โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้ busy

busy (adj.)ออกเสียงว่า บิ-ซี ไม่ใช่ บิว-ซี่)
ความหมาย = วุ่นวาย / ยุ่งเหยิง
busiest เป็นขั้นสุดของ busy


โครงสร้างประโยค
Verb to be + busy
I am busy = ฉันยุ่ง / ฉันกำลังยุ่ง
I am busy + Ving = ฉันยุ่ง / ฉันกำลังยุ่งกับการ...
I was busy + Ving = ฉันยุ่ง / ฉันกำลังยุ่งกับการ... (อดีต)

I am busy. ฉันกำลังยุ่ง
He is busy. เขากำลังยุ่ง
She is busy. เธอกำลังยุ่ง
You are busy. คุณกำลังยุ่ง
John is busy. จอห์นกำลังยุ่ง
They are busy. พวกเขากำลังยุ่ง
My teacher is busy. คุณครูฉันกำลังยุ่ง

Is he busy? เขากำลังยุ่งไหม
Is she busy? เธอกำลังยุ่งไหม
Is John busy? จอห์นกำลังยุ่งไหม
Are you busy? คุณกำลังยุ่งไหม
Are they busy? พวกเขากำลังยุ่งไหมVerb to be + busy + Ving = ยุ่งกับการ.../ กำลังยุ่งกับการ...
(พูดถึงเหตุการณ์ ปัจจุบัน)
- I’m busy teaching.
ฉันยุ่งกับการสอน

- I’m busy learning.
ฉันยุ่งกับการเรียน

- I’m busy working.
ฉันยุ่งทำงานอยู่

- I’m busy watching TV.
ฉันยุ่งกับการดูทีวี

- I am busy cooking dinner.
ฉันกำลังยุ่งกับการทำอาหารเย็น

- I am busy talking on the phone.
ฉันยุ่งอยู่กับการพูดคุยทางโทรศัพท์

- I’m too busy working right now.
ฉันยุ่งมาก ๆกับการทำงานยุ่ง

- I am busy completing housework.
ฉันยุ่งอยู่กับการทำงานบ้าน

- I am busy studying for my test.
ฉันกำลังยุ่งอยู่กับการเรียนเพื่อการสอบของฉันVerb to be + busy + Ving = ยุ่งกับการ.../ กำลังยุ่งกับการ...
(พูดถึงเหตุการณ์ ในอดีต)
- I was busy thinking.
(ตอนนั้น) ฉันกำลังใช้ความคิดไม่ว่าง

- I was busy working.
(ตอนนั้น) ฉันยุ่งอยู่กับการทำงาน

- I was busy learning new things.
(ตอนนั้น) ฉันยุ่งกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

- I was busy cooking dinner.
(ตอนนั้น) ฉันกำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารเย็น

- I was busy talking on the phone.
(ตอนนั้น) ฉันยุ่งอยู่กับการพูดคุยทางโทรศัพท์

- I was busy cleaning the house.
(ตอนนั้น) ฉันยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดบ้าน

- I was busy studying for my test.
(ตอนนั้น) ฉันยุ่งกับการเรียน เพื่อการสอบของฉัน

- I was busy completing my housework.
(ตอนนั้น) ฉันยุ่งอยู่กับการทำงานบ้าน

- I was busy thinking of ideas for our website.
(ตอนนั้น) ฉันยุ่งกับการคิดถึงเว็บไซต์ของเรา
ตัวอย่างการถาม / ตอบ
- A: Why didn’t you come last night?
B: I was busy.
A: ทำไมคุณถึงไม่ได้มาเมื่อคืน
B: ฉันไม่ว่าง ฉันยุ่ง

- A: You should exercise often you know?
B: Yeah I know, I’m just so busy.
A: คุณควรออกกำลังกายบ่อยๆ รู้ป่าว
B: ใช่, ฉันรู้ฉันก็แค่ยุ่ง ๆ ไม่มีเวลา💘 การใช้ busy + Noun = ขยายนาม
💔 💔 สถานที่ ที่วุ่นวาย
- Their house is near a very busy road.
บ้านของพวกเขาอยู่ใกล้กับถนนที่วุ่นวาย (busy road = ถนนที่วุ่นวาย)


💔 💔 วัน/ เวลาที่วุ่นวาย
- You've had a busy day.
มันเป็นวันที่วุ่นวายของคุณ (busy week = วันที่วุ่นวาย)

- I have a busy week ahead of me.
ฉันมีสัปดาห์ที่วุ่นวาย(รอ)อยู่ข้างหน้าฉัน (busy week = สัปดาห์ที่วุ่นวาย)

- Christmas is a busy time of year for many businesses.
คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายของธุรกิจหลายแห่ง (busy time = เวลาที่วุ่นวาย)ประโยคที่เกี่ยวข้อง
- I get off work at 5 pm.
ฉันเลิกงานตอน 5 โมงเย็น

- Are you free tomorrow?
พรุ่งนี้คุณว่างมั้ย

- I finally have some free time.
ในที่สุด ฉันก็มีเวลาว่าง

- I’ve been travelling a lot lately.
พักหลังๆมานี่ ฉันเดินทางบ่อย

- What time do you get off work?
คุณเลิกงานกี่โมง

- I’ve been working very hard lately.
พักหลังมานี้ ฉันทำงานหนักมาก

- Can you just leave it for one day?
คุณทิ้งงานที่ทำแค่วันนึงได้ไหม

- Can you just leave it for one night?
คุณทิ้งงานที่ทำแค่คืนหนึ่งได้ไหม

- What do you like to do in your free time?
คุณชอบทำอะไรยามว่าง

- What’s your schedule like next week?
ตารางงานอาทิตย์หน้าของคุณ เป็นอย่างไร


busy with + something)
- I’m very busy with work at the moment.
ห้ามใช้ : busy on something
ห้ามใช้ : busy for something


( เป็นการใช้ busy แบบ Verb)
busy yourself = ยุ่งกับตัวเอง = การฆ่าเวลา
- เพื่อให้เวลาผ่านไป โดยการทำบางสิ่งบางอย่าง
- John busied himself with a favorite book.
จอห์นฆ่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือเล่มโปรด

- I busied myself with tidying up my desk.
ฉันฆ่าเวลาด้วยการทำความสะอาดโต๊ะทำงานของฉัน
การใช้ busy แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ busy สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : busy
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : busy

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : busy
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : busy
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : busy
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : busy
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : busy
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : busy
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : busy
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : busy
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : busy
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : busy
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : busy
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : busy
15. American heritage : www.ahdictionary.com : busy
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : busy
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : busy
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : busy
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : busy
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : busy
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : busy
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : busy
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : busy
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : busy

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary
รวมประโยค การใช้ busy
- This road is so busy!
ถนนวุ่นวายมาก (รถเยอะ)

- Careful of the busy roads.
ระวังรถที่วิ่งผ่านเร็วนะ

- I'm pretty busy right now.
ตอนนี้ฉันยุ่งมาก

- I am so busy with work today.
วันนี้งานยุ่งมาก

- Mum was busy in the kitchen.
แม่กำลังยุ่งอยู่กับห้องครัว

- His schedule is busy tomorrow.
ตารางงานของเขายุ่ง ในวันพรุ่งนี้

- I called John, but his line was busy.
ฉันโทรหาจอห์น แต่สายไม่ว่าง

- The kids are busy with their homework.
เด็ก ๆ กำลังยุ่งอยู่กับการบ้านของพวกเขา

- I've got plenty of jobs to keep you busy.
ฉันมีงานมากมายที่จะทำให้คุณไม่ว่าง

- I told you it’s too busy to cross here.
ผมบอกคุณแล้วไง ถนนมันมีรถวิ่งเร็วเยอะเกิน

- Her line is still busy.
สาย (สัญญาณโทรศัพท์)ของเธอยังไม่ว่าง

- John is busy studying for his exams.
จอห์ กำลังยุ่งอยู่กับการเรียนเพื่อสอบของเขา

- She’s busy now – can you phone later?
ตอนนี้เธอยุ่งอยู่ คุณสามารถโทรศัพท์มาภายหลังได้ไหม

- I'm so busy at work, it's driving me crazy.
ฉันยุ่งมากที่ทำงานมันทำให้ฉันหัวปั่น (ประสาทแ_ก)

- She's busy writing out the wedding invitations.
เธอยุ่งเขียนคำเชิญงานแต่งงาน

- There were lots of activities to keep the kids busy.
มีกิจกรรมมากมายที่จะทำให้เด็ก ๆ ไม่ว่าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ more - anymore
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ over
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relative clause
การใช้ since
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ together
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น