่น

Don’t spend your entire life waiting for somebody else.
อย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะรอใครสักคน

Think before you speak, or else you may hurt the other.
คิดก่อนพูด ไม่งั้น อาจทำร้ายความรู้สึกของคนนั้นได้ (คนรัก)

Have you ever taught someone else your talent?
คุณเคยสอนความสามารถพิเศษของคุณ ให้กับคนอื่นบ้างไหม

No offense, but I think you should wear something else to the party.
ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่ฉันคิดว่าคุณน่าจะใส่ชุดอื่นไปงานelsewhere = ที่อื่น, ทางอื่น, ที่ใดที่หนึ่ง
You got us elsewhere?
นายให้เราอยู่ที่อื่นหรอ

I'll have to look elsewhere.
ผมจำเป็นต้องหาจากที่อื่น

I'll try to drive them elsewhere.
ผมจะพยายาม ดึงความสนใจพวกเขาไปที่อื่น

Who told you to look elsewhere? Only look at me.
ใครให้นายมองไปทางอื่น มองแค่ฉันคนเดียวก็พอ

I would rather buy products which are made locally than buy stuff made elsewhere.
ฉันค่อนข้างจะซื้อสินค้าที่ทำในประเทศมากกว่าสิ่งที่ซื้อจากที่อื่น

He said that in this village the drug problem wasn’t as bad as elsewhere but one shouldn’t be too confident.
เขากล่าวว่าในหมู่บ้านนี้ปัญหายาเสพติดไม่แย่เท่าที่อื่น แต่ก็ไม่ควรมั่นใจเกินไปequally = คู่คี่, ไล่เลี่ย, โดยเท่าเทียมกัน, โดยเสมอภาคกัน, พอกัน, พอๆ กัน
I loved them all equally.
ฉันรักพวกมันเท่ากันหมด

But you have to share equally!
แต่คุณต้องแบ่งให้เท่าๆกัน

In this race, the two are not equally matched!
ทั้งสองจะไม่มีการเสมอกัน

It's just that I think everyone, should split everything equally.
ก็แค่คิดว่าทุกคน ควรจะได้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน

As she hunched up shivering, she looked around and saw others feeling equally cold.
ขณะที่เธอห่อไหล่ตัวสั่น เธอมองไปรอบ ๆ และเห็นคนอื่น ๆ รู้สึกหนาวเย็นเหมือนกันespecially = เฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, อย่างพิเศษ, อย่างยกเว้น,
I'm still scared. Especially now.
ฉันยังกลัวอยู่เลย โดยเฉพาะตอนนี้

He trusts no one. Especially haoles.
เขาไม่เชื่อใจใครเลย โดยเฉพาะคนในเครื่องแบบ
(haoles = หมายถึงชาวผิวขาวต่างถิ่น ที่เกาะฮาวาย)

I like all sports, especially football.
ผมชอบกีฬาทุกประเภท โดยเฉพาะฟุตบอล

He made me promise not to tell anyone. Especially you.
เขาให้สัญญาว่าจะไม่บอกใคร โดยเฉพาะคุณ

It seemed his wife was especially happy on Friday nights.
ดูเหมือนภรรยาของเขาจะมีความสุขเป็นพิเศษในคืนวันศุกร์

You should take care of your chil-dren, especially your son.
เอาใจใส่ลูก ๆ หน่อยนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกชายของคุณ

Anyway, I think you've earned some time off. Especially today.
ยังไงก็เถอะ ผมคิดว่าคุณน่าจะได้หยุดบ้าง โดยเฉพาะวันนี้

I often have cramps in my legs lately, especially in the morning.
พักนี้ หนูเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากเลยค่ะ โดยเฉพาะในตอนเช้า

He asks her many questions, pretending to look especially interested.
เขาถามคำถามกับเธอมากมาย และแสร้งทำเป็นว่าสนใจเป็นพิเศษ

I can feel how much they're depending on me. I can't let them down.Especially them.
ฉันรู้สึกได้ว่าพวกเขาเชื่อมั่นในตัวฉันมาก ฉันทำให้พวกเขาผิดหวังไม่ได้ โดยเฉพาะพวกเขา

He is puzzled, especially when he is told that his orange tee-shirt will bring bad luck.
เขารู้สึกประหลาดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาบอกว่าเสื้อส้มสีส้มของเขาจะนำมาซึ่งความโชคร้าย

The boys are very excited, especially as the girls have described themselves as exotic dancers.
พวกเด็กผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาว ๆ ได้อธิบายตัวเองว่าเป็นนักเต้น โชว์พิเศษจากต่างประเทศessentially = อย่างเป็นเนื้อแท้, อย่างเป็นปัจจัย, อย่างเป็นธรรมชาติ, อย่างสำคัญ, อย่างเป็นหัวใจ, เป็นหลัก
Eyes are 80% vitreous humor, Which is essentially water.
80% ของลูกนัยน์ตา มีลักษณะเป็นวุ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้

Even if I brought forth this evidence to the police, the two would be protected by juvenile law,
and would suffer nothing more than being put into care.Essentially, they'd be viewed as innocent.
แม้จะนำหลักฐานไปให้ตำรวจ แต่ทั้งสองคน ก็มีกฎหมายเยาวชนคุ้มครองอยู่
และไม่ได้รับโทษอะไรนอกการส่งไปสถานพินิจ ที่สำคัญ พวกเขามองว่าทั้งสองยังเด็กอยู่eventually = ลงท้าย, ไป ๆ มา ๆ, ในตอนท้าย, ในบั้นปลาย, ในที่สุด
He gets us all eventually.
เขาจะจับพวกเราได้ในที่สุด

I figured you'd get to me eventually.
ฉันคิดว่าสุดท้าย คุณคงมาหาฉัน

He did that with me and he came around eventually.
เขาก็ทำแบบนั้นกับฉัน สุดท้ายเขาก็กลับมาหาฉัน

He also got sloppy and left behind clues that eventually nailed him.
เขายังสะเพร่าและทิ้งหลักฐานไว้ จนมันสาวมาถึงตัวเขาได้

It changed owners over the course of two centuries
and was renamed several times before it was eventually abandoned.
มันเปลี่ยน เจ้าของมาตลอด เวลาสองร้อยปีนี่และเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนกระทั่งถูกทิ้งร้าง

We're broken up. We just need a break from each other
so that we can start new chapters in our lives, and eventually be friends again.
พวกเราเลิกกันแล้ว เราทั้งสองต่างต้องพัก เพื่อที่พวกเราจะได้เริ่มชีวิตบทใหม่ และกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งever = เคย, แต่เดิม, ตลอดไป, ตลอดกาล, เรื่อยไป, ไม่สิ้นสุด
I will never ever do that!
ผมไม่มีวันทำสิ่งนั้นจริงๆ

Have you ever seen me lose?
นายเคยเห็นฉันแพ้ไหม

Do you ever dream about me?
เธอฝันถึงฉันบ้างมั้ย

Does he ever come visit you?
เขาเคยมาเยี่ยมเธอบ้างไหม

You won't ever see me again.
คุณจะไม่ได้เห็นหน้าผมอีกเลย

Have you ever seen this kid?
คุณเคยเห็นเด็กคนนี้บ้างหรือเปล่า

You’re the best friend I’ve ever had.
คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี

I love this house too much to ever move.
ผมรักบ้านนี้เกินกว่าที่จะย้ายไปไหน

Has anyone ever heard of this before?
มีใครเคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนบ้างไหม

Have you ever applied for a scholarship?
คุณเคยสมัครขอทุนค่าเรียนไหม

This car is the fastest that I have ever seen
นี่เป็นรถที่เร็วที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น

Have you ever been to girlfriend's house before?
คุณเคยไปบ้านแฟนสาวมาก่อนหรือไม่?

It’s finger-licking good! Have you ever tried it?
มันอร่อยจนต้องเลียนิ้วเลย คุณเคยลองหรือยัง

A: I'm really sorry about what I did. B: It's fine. Just don't ever do it again.
A: ผมขอโทษสิ่งที่ผมทำลงไป B:ไม่เป็นไร แค่อย่าทำอีกeverywhere = ทุกหนทุกแห่ง, ตลอด, สารทิศ, หัวระแหง, ทุกที่
I hurt everywhere.
ฉันเจ็บปวดไปหมดแล้ว

We searched everywhere.
เราค้นหาจนทั่วแล้วแล้วทุกที่

We saw the prints everywhere.
เราพบลายนิ้วมือเต็มไปหมด

We were desperate no money, cops everywhere.
Wayne decided that we would hide out in the motels.
เราสิ้นหวัง ไม่มีเงิน ตำรวจอยู่ทุกที่ เวนน์บอกเราต้องกบดานอยู่ในห้องพักซักที่

Although I keep telling Tom how dangerous gardens can be.
Everywhere you step, there are shovels and rakes and hoes.
ถึงแม้ว่าฉันจะบอกทอมว่าการทำสวนมันสามารถเป็นเรื่องอันตราย ทุกที่ที่คุณเดินผ่าน มีพลั่ว คราดแล้วก็จอบ

She went to work one day and just vanished. We looked everywhere.
วันหนึ่งเธอเดินทางไปทำงาน แล้วหายตัวไป พวกเราตามหาทุกหนทุกแห่งexactly = แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, แม่น, เหม็ง, เที่ยงแท้
Exactly
นั้นซิ

How exactly?
ตรงไหนอ่ะ

Exactly right.
ถูกต้องเป๊ะ

It's exactly the same.
เหมือนกันเป๊ะเลย

Exactly! No more late nights ok!
นั่นไง ห้ามนอนดึกอีกนะ

I’m not exactly sure how they know each other.
ฉันไม่แน่ใจนัก ว่าเขารู้จักกันได้ยังไง

Well, to be a good news reporter you have to do everything exactly as I do.
การที่จะเป็นนักข่าวที่ดี คุณต้องทำทุกอย่าง อย่างที่ฉันทำextremely = เหลือแสน, สุด, แสน, จัด, เต็มเหนี่ยว, ตื้อ, ชะมัด
Oh!That is extremely dangerous.
โอ้! นั่่นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

If you left here he will be sad. Extremely sad.
ถ้าเธอออกจากที่นี่ เขาคงจะเศร้าเสียใจอย่างมาก

You spoke extremely well. I thought you were Steve Jobs!
คุณพูดได้ดีมากเลยค่ะ ฉันนึกว่าคุณเป็นสตีฟ จ็อบส์ ซะอีก

He was terrified. The top of the advanced slope was extremely high.
เขากลัวมาก ด้านบนของเนินสูงชันสุด ๆ

Listen, put him on the phone right now. It's extremely urgent.A matter of life and death.
ฟังนะ ให้เขามาพูดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ มันเป็นเรื่องด่วนมาก ถึงขั้นคอขาดบาดตาย

Hey, listen. As you can see, my daughter's in a very fragile state. She's extremely worried.
นี่ฟังนะ อย่างที่คุณเห็น ลูกสาวผมอยู่ในสถานะที่เปราะบาง เธอเป็นกังวลมากfairly = ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, อย่างเป็นจริง, อย่างเป็นธรรม, อย่างเป็นกลาง, โดยกลาง ๆ
I fairly swoon
ฉันยุติธรรมอยู่แล้วน่า

I do it fairly.
ชั้นก็ยุติธรรมแล้วนะ

I will fight fairly.
ผมจะสู้อย่างแฟร์ๆ ครับ

I'll do it so slowly and so fairly.
ผมจะนับช้า ๆ และ โปร่งใสที่สุด (ไม่ตุกติก, ไม่โกง)

It would fairly make me sick to try it.
มันทำให้ฉันเซ็งชะมัดเลย (มันทำให้ฉันเบื่อที่จะพยายาม)

Did teachers grade students fairly?
คุณครูให้คะแนนนักเรียน อย่างยุติธรรมหรือเปล่า

Every time you would call names at me and treat me unfairly,
I wanted to throw this at your face but I couldn't and so I held everything in.
ทุกครั้งที่คุณเรียกชื่อฉัน แล้วปฏิบัติต่อฉันอย่างไม่เป็นธรรม ฉันอยากจะขว้างนี่ใส่หน้าคุณเหลือเกิน แต่ฉันก็ทำไม่ได้ จึงอดทนมาตลอดfinally = ไป ๆ มา ๆ, ในตอนท้าย, ในที่สุด, ในบั้นปลาย, ครั้งสุดท้าย, จนได้
Finally I reached their home.
ในที่สุดผมก็มาถึงบ้านของเขา

Finally she picked up her basket.
ท้ายที่สุดเธอก็หันไปหยิบตะกร้าขึ้น

Finally he was ordained as a minister.
ท้ายที่สุดเขาได้เป็นบาทหลวง

And finally he did leave, after all.
ในที่สุดเขาก็กลับไป

Finally, I couldn't stand it any longer.
ท้ายที่สุดผมก็เหลือที่จะทนทานต่อไปได้

'I should like very much to have him baptized by himself,' said he, finally.
ฉันอยากให้เขาเข้าพิธีตามลำพังไม่ปะปนกับเด็กอื่น' เขากล่าวในที่สุด

He kept fidgeting for a long while and finally put down her book, got up and went into the bathroom.
เขากระสับกระส่ายอยู่พักใหญ่ ที่สุดก็วางหนังสือแล้วลุกออกไปห้องน้ำforth = ไปข้างนอก, ออกมา
He goes back and forth Japan and France.
เขาไป ๆ มาระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศส

John, it was hard driving back and forth.
จอห์น, มันเหนื่อยมากเลยนะ ที่ต้องขับไป ๆ มา ๆ นี่นะ

How many times did he run back and forth today...
วันนี้ เขาวิ่งกลับไปกลับมากี่ครั้งแล้ว...

I'm going to be flying back and forth like twice a week.
ฉันจะบินไปมา อาทิตย์ละ 2 ครั้ง

Last night, he was sitting in an old rocking chair I had in the corner, just rocking back and forth, staring at me.
เมื่อคืนนี้ เขามานั่งอยู่ บนเก้าอี้โยกเก่า ๆ ที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้อง นั่งโยกไปมา จ้องมาที่ฉันfortunately = เคราะห์ดี, โชคดี, ดวงดี
Fortunately, the truck driver slammed on his brakes in time.
โชคดีที่คนขับรถบรรทุกคันนั้นเบรกรถได้ทันเวลาfrequently = บ่อย ๆ, เรื่อย
Father and mother frequently gave each other shoulder massages.
พ่อและแม่มักนวดไหล่ให้กันและกันอยู่บ่อย ๆ

Police will patrol the area more frequently as a result of this case.
ตำรวจจะออกลาดตระเวนบริเวณดังกล่าวบ่อยขึ้น เนื่อจากคดีนี้

What are some questions that are frequently asked in a job interview?
คำถาม(บางข้อ)ที่ถูกถามบ่อยในการสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง?

The doctor says to wash our hands frequently, and we'll all be okay.
คุณหมอพูดว่าการล้างมือบ่อย ๆ เป็นสิ่งดีสำหรับเราทุกคน

Preparing to move out, begin by packing things that you don't frequently need.
การเตรียมที่จะย้ายออก เริ่มต้นด้วยการ เก็บมัดสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย ๆไว้ก่อนfully = ครบครัน, ครบถ้วน, เต็มตัว, เต็มเม็ดเต็มหน่วย, อย่างเต็มที่, เต็มปาก, อยู่ท้อง, ครบบริบูรณ์, พร้อมสรรพ, เต็มความสามารถ
I fully understand.
ฉันเข้าใจแจ่มแจ้ง

Is it fully cooked?
(อาหาร)สุกแล้วหรอ?

Turkey is fully cooked..
ไก่งวงสุกมากแล้ว...

It's fully accredited.
ได้มาตรฐานการรับรองครบถ้วน

He was fully discredited.
ชื่อเสียงของเขาถูกทำลายย่อยยับ(โดนดิสเครดิต)

These guns are fully loaded.
ปืนเหล่านี้ได้รับการบรรจุกระสุนเต็มพิกัด

The camera is fully automatic, for ease of use.
กล้องตัวนั้น เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นอัตโนมัติ สะดวกในการใช้งาน

Water in the Chophaya is generally warm and food there is plentiful.
น้ำในเขตเจ้าพระยาโดยทั่วไปมีความอบอุ่น และอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารที่มากมาย

It was hard for me to fully understand what I saw in your expression.
มันยากมากสำหรับผม ที่จะเข้าใจสิ่งที่ผมเห็นในการแสดงออกของคุณ

The girl that you said is not attractive, I'm fully enamored with her.
ผู้หญิงที่คุณบอกว่าไม่น่าสนใจนั้น ผมหลงรักเธอหมดหัวใจ

His brain injuries are severe. He has never fully woken since the crash.
การบาดเจ็บที่สมองของเขารุนแรง เขาไม่รู้สึกตัวเลยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ

Farmers must choose the right time to harvest popcorn.
It is best to delay harvesting until the corn is fully developed.
เกษตรกรต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ควรรอจนกว่าข้าวโพดจะโตเต็มที่generally = ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, เป็นปกติ, โดยทั่วไปแล้ว, โดยรวม
The wild oxen are generally brown or black in color.
วัวป่าโดยทั่วไปมีสีน้ำตาลหรือไม่ก็สีดำ

The modern family generally consists of two working parents.
ครอบครัวสมัยใหม่โดยทั่วไปประกอบด้วยพ่อแม่ที่ทำงานสองคน

Cats generally arch their backs when they feel threatened.
บรรดาแมวโดยทั่วไปมักจะโค้งหลังสูงขึ้น เมื่อพวกมันรู้สึกว่าถูกคุกคาม

Boric acid is generally safe for human beings and other mammals.
กรดบอริกโดยทั่วไปปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ

If the girl wants to see you again, she generally tells you her name.
ปกติถ้าเธอคนนั้นอยากจะเจอนายอีกครั้ง เธอก็คงบอกชื่อมาแล้วล่ะ

A human baby generally utters its first word by the age of 18 months.
ทารกแรกเกิด ปกติมักพูดคำแรกโดยอายุ 18 เดือน

'Please' is generally used in a polite request when asking someone to do something.
'กรุณา' โดยทั่วไปใช้ในการร้องขออย่างสุภาพ เมื่อขอร้องให้ใครบางคน ทำอะไรบางอย่าง

These compatible plants generally have similar needs for nutrients, soil and moisture.
พืชที่เข้ากันได้เหล่านี้ โดยทั่วไปมีความต้องการ สารอาหาร ดินและความชื้นคล้ายกัน

Generally, frozen food can be left unfrozen for twenty-four hours before it must either be eaten or thrown away.
โดยทั่วไปอาหารแช่แข็งสามารถทิ้งไว้ไม่ให้แข็งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะต้องรับประทานหรือทิ้งไปgently = ค่อย, เบามือ, บางเบา, แผ่ว, ชดช้อย, รวยริน
Gently! Gently press the brake!!!
ค่อย ๆนะ ! ค่อย ๆ เหยียบเบรค!!!

Help me get up gently!.
ช่วยพยุงฉันขึ้นเบา ๆสิ

Can't you speak more kindly and gently?
พูดให้มันเพราะๆ หน่อยไม่ได้รึไงครับ

I'm not like other women who whispers gently.
ฉันไม่อ่อนหวาน เหมือนผู้หญิงคนอื่น ๆ

He gently touched her shoulder to wake her up.
เขาสัมผัสเบา ๆ ที่ไหล่ของเธอเพื่อปลุกเธอ

You should have put him down gently. You woke him up.
คุณน่าจะวางเขาลงเบา ๆนะ คุณทำให้เขาตื่นแล้วเห็นไหมgreatly = มโหฬาร, มหาศาล, โดยส่วนใหญ่, เป็นอันมาก, อย่างมาก, อย่างยิ่ง, เบ้อเร่อ
It will greatly help him regain his strength.
มันจะช่วยให้เขากลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้น

The Prime Minister's unifying power will greatly decrease.
อำนาจของท่านนายกก็จะลดลงอย่างมาก

The children were greatly affected by the divorce of their parents.
เด็ก ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการหย่าร้างของพ่อแม่

His debts greatly increased.His physical and mental health began to fail.
หนี้สินของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก สุขภาพร่างกาย และจิตใจของเขาเริ่มย่ำแย่

Einstein was greatly admired by his peers in the scientific community.
ไอน์สไตได้รับการยกย่องอย่างมากจากเพื่อนร่วมงานของเขาในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์

He went and stood at the window with a greatly disturbed look on her face.
เขาเดินไปยืนข้างหน้าต่าง ด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวล

Amounts of carbon monoxide over a long period of time can greatly harm an unborn baby.
คาร์บอนมอนอกไซด์เพียงเล็กน้อย ในช่วงเวลาอันยาวนานอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้เป็นอย่างมากhardly = ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่, เกือบจะไม่, โดยยาก, ไม่น่าจะ
It's hardly raining.
ฝนแทบจะไม่ตก

I hardly remember.
ฉันจำไม่ค่อยได้ละ

I can hardly breathe.
ฉันแทบจะหายใจไม่ได้

They're hardly ever home.
พวกเขาไม่ค่อยอยู่บ้าน

She hardly even knows the guy.
เธอแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้น

Right now I can hardly breathe.
ตอนนี้ผมหายใจลำบาก

He hardly even mentions his wife.
เขาแทบจะไม่ได้เอ่ยถึงภรรยาของเขาเลย

I see them everyday but if they really knew me. They'd hardly call me friend.
ผมเจอพวกเขาทุกวันแต่ถ้าเขารู้จักตัวตนผม เขาคงไม่นับผมเป็นเพื่อน

Wow John. Looks like you lost a lot of weight. I could hardly recognize you.
ดูเหมือนเธอผอมลงไปนะ ฉันแทบจะจำเธอไม่ได้highly = อย่างมาก, อย่างสูง, อย่างยิ่ง, อย่างสำคัญ, อย่างจริงจัง
I highly doubt that.
ฉันสงสัยเรื่องนั้นมากเลย

You're highly observant.
คุณเป็นคนช่างสังเกตมาก

This is highly unusual.
นี่เป็นเรื่องผิดปกติอย่างมาก ๆ

It was highly interesting.
มันน่าสนใจมาก

It's also highly unsanitary.
นี่มันไม่ถูกสุขอนามัยอย่างแรง

He’s highly esteemed amongst her colleagues.
เขาได้รับการยกย่องมาก ในหมู่เพื่อนร่วมงาน

It's highly unstable. The slightest shock could set it off.
ความไม่เสถียรสูงมาก ถ้ากระแทกเพียงเล็กน้อยก็จะระเบิดแล้วhonestly = ตรง ๆ, พูดตรงไปตรงมา, อย่างชื่อสัตย์, ด้วยน้ำใสในจริง, อย่างเปิดเผย, โดยสุจริต
หมายเหตุ Honestly เป็นได้ทั้ง คำบอกเล่า และคำถาม อย่างเช่น
- Honestly = พูดตรง ๆ นะ...(ออกเสียงธรรมดา จะเป็นการเริ่มประโยค)
- Honestly? = จริงรึ , ใช่เหรอ(ออกเสียงสูง ก็จะเป็นการตั้งคำถาม)

Honestly, I think we should try this.
พูดตรง ๆ นะ ฉันว่าเราน่าจะลองนี่ดู

Honestly, I can't sign those papers now.
พูดตรง ๆ นะ ฉันไม่สามารถเซ็นเอกสารพวกนี้ได้ ตอนนี้

Honestly, You think we're spying on you?
พูดตรง ๆ นะ คุณคิดว่าพวกเราไปแอบสืบความลับของคุณ งั้นเหรอ

Honestly, I don't think John had anything to do with it.
พูดตามตรงนะ ผมว่าจอห์นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรอก

Speak honestly with each other, don’t hold back your feelings.
พูดความจริงของกันและกัน อย่าได้เก็บความรู้สึกไว้

Honestly, I also don't know what's right.But I will reconsider.
พูดตรง ๆ นะ ฉันยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่ฉันจะพิจารณาใหม่อีกครั้งค่ะhopefully = อย่างมีความหวัง, อย่างมีหวัง, อย่างเต็มไปด้วยความหวัง, อย่างมีความปรารถนา
Well, hopefully that's it.
หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ

Hopefully, He'll be here on time.
หวังว่าเขาจะมาที่นี่ตรงต่อเวลา

Hopefully, You won't fail the test.
ฉันหวังว่านายจะไม่สอบตก

Hopefully, He’ll be back home by six o‘clock.
หวังว่าเขาจะกลับบ้านภายในเวลาหกโมงเย็น

A: It seems that it may rain today.A: ดูเหมือนว่าวันนี้อาจมีฝนตก
B: Hopefully it will.  B: ฉันก็หวังก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น / ฉันก็หวังก็หวังว่าฝนจะตก


He says, hopefully, he will get a job this summer.
เขากล่าวว่าหวังว่าเขาจะได้งานในช่วงซัมเมอร์นี้

A: I also agree with all his policies. I know he's going to be the next President.
A: ฉันเห็นด้วยกับนโยบายทั้งหมดของเขา ฉันดูออกว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป
B: Hopefully, he will be.
B: ฉันก็หวังว่าเขาจะเป็น (ประธานาธิบดีคนต่อไป)however = อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แม้ว่า, กระนั้นก็ดี, ก็ตามที
However, there is a slight difference.
อย่างไรก็ตามมีข้อแตกต่างเล็กน้อย

However, the bank was paying more attention to loan expansion in the sluggish economy.
อย่างไรก็ตามธนาคารให้ความสำคัญกับการขยายตัวของสินเชื่อในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาimmediately = กะทันหัน, เดี๋ยวนี้, ปุ๊บปั๊บ, โดยพลัน, ทันที
He immediately phoned the police.
เขาโทรหาตำรวจทันที

He must see a doctor immediately.
เขาต้องพบแพทย์ทันที(อาการหนัก)

She walked quickly out of her office and went immediately to an clothing store for women.
เธอเดินออกจากออฟฟิศของเธออย่างรวดเร็ว และไปที่ร้านขายเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงทันทีinitially = เบื้องต้น, ชั้นแรก, เริ่มแรก, แรกเริ่มเดิมที, ในขั้นต้น, ระยะแรก
Initially, it is two person per room.
ตอนแรกก็มีคนสองคนต่อห้องนะ

Initially, my father and I came together.
ตอนแรก ผมกับพ่อมาด้วยกัน

It wasn't the lacerations to your back like I initially thought.
มันไม่ได้เป็นแผลที่ด้านหลังของคุณอย่างที่ฉันคิดไว้แต่แรก

We think the man who shot your wife was initially bringing her here for treatment,
but something changed his mind.
เราคิดว่าผู้ชายที่ยิงภรรยาคุณ พาเธอมาที่นี่เพื่อรักษาเธอในตอนแรก แต่เพราะอะไรบางอย่างเปลี่ยนใจเขา

Initially I thought the injury to my leg would resolve itself, but it's bleeding too much.
ทีแรก ผมคิดว่าการบาดเจ็บที่ขาของผมจะหายได้เอง แต่ว่ามันเลือดออกมาก

A: He's staging the scene. B: We know this. But to a different end than we initially thought.
A: เขาจัดฉากที่เกิดเหตุ B: เรารู้เรื่องนี้ ซึ่งแตกต่างมากจากสิ่งที่เราคิดในตอนแรกinstead = แทน, แทนที่
Why would you keep a dog instead of a cat?
ทำไมคุณเลี้ยงสุนัขแทนการเลี้ยงแมว

We should have taken the BTS instead of a taxi.
เราน่าจะขึ้นบีทีเอสมา แทนที่จะนั่งรถแท็กซี่

What healthy foods could you eat instead of candy?
คุณกินอาหารเพื่อสุขภาพอะไรแทนขนมหวาน

We ended up watching a movie instead of going swimming.
สุดท้ายเราก็ตกลงที่จะดูหนัง แทนที่จะไปว่ายน้ำ

Instead of going together, they decided to go separately.
แทนที่จะไปด้วยกันพวกเขาตัดสินใจแยกตัวออกไป (แยกตัวออกไปทำงาน, แยกตัวออกไปทำธุระต่างสถานที่กัน
ตัวอย่างประโยคนี้ เช่่นคู่สามีภรรยา ออกจากบ้านไปพร้อมกัน แต่ต่างคนต้องไปทำธุระ ต่างสถานที่กัน)likely = อาจเป็นไปได้, มีทีท่าว่า
If you're in a rush, you're more likely to make mistakes.
ถ้าคุณรีบร้อนคุณมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดliterally(ลิท-ถ่อล-หลิ) = ตามจริง, เป็นไปตามตัวอักษร, อย่างแท้จริง, อย่างไม่เลยเถิด
He meant it literally.
เขาหมายความอย่างนั้นจริงๆ

All I know is that the first time I saw you, I literally could not move.

ฉันรู้แค่ว่าครั้งแรกที่พบคุณ ฉันขยับตัวไม่ได้เลย

A : How did you get it?B : I made it up.Literally.
A : เธอไปได้มันมายังไง B : I หนูทำมันขึ้นมา จริงๆ นะ


I always find that literally running away from my problems is usually my safest play.
ฉันรู้ว่าจริง ๆแล้ว การวิ่งหนีปัญหาคือ วิธีที่ดีที่สุดสำหรับฉันmainly = ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, เป็นสำคัญ, เป็นส่วนใหญ่, เป็นหลัก
Orcas mainly eat salmon.
บรรดาปลาวาฬเพชรฆาต ส่วนใหญ่กินปลาแซลมอน

I'm mainly here to see you.
หลัก ๆเลยนะ ผมมาที่นี่เพื่อพบคุณ

These students paid for their fare mainly with personal money.
นักเรียนเหล่านี้ จ่ายค่าโดยสาร ส่วนใหญ่ใช้เงินส่วนตัว

Mushrooms grow mainly on dead organic matter, such as fallen trees.
เห็ดส่วนใหญ่เติบโตในทรากอินทรีย์ที่ตายแล้ว เช่นทรากต้นไม้ที่ตายแล้ว

These bats feed mainly on the blood of birds, farm animals and wild animals.
ค้างคาวเหล่านี้ส่วนใหญ่กินเลือดนก สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม และสัตว์ป่าmerely = แค่, เท่านั้น, เฉยๆ, ง่ายๆ, เป็นเพียง, เท่านั้นเอง, แค่นี้, แต่เพียง, แต่เพียงอย่างเดียว
This is merely the prologue.
นี่เป็นแค่การเปิดฉากเท่านั้นเอง

It is not merely because of that.
ไม่ใช่เพราะเหตุนี้เท่านั้น

I was merely doing my civic duty.
ผมก็แค่ทำหน้าที่พลเมืองดีเท่านั้น

This is merely the mountaintop.
นี่เป็นแค่ยอดเขาเท่านั้นนะ

I merely observe important events.

ฉันแค่สังเกตสถานการณ์
No, It's you who made a wise decisions.I merely helped you.
ไม่หรอก ตัวคุณเองนะแหละ ที่ฉลาดในการตัดสินใจ ฉันแค่ช่วยคุณนิดหน่อยเท่านั้น

Because in the vast landscape of my interior life,you're merely a dust speck.
เพราะในสายตาของฉัน คุณเป็นเพียงแค่เศษผงเท่านั้นmoreover ซ้ำร้าย, นอกจากนั้น, นอกจากนี้, นอกเหนือจากนี้, ยิ่งกว่านั้น, มิหนำซ้ำ
You have broken the law. Do you know how serious your crime is?
Moreover, you are gambling illegally.
คุณทำผิดกฎหมาย รู้มั๊ยการทำผิดของคุณร้ายแรงแค่ไหน
นอกจากนั้น ยังเล่นการพนันผิดกฎหมาย

I never really understood you,
and moreover, your problems have nothing to do with me in the first place.
ฉันไม่เข้าใจคุณจริงๆ
และยิ่งกว่านั้นปัญหาของคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันตั้งแต่แรกmostly = โดยมาก, ส่วนมาก, โดยทั่วไป, ส่วนใหญ่, เป็นส่วนใหญ่, โดยส่วนใหญ่
I have mostly morning classes.
ส่วนใหญ่ ฉันก็เข้าเรียนช่วงเช้าเท่านั้น

Well, mostly I'll try to avoid it.
เอ่อ, ส่วนใหญ่ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยง

I work mostly from home. I’m a composer.
ฉันมักจะทำที่บ้านน่ะ ฉันเป็นนักแต่งเพลง

They're mostly in Tokyo, Osaka and Okinawa.
พวกเขาส่วนใหญ่อยู่ในโตเกียว โอซาก้า และก็โอกินาว่า

I hope that what they had to say was mostly good!
ฉันหวังว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวถึง ค่อนข้างเป็นเรืองดี!

My dreams, mostly at night, but sometimes during the day.
ความฝันของฉัน, ส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืน แต่ก็มีบางครั้งเกิดขึ้นในตอนกลางวันnaturally = โดยธรรมชาติ, ตามธรรมดา, โดยกำเนิด, เป็นธรรมชาติ
It's naturally like that.
มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วน่ะสิ

My hair is naturally curly.
ผมฉันมันหยิกธรรมชาติ

You're, like, naturally smart.
เธอดูเทห์ดีอยู๋แล้วโดยธรรมชาติ

I guess he's like that naturally.
ใช่ ฉันคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติ

You should let it happen naturally.
คุณควรให้มันเกิดเองตามธรรมชาตินะ

He is naturally good to all women.
เขาดีกับผู้หญิงทุกคนแหละ

Well I don't know. I've never done it on purpose, but if it came out naturally...
ผมไม่รู้นะ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำ แต่มันอาจออกมาจากธรรมชาติ

I don't like all those chemicals in the fabric softeners, so I just like to do it naturally.
ฉันไม่ชอบพวกสารเคมี ที่อยู่ในน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฉันชอบทำแบบธรรมชาติค่ะnearly = จวน, เจียน, จวนเจียน, รอมร่อ, ค่อน, คู่คี่, ปิ่ม, รำรำ, ไล่เลี่ย
I nearly left.
ฉันจวนจะออกไปแล้ว

We are nearly there.
เราใกล้จะถึงที่นั่นแล้ว

The fish nearly burnt.
ปลาจะไหม้แล้วนะ

Dinner... nearly ready.
อาหารค่ำ... ใกล้จะปรุงเสร็จแล้วจ้ะ

A: How long have you known my client? B: Nearly 20 years.
A: คุณรู้จักลูกความของผมมานานเท่าไหร่ B: เกือบ20ปีค่ะnecessarily = จำเป็นต้อง, โดยความจำเป็น, อย่างเลี่ยงไม่ได้, แน่แท้
Higher prices do not necessarily mean better quality.
ราคาที่สูงขึ้น ไม่ได้หมายความว่ามีคุณภาพดีขึ้น

Patients arriving at the hospital emergency ward are not necessarily treated in order of arrival.
บรรดาผู้ป่วยที่มาถึงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาตามลำดับการมาถึง (แซงคิวได้)


never = ไม่เคย, ไม่เลย, ไม่แน่นอน, ไม่เป็นอันขาด
I never saw him again.
ฉันไม่เคยเจอเขาอีกเลย

Fight and never give up.
สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้

Vow never to do that again.
สาบานว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีก

Thais would never do that.
คนไทยไม่ทำแบบนั้นแน่ๆ

You’ll never find someone like me again.
เธอไม่มีวันจะได้เจอคนอย่างฉันอีกแล้วหรอกนะ

He claims he didn't do it. I'm never trusting him again.
ขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำ ฉันจึงไม่เคยไว้ใจเขาอีกเลย

I apologize. I will never call you again. I must try to forget you now.
ฉันขอโทษ ฉันจะไม่มีวันโทรหาเธออีก ตอนนี้ฉันต้องพยายามลืมเธอให้ได้normally
A: How much does a mango cost? B: Normally, they're $2 each. Today, they're only $1 each.
A: มะม่วงลูกละเท่าไหร่คะ B: โดยปกติราคาจะอยู่ที่ 2 เหรียญ วันนี้ราคาพิเศษเพียง 1 เหรียญเท่านั้น

Foreign students normally cannot take a job that has no connection to their school.
นักเรียนต่างชาติมักไม่สามารถหางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของตนได้

An enlarged prostate can be a sign of cancer. But the prostate normally increases in size as men get older.
ต่อมลูกหมากโตอาจเป็นสัญญาณของมะเร็ง แต่ต่อมลูกหมากโดยปกติจะเพิ่มขึ้นเมื่อชายอายุมากขึ้น

Notification of those selected for a nomination is normally made during February or March of the year in which the class convenes.
โดยปกติจะมีการแจ้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของปีที่มีการประชุมnot = ไม่
ใช้ตามหลังกริยาช่วย เพื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ

การใช้ not ตามหลัง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 24 ตัว เพื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ / แค่นทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

ตัวอย่าง การใช้ not ในประโยค
I don't know.
ฉันไม่รู้

We don't know.
พวกเราไม่รู้

It doesn't work.
มันไม่เวิร์ก

I don't like this.
ฉันไม่ชอบสิ่งนี้

You're not alone.
คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง (ให้กำลังใจ)

You're not a failure.
คุณไม่ใช่คนที่ล้มเหลว (ให้กำลังใจ)

Don't be discouraged.
อย่าหมดกำลังใจ / อย่าเสียใจ (ให้กำลังใจ)

She doesn't like him.
หล่อนไม่ชอบเขา

You don't understand.
คุณไม่เข้าใจ

Don't be so careless!
อย่าสะเพร่า

He doesn't have a girlfriend.
เขาไม่มีแฟน

I can't deal with this anymore!
ฉันทนไม่ไหวแล้ว

He said he won't come here anymore.
เขาพูดว่า เขาจะไม่มาที่นี่อีกแล้ว

I won't take any more of your time.
จะไม่รบกวนเวลาคุณแล้ว

We are talking about education, not a religion.
เรากำลังพูดถึงเรื่องการศึกษาไม่ใช่ศาสนา

Much as I like him, I won’t go anywhere with him.
แม้ว่าฉันชอบเขามาก ฉันก็จะไม่ไปที่ไหนกับเขาเลย

I told him to be quiet, but he wouldn't be quiet.
ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่เงียบ

She does not like cleaning. However, she likes taking care of the children.
เธอไม่ชอบการทำความสะอาด อย่างไรก็ตามเธอชอบการดูแลเด็ก ๆ

You chose that car not because you're concerned about the environment,but simply because gas is cheaper that way.
แต่เพราะว่าแก๊สนั้นราคาถูก คุณเลือกรถคันนั้น ไม่ใช่เพราะว่าคุณนั้นห่วงใยสิ่งแวดล้อม แต่เพราะว่าเชื้อเพลิงนั้นราคาถูก

ดูเพิ่มเติม กริยาช่่วย 24 ตัว ในภาษาอังกฤษobviously = แน่ชัด, กระจ่าง, ตำตา, โจ่งแจ้ง, อย่างเป็นที่ประจักษ์, อย่างชัดเจน, อย่างเข้าใจได้ง่าย, จะจะ
You obviously don't know me.
เธอยังไม่รู้จักฉันดีพอ

You obviously like him, right?
เธอออกจะชอบเขาอย่างชัดเจน,ใช่ไหม

He obviously has a thing for me.
เขาต้องแอบปิ๊งฉันแน่ๆ เลย

That's obviously what you wanted.
เห็นได้ชัดว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

Obviously it was important, okay?
เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันสำคัญ ใช่มั้ย

You obviously want something. You keep making excuses to see me.
เห็นได้ชัดว่าคุณต้องการบางอย่าง คุณหาข้ออ้างเพื่อมาเจอฉัน

It was an accident, and I thought I put it out. But I guess not. Obviously not.
มันเป็นอุบัติเหตุ และผมก็คิดว่าเอามันออกไปแล้ว แต่ผมคิดผิด ผิดจริงๆ

You know, I thought I hired professionals, but obviously, I was mistaken.
รู้มั้ย ฉันว่าฉันจ้างมืออาชีพมานะ แต่เห็นได้ชัดว่าฉันคิดผิดoccasionally = บางโอกาส, ตามโอกาส, เป็นครั้งคราว, นาน ๆ, เป็นคราว ๆ, เป็นช่วง
Occasionally I like to go.
นาน ๆ ครั้ง ฉันจะอยากไป

Last time occasionally go Plains.
เมื่อก่อนผมเคยไปเที่ยว ย่านบันเทิงแถวนั้นเป็นครั้งคราว

I ride the truck Occasionally, that is.
ฉันขับรถกระบะ บางครั้งเท่านั้นแหละ

They'd bark occasionally, but never too long.
พวกมันเห่าเป็นบางครั้ง แต่ก็ไม่นานนัก

He drinks beer occasionally when she goes out with friends.
เขาดื่มเบียร์เป็นครั้งคราว เมื่อเขาออกไปกับเพื่อน ๆoften = มัก, บ่อย ๆ,เรื่อย, อาจิณ, กิจวัตร, ร่ำไป, เสมอ ๆ, หลายครั้ง, ส่วนมาก, มักจะ
Do you come here often?
คุณมาที่นี่บ่อยไหมค่ะ

How often do you go abroad?
คุณไปต่างประเทศบ่อยแค่ไหน

Do you watch TV very often?
คุณดูทีวีบ่อยมากไหม

How often do you swim?
คุณว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน

I often leave my house at seven.
ฉันมักจะออกจากบ้านตอนเจ็ดโมง

How often do you go to the movie?
คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน

A sore throat often precedes a cold.
อาการเจ็บคอมักจะนำไปสู่​​การเป็นหวัด

Seasonal floods often block roadways in this city.
น้ำท่วมตามฤดูกาลมักจะปิดกั้นถนนในเมืองนี้originally = เดิมที, แต่เดิม, แต่แรกเริ่ม, อย่างไม่ซ้ำแบบใคร, อย่างเป็นต้นฉบับ, แรกเริ่มเดิมที
Where are you from originally?
พื้นเพคุณเป็นคนที่ไหนคะ

That's what I originally intended, but wasn't able to.
นั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งใจไว้แต่แรก แต่ว่า ฉันทำไม่ได้

This movie was originally banned because of the sex scenes in it.
หนังเรื่องนี้ (เนื้อหา)เดิมไม่ได้รับอนุญาต เพราะฉากเซ็กซ์ในนั้น

He grew up in London, though he originally hails from Thailand.
เขาเติบโตขึ้นมาในลอนดอนถึงแม้ว่าเขาจะมาจากเมืองไทยperfectly = อย่างถ่องแท้, ทีเดียว, แท้จริง, ครบครัน, อย่างสมบูรณ์, อย่างดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
It's perfectly natural.
มันช่างเป็นธรรมชาติมากเลย

I need you to keep perfectly still.
ผมอยากให้คุณอยู่นิ่ง ๆ มากที่สุด

The Villain has been captured and you're perfectly safe.
ตอนนี้คนร้ายถูกจับแล้ว และคุณก็ปลอดภัยอย่างแน่นอน

It's beautiful. It's really good!Matches perfectly, Mom.
ดูสวยและดูดีด้วยนะ เข้าชุดกันดีมากเลยค่ะแม่

You know perfectly well that I don't drink, so stop asking me.
คุณรู้ดีว่าฉันไม่ดื่ม หยุดคะยั้นคะยอเถอะpersonally = ส่วนตัว, เฉพาะตัว, ซึ่งแสดงเป็นตัว, ด้วยตัวเอง
I won't take it personally.
ฉันจะไม่ใช้มันเป็นการส่วนตัว

That song sums up my feelings perfectly.
เพลงนั้นมันบอกถึงความรู้สึกฉันในตอนนี้ได้ดีมาก ๆ

His words and music always fit together perfectly.
บทเพลงของเขา (คำร้องต่าง ๆ ) และดนตรีเข้ากันอย่างลงตัว

What are some ways you know that you can personally keep yourself healthy?
คุณรูัจักวิธีใดบ้างอะไรบ้าง ที่คุณสามารถรักษาสุขภาพของตัวเองได้บ้างphysically = ทางร่างกาย, ทางกายภาพ, ทางวัตถุ, โดยพละ, โดยธรรมชาติ, ตามหลักฟิสิกส์, อย่างแท้จริง
He is physically fit.
เขาแข็งแรงมาก (รูปร่างสมส่วน)

Physically, I'm okay. But, I am heartbroken.
ทางร่างกายแล้ว ฉันปลอดภัยดี แต่หัวใจฉันแตกสลาย

Look, there is nothing physically wrong with him.
ดูสิ เขาไม่มีอะไรผิดปกติ ทางกายภาพเลยนะ

There is nothing Linda can do physically to hurt him.
ไม่มีทางที่ลินดาทำร้ายร่างกายเขาได้แน่นอนpossibly = อาจ, อาจจะ, บางที, น่าจะเป็นไปได้ , เป็นได้, ชะรอย
What can I possibly be doing?
อะไรฉันพอจะทำได้บ้าง

That I a little exaggerated really possibly.
ผมอาจพูดเกินจริงไปหน่อย

There's no way I could possibly work better than you.
ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ฉันสามารถทำงานให้ได้ดีกว่าคุณ

You also small experience a little is possibly difficult.
พวกคุณประสบการณ์น้อยอาจจะลำบากสักหน่อย

We can't possibly be a singer that only knows how to sing right?
เราไม่สามารถจะเป็นนักร้องที่รู้แต่วิธีร้องหรอกจริงไหม

Could he have possibly been in a relationship with this woman?
เป็นไปได้ไหมที่เขาจะมีความสัมพันธ์ กับผู้หญิงคนนี้

How could you possibly think I would wear something like this?
คุณคิดได้ไงว่าฉันจะใส่อะไรแบบนี้

What could you possibly have done to increase sales like that?
เธอทำอย่างไงถึงเพิ่มยอดขายได้แบบนั้นล่ะ

I love you so much.I just wanna be as close as two people can possibly be.
ผมรักคุณมากๆ ก็อยากจะแนบชิดให้มาก เท่าที่คนสองคนจะทำได้previously = แต่ก่อน, เมื่อก่อนนี้, แต่กาลก่อน, ครั้งกระโน้น, ครั้งก่อน, คราวก่อน, แต่ก่อนนั้น
Previously, you leapt from the rooftop, didn't you?
ก่อนหน้านี้เธอ โดดลงมาจากดาดฟ้าใช่ไหม

Previously, you said that you'll never forgive me.
ก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคุณจะไม่มีวันอภัยให้ฉัน

You.. previously said that you were good at dancing.
นายเคยบอกว่านายเต้นเก่งหนิ

I previously thought that it might be better if I don't go.
ก่อนหน้านี้ ฉันเคยคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าฉันไม่ไป

Living like me isn't much different from how you were previously living.
การอยู่อย่างฉันมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก เมื่อก่อนที่คุณเคยอยู่

I am now pushing you harder than the level at which I was previously pushing you!
ตอนนี้ผมกำลังผลักดันพวกคุณอย่างหนัก กว่าระดับที่ผมเคยผลักดันพวกคุณมาก่อน (pushing = ผลักดัน ,เร่งเร้าส่งเสริม)primarily = แรกเริ่ม, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญ, ในขั้นต้น
These advertisements are aimed primarily at young.
โฆษณาเหล่านี้ พุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นหลัก

They don't work with anthrax. They deal primarily with the flu.
พวกเขาไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับโรคระบาดแอนแทรก พวกเขาจัดการกับไข้หวัดใหญ่เป็นหลักprobably (พรอบลี) = คงจะ, น่าจะ
I’ll probably go.
ฉันคงจะไป

That's probably right.
คงจะใช่

We should probably break up.
เราน่าจะเลิกกันนะ

He probably did it deliberately.
บางที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนา

I'll probably be too tired to do it.
ฉันคงจะเหนื่อยเกินไปที่จะทำ

I think that girl is probably 25 to 30.
ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้น คงจะอายุ 25 ถึง 30

You should ask them, because they’ll probably know.
คุณควรถามพวกเขา เพราะพวกเขารู้ทางดี

You should probably put your money where your mouth is.
งั้นคุณก็น่าจะทำอย่างที่พูดสิ

You will probably think that person is a little crazy.
คุณอาจจะคิดว่า คนคนนั้นเป็นคนบ้า

หมายเหตุ : probably มีความเป็นไปได้มากกว่า may และ might เครดิต : อาจารย์อดัม

properly = เหมาะสม, สมควร, อย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, ถูกต้องตามธรรมชาติ
I'll pay you back properly.
ฉันจะตอบแทนอย่างสาสม

Do it properly. Don't feel under pressure!
ทำให้มันเป็นธรรมชาตินะ อย่ากังวลไป

Do it properly next time. Do you understand?
คราวหน้าทำให้เหมาะสมหน่อย คุณเข้าใจไหม

Maybe I should go make sure the gift bags are being set out properly.
บางทีฉันน่าจะไปดูถุงของชำร่วย ว่าจัดออกมาดีแล้วหรือยังquickly = ว่องไว, ปุ๊บ, ปราดเปรียว, พรึบ, พรวด, คล่อง
Quickly!
เร็ว ๆ!

Quickly come on!
มาเร็ว ๆหน่อย

He learns quickly.
เขาเรียนรู้ได้เร็ว

Thanks for fixing the problem quickly.
ขอบคุณที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

He quickly wins the respect of colleagues.
เขาได้รับความเคารพอย่างรวดเร็วจากเพื่อนร่วมงาน
(win = ทำให้เกิดความเลื่มใส)

If you change your mind, tell me quickly.
ถ้าหากคุณเปลี่ยนใจ บอกผมด่วนเลยนะ

I hate negotiating. I want it to be over quickly.
ผมเกลียดการเจรจาต่อรอง ผมต้องการให้มันผ่านไปเร็ว ๆ (อยากให้จบ ๆ เสียที)rarely = ไม่บ่อย, นานๆครั้ง, ไม่ค่อยมี, นานๆ, นานๆ ครั้ง
Rarely do I go.
นานๆ ครั้งฉันก็จะไป

I rarely have dreams that I remember.
ฉันแทบไม่มีความฝันที่ฉันจำได้rather
หมายเหตุ : I’d rather =I woud rather

That shirt is rather dear.
เสื้อตัวนั้นค่อนข้างแพง (สำนวน)

I’d rather not talk about that.
ฉันไม่อยากพูดถึงมัน

Would you rather eat or sleep?
ระหว่างกินกับนอนคุณเลือกอะไร

You’ve been rather happy lately.
หมู่นี้คุณดูมีความสุขนะ

Would you rather be a teacher or a student?
คุณอยากเป็นครูหรือนักเรียนมากกว่ากัน

The weather forecast can be rather unreliable.
คำพยากรณ์อากาศบางทีก็เชื่อไม่ค่อยได้really(เรียลี ) = จริง ๆ, แท้จริง, จริงจัง
Really? (ขึ้นเสียงสูงตอนท้าย)
จริงเรอะ!

It was really tasty.
รสชาติสุดยอดมาก

That really troubles me.
เรื่องนั้นทำให้ฉันไม่สบายใจ

He did a really sloppy.
เขาทำงานชุ่ยมาก

She is really mad at you.
เธอโกรธคุณมากเลย

She gets jealous really easily.
หล่อนขี้หึงมาก ๆ

I think this is really cool!
ฉันคิดว่าอันนี้เจ๋งมาก

I really appreciate your kind words.
ฉันซาบซึ้งในคำพูดของคุณมาก

I’m really hoping to win the lottery.
ฉันหวังว่าฉันจะถูกหวย

They gave us all really good advice.
พวกเขาให้คำแนะนำพวกเราได้ดีจริง ๆ

To be frank, I don’t really like Them.
บอกตรง ๆ นะ ฉันไม่ชอบพวกเขาเท่าไหร่

After I broke up with my girlfriend, I was really hurt.
หลังจากที่ฉันเลิกกับแฟน ฉันเจ็บปวดมาก

When you first meet someone and you feel you are in love with that person, it's not really love.
เมื่อครั้งแรกที่คุณเจอใครบางคน และคุณรู้สึกว่าคุณกำลังมีความรักกับคน ๆ นั่นมันไม่ได้เป็นความรักจริงๆrecently = หมู่นี้, เมื่อเร็วๆนี้, ระยะหลังๆ, หมาด ๆ สดๆ ร้อนๆ, เมื่อไม่นานมานี้
How’ve you been recently?
ช่วงนี้เป็นไงบ้าง

Have you been working out recently?
ช่วงนี้คุณไปออกกำลังกายบ่อยไหม

Where have all of you been recently?
ระยะหลัง ๆ พวกคุณไปอยู่ที่ไหนมา

Just been really busy with work recently.
ช่วงนี้งานผมยุ่งมาก ๆ

He was recently promoted to the position of manager.
เขาเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการ

A: You look run down. B: Yeah. I've been feeling under the weather recently.
A: ท่าทางคุณดูหมอง ๆไปนะ B: ใช่ หมู่นี้ฉันสุขภาพไม่ค่อยดีregularly = สม่ำเสมอ, ปรกติ, กิจจะลักษณะ, อย่างปกติ, อย่างเป็นประจำ
You two didn't talk regularly?
ปรกติ พวกคุยไม่ค่อยได้คุยกันเหรอคะ

You have to give it water regularly. Do you understand?
คุณต้องหมั่นรดน้ำมันสม่ำ ๆ เข้าใจมั้ย

She doesn't have a car, so he regularly drives her to and from.
เธอไม่มีรถ เขาเลยขับรถรับส่งเป็นประจำ

Before the competition, you must go to the hospital regularly.
ก่อนแข่งคุณต้องไปหาหมอสม่ำเสมอนะ

He was released in 2009. He regularly visited his parole officer.
เขาได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี 2009 เขารายงานตัวกับผู้คุมความประพฤติอย่างสม่ำเสมอ

Broad daylight, public park,LAPD regularly patrolling the area.
กลางวันแสกๆ สวนสาธารณะ ตำรวจแอลเอ ตรวจตราบริเวณนี้ประจำ
(LAPD = Los Angeles Police Department = ตำรวจลอสแองเจลิส)

My father beats me regularly, but he can't tolerate others hitting me.
ถึงพ่อฉันจะตีฉันบ่อย ๆ แต่เขาทนไม่ได้แน่ๆ ถ้าใครมาตีฉัน

HIV, The virus which causes AIDS.
เฮช-ไอ -วี รู้จักกันในชื่อว่า โรคเอดส์
It's okay, you can breathe. It doesn't pass through the air.
ไม่เป็นไร คุณสามารถหายใจได้ มันไม่ได้ติดต่อทางอากาศ
It also won't pass through handshakes, sneezes, baths, or swimming pools.
ทางการจับมือ จาม อาบน้ำ หรือว่ายน้ำในสระเดียวกัน
Even if you're close to someone infected regularly, it doesn't pose problems.
แม้ว่าคุณอยู่กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนานแค่ไหน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาrelatively = อย่างเกี่ยวข้องกัน, อย่างสัมพันธ์, อย่างได้ส่วน
it's relatively mild. I've done it for years.
มันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อน ฉันเคยทำมันมานานหลายปีแล้วseriously = สาหัส, หนักหน่วง, เอาจริงเอาจัง, เคร่งครัด, เคร่งเครียด, เคร่งขรึม
Are you serious?
พูดจริงหรือเปล่าเนี่ย

Don’t take life too seriously.
อย่าจริงจังกับชีวิตมากไป

When did you start seriously learning English?
คุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่

He thought it was a joke so he didn't take him seriously.
เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก เขาจึงไม่ได้ให้ความสำคัญsignificantly = อย่างน่าสังเกต, อย่างสำคัญ, เป็นเหตุสำคัญ, เป็นที่น่าสังเกตุ, อย่างมีความหมาย
Rice production in Thailand decreased significantly last year.
เป็นที่น่าสังเกตุว่า การผลิตข้าวในประเทศไทย ลดลงอย่างมากในปีที่แล้ว

The overall second-hand car market has been significantly affected by expensive oil prices.
ตลาดรถยนต์มือสองโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างมากเป็นเหตุสำคัญจากราคาน้ำมันแพง

The lending rate increase would not affect clients significantly because rates were still at an acceptable level.
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นที่น่าสังเกตุว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้ามากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้similarly = เหมือนกับ, เสมือน, อย่างเดียวกัน, ในทำนองเดียวกัน
My car and John's car quite similarly.
รถของฉันและรถของจอห์นค่อนข้างเหมือนกัน

He looked around as he walked the office. People were dressed similarly.
เขามองไปรอบ ๆ ขณะที่เขาเดิน คนแต่งตัวเหมือนกัน

Your appearance is so beautiful, your actions should be similarly beautiful too.
คุณเป็นคนสวยมาก คุณน่าจะทำตัวดีๆ ให้สมกับความสวยของคุณsimply = แค่เพียง.., อย่างเรียบง่าย, อย่างซื่อ, ง่ายดาย, ตรงไปตรงมา, อย่างง่ายๆ, อย่างไม่หรูหรา
I'm simply taking it back.
ฉันแค่อยากได้มันคืน

We were simply good friends.
เราเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน

We simply do not want to go.
ฉันเพียงแค่ไม่ต้องการที่จะไป

I simply can't read it.The font's too small.
ฉันแค่เพียงอ่านไม่ออก ตัวหนังสือมันเล็ก

For the sake of everyone involved, you should simply leave.
เพื่อประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง คุณก็ควรจะไป

I am simply protecting you from a life of degradation and opprobrium!
ผมแค่จะปกป้องคุณ จากชีวิตที่เลวทราม และอัปยศ

If the thief is part of the campus, he may simply leave once the school shuts down.
ถ้าหัวขโมยเป็นคนในมหาลัย มันก็คงหลบหนีไปตอนนี้มหาลัยปิดslightly = แผ่วเบา, เล็กน้อย, ประปราย, พรำๆ, แผ่ว ๆ, อย่างดูแคลน, นิดๆ
That idea was slightly better.
ไอเดียนั้นค่อยดีขึ้นมาหน่อยนึง

Oh! I am slightly more interested.
โอ้! ฉันชักจะสนใจบ้างแล้ว

He's exhausted and slightly dehydrated.
เขาอ่อนล้าและขาดน้ำนิดหน่อย

If I go alone, the odds improve. Slightly.
ถ้าฉันไปคนเดียว มันจะดีกว่า เพียงเล็กน้อย

The pronounciation is only slightly different!
การออกเสียงมันก็แตกต่างกันเล็กน้อย!

So maybe our situations are slightly different.
งั้นสถานการณ์ของพวกเรา อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย

A:How very slightly? B: 3 millimeters. Any more would be bad.
A:นิดเดียวคือแค่ไหนล่ะ     B: 3 มิลลิเมตร มากกว่านั้นแย่แน่slowly = ช้า, ช้าๆ, เชื่องช้า, เอื่อยๆ, อืดอาด
He walks slowly.
เขาเดินอย่างช้า ๆ

Please speak slowly.
ช่วยพูดช้า ๆ

please speak more slowly.
ช่วยพูดช้า ๆอีกนิดครั่บ

He is a person who walks slowly.
เขาเป็นคนเดินช้า

Could you please speak more slowly?
คุณพูดให้ช้าลงหน่อยได้มั้ย

Please speak slowly, I don’t get what you’re saying.
ช่วยพูดช้า ๆ ฉันฟังไม่ทันsometimes = บางที, บางครั้ง, บางโอกาส, บางคราว, ชั่วครั้งชั่วคราว, บางขณะ, เป็นคราวๆ, ในบางกรณี
He bullies me sometimes.
เขาพาลใส่ฉันในบางครั้ง

I try to, but it’s hard sometimes.
ฉันจะพยายาม แต่บางทีมันยากที่จะทำได้

I feel like he’s annoying sometimes.
ฉันคิดว่าบางทีเขาก็ทำตัวน่ารำคาญ

Would you like to hang out sometime?
ว่าง ๆ คุณอยากไปเที่ยวกันไหม

My girlfriend can be overbearing sometimes.
แฟนของผมบางครั้งก็เอาแต่ใจเหลือเกิน

Sometimes he lies and stares at the ceiling.
บางครั้งเขาก็นอน และจ้องไปที่เพดาน

Even professionals make mistakes sometimes.
แม้กระทั้งคนที่เป็นมืออาชีพ ก็ทำความผิดพลาดในบางครั้ง

Mutual consideration sometimes leads to misunderstanding.
ความเกรงใจซึ่งกันและกันบางครั้งก็ก่อความเข้าใจผิดsomewhat = ค่อนข้าง, บ้าง, บางที, ค่อนข้างจะ, บางตอน, บางส่วน
Actually somewhat scary.
จริง ๆแล้วค่อนข้างน่ากลัวนะ

She seems somewhat melancholy.
ดูเหมือนว่าเธอค่อนข้างจิตใจหดหู่ทีเดียว

That does sound somewhat farfetched.
ฟังดูเป็นอะไรที่ห่างไกลจากความจริงเหลือเกิน

I'm still somewhat confused about your ethnicity. ยังไงก็ตาม ฉันก็ยังสับสนกับเชื้อชาติของเธออยู่ดี

Well, yes, it it may have been somewhat conscious.But I don't know.
ใช่ มันอาจจะเกิดมาจากการไตร่ตรองแล้ว แต่ฉันไม่รู้

I understand you'll have some questions,but we're somewhat short of time.
ผมเข้าใจว่าพวกคุณมีคำถาม แต่เรามีเวลาเหลือน้อย

Somebody else is gonna be involved in a crime? This one is somewhat unusual.
มีใครกำลังไปพัวพัน กับอาชญากรรมอีกบ้าง ครั้งนี้เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาsoon = เร็ว, ทันที, รวดเร็ว, รอมร่อ, ในไม่ช้า, ไม่นาน, อีกไม่ช้า, อีกไม่นาน
Get well soon.
หายเร็ว ๆ นะ

As soon as possible
เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

A: When can I get it? B: Soon.
A: แล้วฉันจะได้ของเมื่อไหร่ ? B: อีกไม่นานหรอก

Hey! Why are you leaving so soon?
ทำไมถึงจะรีบแขวนนวมนักล่ะ (leaving = จากไป, ละทิ้ง, เลิกรา)

A: Now, he need a doctor. B: Soon.
A: เขาต้องการหมอ ด่วนมาก      B: เดี๋ยวก็มาค่ะ

A: I've been here all day. Can I go now? B: Soon.
A: ฉันอยู่ที่นี่มาทั้งวันแล้วนะ ตอนนี้ฉันจะไปได้หรือยัง B: เร็ว ๆ นี้แหล่ะ

A: It's about time for Grandfather to eat. B: So Soon?
A: นี่ก็ได้เวลาที่คุณปู่ต้องกินข้าวแล้วค่ะ      B: เร็วขนาดนี้เลยเหรอ

I've made a decision. I'm gonna tell him myself. Soon.
ฉันตัดสินใจแล้ว ฉันจะบอกเขาด้วยตัวฉันเอง เร็ว ๆ นี้แหละspecifically = เฉพาะ, โดยจำเพาะ, เป็นลักษณะเฉพาะ, เฉพาะเจาะจง, เฉพาะเรื่อง
It was made specifically for her.
มันทำมาเฉพาะสำหรับคุณ

What are your interests specifically?
อะไรคือเรื่องที่คุณสนใจเป็นพิเศษล่ะ

You have to say it specifically like this!
คุณควรจะพูดให้มันเจาะจงแบบนี้

He specifically talks about how he likes you.
เขาชอบคุยประมาณว่า เขาชอบแก

It was designed specifically for maximum damage.
มันถูกออกแบบมา ให้มีแรงทำลายสูงสุดโดยเฉพาะ

I specifically chose you for this case because you connect well with patients.
ผมเลือกคุณมาดูแลคนไข้รายนี้โดยเฉพาะ เพราะว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ได้ดีstrongly = เสถียร, แน่นหนา,อย่างยิ่ง, อย่างมีกำลัง, อย่างเข้มแข็ง
He's strongly denying.
เขาปฏิเสธอย่างแข็งขัน

I strongly believe in Buddhism.
ผมเชื่อในศาสนาพุทธมาก

I strongly believe in Buddhism.
ผมเชื่อในศาสนาพุทธมาก

She feels strongly that he's changed.
เธอรู้ดีอย่างยิ่งว่าเขาเปลี่ยนไป

One needs to get out and have a little fun on occasion.
It's something I strongly recommend for you as well.
คนเราก็ต้องมีออกเที่ยว และหาความสนุกบ้างบางโอกาส
เป็นอะไรที่ผมแนะนำว่า คุณควรทำอย่างยิ่ง

I've been warned strongly that if there is any outside interference...
ผมได้รับคำเตือนที่หนักแน่น ว่าถ้าหากมีคนนอกมาขัดขวาง...successfully = ได้การ, ประสบความสำเร็จ, อย่างมีชัยชนะ, อย่างสัมฤทธิ์ผล, อย่างเป็นผลสำเร็จ
Did it proceed successfully?
ทุกอย่างราบรื่นไหม

Success doesn’t come easily.
ความสำเร็จไม่ได้ได้มาง่าย ๆ

Wow, Look! So successfully.
ว้าว ดูสิ! สำเร็จจนได้

I believe you can do this successfully.
ผมเชื่อว่าคุณสามารถทำได้suddenly = ทันใดนั้น, กะทันหัน, จู่ ๆ, พรวด, ปัจจุบันทันด่วน, เฉียบพลัน, ปุบปับ
My weight had gone down suddenly.
น้ำหนักของฉันลงไปอย่างกระทันหัน

Why is he suddenly like this to me?
ทำไมอยู่ดีๆ เค้าทำแบบนี้กับฉัน

Suddenly, we heard an explosion.
ทันใดนั้น เราได้ยินเสียงระเบิด

Suddenly, his house started shaking.
ทันใดนั้นบ้านของเขาเริ่มสั่น

Why did you come back here suddenly?
แล้วทำไมนายถึงกลับมากระทันหันนักล่ะ

Suddenly, his car slammed into the concrete.
ทันใดนั้นรถของเขากระแทกเข้ากับคอนกรีต

Suddenly, he goes back to the old topic.
จู่ ๆ เขาก็วกกลับมาเรื่องเดิมอีก

Why do you suddenly want to marry that guy?
ทำไมจู่ ๆ คุณถึงต้องการแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นด้วยล่ะterribly = ชะมัด, เหลือเข็ญ, อย่างร้ายกาจ, อย่างมหันต์, อย่างสุดขีด, แทบตาย, ไม่ได้ความ
I’m terribly sorry.
ฉันขอโทษอย่างยิ่ง /ขออภัยอย่างมาก
This mango is terribly sour.
มะม่วงนี้เป็นรสเปรี้ยวชะมัด
I am terribly sorry for the inconvenience.
ฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งในความไม่สะดวก

I’m terribly sorry that you didn’t get the job.
ฉันเสียใจอย่างมากที่คุณไม่ได้งาน

We felt bored because he was a terribly boring speaker.
เรารู้สึกน่าเบื่อ เพราะว่าเขาเป็นผู้พูดที่น่าเบื่อมาก ๆ

I am terribly sorry about that, but we normally inform all guests of our rules when checking in.
ดิฉันขออภัยอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ปกติแล้วเราจะแจ้งให้แขกทุกคนทราบกฎของเราเมื่อเข้าเช็คอินtherefore = เพราะเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น, ดังนั้น


thus = ดังนั้น, ดังนี้, เช่นนี้, ด้วยเหตุนี้, ด้วยประการฉะนี้


together = ด้วยกัน, เข้าด้วยกัน, พร้อมกัน, โดยพร้อมเพรียง
We are together.
เราอยู่ร่วมกัน (กำลังคบกัน)

We work together.
เราทำงานร่วมกัน

Were we together?
เราเคยอยู่ด้วยกันเหรอ

Are they together?
พวกเขาไปด้วยกันหรือ

Bring it together.
เอามันมารวมกันสิ

Let's go together.
งั้นไปด้วยกันเลยจ้ะ

We are tied up together.
เรามีความผูกพันกัน

We should spend more time together.
เราควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากกว่านี้

We are together. And if you ever sleep with anyone else again,man or woman, I will kick the crap out of you.
เรามันคู่กัน และถ้าเธอขืนไป นอนกับใครอีก จะชายหรือหญิง ฉันจะอัดเธอให้น่วมเลย


too
นิยมใช้ อยู่ 3 แบบ ซึ่งจะมีความหมายดังนี้
♥ 1. Too แปลว่า มากเกินไป ในระดับ หรือปริมาณที่สูงกว่า เกินกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเป็นความหมายในเชิงลบ
♥ 2. ...มากเกินไป /เกินกว่า...ที่จะ....
♥ 3. การใช้ too วางท้ายประโยค มีความหมายแปลว่า เช่นเดียวกัน / อีกด้วย
You work too hard.
คุณทำงานหนักเกินไป

It’s too far to walk.
มันไกลเกินไปที่จะเดิน

I know what you were feeling, because I was feeling it, too.
ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไง เพราะฉันรู้สึกเช่นนั้น

การใช้ toototally = ทั้งหมด, เต็มเปา, หมดเปลือก, เต็มประตู, โดยสิ้นเชิง, โดยรวม
I agree totally.
ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งtruly = แท้จริง, จริง, แท้, ตามความเป็นจริง, โดยจริง
Pursue what you truly love.
ติดตามสิ่งที่คุณรักอย่างแท้จริง

This is truly rare, said one official.
นี่เป็นของหายากจริงๆ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวtwice = สองครั้ง, สองหน, สองเท่า, สองเท่าตัว
He says Thais eat almost twice as much protein as the Ministry of Public Health recommends.
เขากล่าวว่าคนไทยกินโปรตีนเกือบสองเท่าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำultimately = ในที่สุด, ไปๆ มาๆ, จนได้, ครั้งสุดท้าย
Ultimately, failed to act on it.
ท้ายที่สุดก็ล้มเหลวในการดำเนินการ(ดังกล่าว)

Ultimately, you'll have to make the decision yourself.
ท้ายที่สุดคุณจะต้องตัดสินใจเองunfortunately = น่าเสียดาย, อย่างโชคร้าย, โชคไม่ดี
He is on his way to his friend's house, but unfortunately there's an accident on the freeway.
เขากำลังเดินทางไปบ้านเพื่อนของเขา แต่น่าเสียดายที่มีอุบัติเหตุบนทางด่วน

A : Hi, John, I heard you just bought a used car. A: สวัสดีจอห์น ฉันได้ยินมาว่าคุณเพิ่งซื้อรถที่ใช้แล้ว(มือสอง)มาคันนึงเหรอ
B : Yeah. Unfortunately, it turned out to be a piece of junk. B: ใช่ แต่น่าเสียดายที่มันกลายเป็นเศษขยะน่ะสิusually = กิจวัตร, สม่ำเสมอ, มักจะ, อย่างเคย, อย่างเป็นประจำ, ตามปรกติ
Linda usually drove her car to school.
ลินดามักขับรถไปโรงเรียน

Who usually cooks the meals in your house?
(ปกติ)ใครเป็นคนทำกับข้าวในบ้านของคุณ

He looked for the iron in the closet, the place where it was usually at.
เขามองหาเตารีดในตู้เก็บของ ซึ่งปกติแล้วเป็นที่ ทีเก็บเตารีด (ปกติเขาเก็บไว้ที่นี่)very = มาก, ทีเดียว
He is very good person.
เขาเป็นคนดีมาก

It is raining very lightly, almost not raining.
ฝนตกน้อยมาก แทบจะไม่ตกเลย

I have been very impressed with your work. I am going to give you a raise.
ผมพอใจผลงานของคุณมาก ผมจะขึ้นเงินเดืนให้คุณvirtually = จวน, จวนจะ, อย่างแท้ที่จริง
This province where alcohol is virtually unobtainable.
จังหวัดนี้ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบจะไม่มี (หาแทบไม่ได้)

Rice is the staple diet of virtually all the people of Asia.
ข้าวเป็นอาหารหลักอย่างแท้จริง ของทุกคนในเอเชียwidely = อย่างกว้างขวาง, อย่างกว้างขวาง
He is widely respected.
เขาเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป

This magazine is widely read.
นิตยสารฉบับนี้ มีการอ่านกันอย่างแพร่หลาย

Their opinions are widely different.
ความคิดเห็นของพวกเขาแตกต่างกันมาก

It is widely believed that the President's death was not an accident.
เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าการตายของประธานาธิบดีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ

Aspirin is widely used for relieving pain, and reducing fever in adults.
ยาแอสไพรินมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการบรรเทาอาการปวด และลดไข้ในผู้ใหญ่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ going to
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ hardly
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ more - anymore
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ on
การใช้ over
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Relative clause
การใช้ since
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ together
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb
การใช้ wait
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล
No comments:

Post a Comment