โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, September 6, 2015

การใช้ go-went-gone

go / went / gone

💘 ความรูเบื้อต้น

♥ Verb to be + going to = จะ... / กำลังจะ...
มีความหมายว่า "จะ..." ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจ และแสดงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต
going to รูปย่อคือ gonna
แต่เมื่อย่อแล้ว...
- gonna + V1 = จะ...
- going to + somewhere (สถานที่) = กำลังจะไป...
💘 การใช้ go

💔 💔 going to ตามด้วยสถานที่ ห้ามย่อเป็น gonna
- gonna + V1 = จะ...
- going to + somewhere (สถานที่) = กำลังจะไป...
- I'm gonna call you. (ย่อ)
ฉันจะโทรหาคุณ

- I'm going to the mall. (ไม่ย่อ)
ฉันกำลังจะไปที่ห้าง

- I'm gonna go to work. (ไม่ย่อ)
ฉันกำลังจะไปทำงาน💔 💔 go as = เป็นดังเช่น
- This didn't go as planned!
นี่ไม่ได้เป็นไปตามแผนการณ์ที่วางไว้💔 💔 going for + เวลา
for = เป็นเวลา
- We're going for 7 days.
เรากำลังไป(ที่นั่น) 7 วัน💔 💔 going for + นาม /กิจกรรม
for = เพื่อ / สำหรับ
- I’m going for a walk
ฉันจะเดินเล่น

- I feel like going for a bike ride.
ฉันรู้สึกอยากไปขี่จักรยาน

- Where’re you going for Songkran?
จะไปเล่นสงกรานต์ที่ไหน

- I’m going for a jog later, wanna come?
ฉันจะไปวิ่ง อยากไปด้วยกันไหม

- พวกคุณกำลังไปฮันนีมูนกันที่ไหน
Where are you going for your honeymoon?
Where are you guys going for your honeymoon?

- Where are you going for New Year’s Eve countdown?
วันสิ้นปีจะไปงานเคาน์ดาวน์ที่ไหน💔 💔 going to + V1
- I am going to save my girlfriend.
ผมจะต้องไปช่วยแฟนของผม

- We are going to be there for a week.
เราจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

- I'm going to watch my daughter wash the dishes.
ฉันกำลังจะไปดูลูกสาวของฉันล้างจาน

- I'm not feeling too well, so I'm going to have to postpone my dentist appointment.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย ก็เลยต้องเลื่อนนัดกับหมอฟัน


💔 💔 go on + holiday/ vacation
holiday = vacation ใช้แทนกันได้
- Next fall I’m gonna go on vacation.
ฤดูใบไม้ร่วงครั้งหน้าฉันจะไปพักร้อน

- Next autumn I’m going to go on holiday to Japan.
ฤดูใบไม้ร่วงครั้งต่อไป ฉันจะไปญี่ปุ่นในช่วงหยุดเทศกาล

- Next year I am going to go on holiday to Thailand.
ปีหน้าฉันจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทย

- For the holiday, I’m gonna go on vacation to Japan.
วันหยุดเทศกาล ฉันจะไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่น


💔 💔 go on (phrasal verb) = ต่อไป
- Go on reading – I won’t disturb you.
อ่านต่อเถอะ - ฉันจะไม่รบกวนคุณ (ทำต่อไป / ดำเนินต่อไป)

- The police had very few clues to go on in their search for the murderer.
ตำรวจมีหลักฐานน้อยมาก ที่จะดำเนินการค้นหาฆาตกรต่อไป (สืบหาต่อไป)

- She goes on and on about her health.
เธอเดินหน้า(พูดพร่ำ)ต่อไป เกี่ยวกับสุขภาพของเธอ (พูดมาก / พูดพร่ำ = ความหมายเชิงลบ)
💘 การใช้ went
- I went to dinner with my family.
ผมไปทานอาหารเย็นกับครอบครัว

- I went to the PP Islands last week.
ฉันไปเกาะพีพีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

- We went to eat then we went home.
เราไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้าน

- I went out of my way to buy you fruit.
ผมอุตสาห์ซื้อผลไม้ให้คุณ

- You went to the meeting yesterday, didn’t you?
คุณไปประชุมเมื่อวานนี้ใช่ไหม

- I went to a theme park with my friends yesterday.
ฉันไปเที่ยวสวนสนุกกับเพื่อน ๆ เมื่อวานนี้💘 การใช้ gone
- Verb to be + gone
- Verb to have + gone
- This video has gone super viral on the internet.
วิดีโอนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกอินเตอร์เน็ต


💔 💔 การใช้ gone = ไม่อยู่ / ไม่เจอ / จากไป
ไปแล้ว กลับมาแล้ว
- I have gone to Japan.
ฉันเคยไปญี่ปุ่น

- I have gone to Pattaya.
ฉันเคยไปพัทยา

- He said that he had gone to the park that day.
เขาบอกว่าเขาได้ไปที่สวนสาธารณะในวันนั้น (Indirect Speech)


ไปแล้ว แต่ยังไม่กลับ
- He's been and gone.
เขามาแล้ว และออกไปแล้ว

- Where have my keys gone?
กุญแจของฉันหายไปไหน (ไม่เจอ)

- He's gone to Japan, he will be back next week.
เขาเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วเขาจะกลับมาในสัปดาห์หน้า

- He took his girlfriend for granted and now she’s gone.
เขาเห็นแฟนของเขาเป็นของตาย แล้วตอนนี้เธอก็จากไปแล้ว

- Kay’s gone and lost the car keys!
เคย์หายไปไหน กุญแจรถก็หายไปด้วย!(ไม่เจอ /พูดด้วยความแปลกใจ / รำคาญ)

- He has been gone for 30 minutes. We have not seen him since 7:30 pm.
เขาไม่อยู่เป็นเวลา 30 นาทีแล้ว เราไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่เวลา 5โมงครีง💔 💔 การใช้ gone VS been
- gone ใช้เมื่อเหตุกการณ์ไม่เสร็จสมบูรณ์ ไปแล้วแต่ยังไม่กลับ
- been ใช้เมื่อเหตุกการณ์เสร็จสมบูรณ์ ไปแล้ว และก็กลับมาแล้ว
  Joan’s just gone to the shop. She’ll be back in about ten minutes.
Joan เพิ่งไปที่ร้านค้า เธอจะกลับมาอีกประมาณสิบนาที

 Joan has not yet returned from the shop.
โจแอนยังไม่กลับมาจากร้านค้า

 Joan’s just been to the shop. She bought some cakes. Would you like one?
โจแอน เพิ่งไปทีร้านค้ามา เธอซื้อขนมเค้กด้วย คุณต้องการไหม

 Joan has returned from the shop.
โจแอนกลับมาจากร้านค้าแล้ว

www.dictionary.cambridge.org : been-or-gone


💔 💔 การใช้ gone พูดถึงเหตุุการณ์ ที่ไม่น่าทำ แต่ได้กระทำแล้วในอดีต
- He shouldn't have gone back in to get his hat.
เขาไม่น่าจะกลับเข้าไปเอาหมวก

- He shouldn't have gone back in to get his pencil.
เขาไม่น่าจะกลับเข้าไปเอาดินสอ

- He shouldn't have gone back in to get his pen.
เขาไม่น่าจะกลับเข้าไปเอาปากกา💔 💔 การใช้ gone พูดถึงสิ่งของ ที่หมดในอดีต
- The food was gone before I got there.
อาหาร(ถูกเอา)หมดไปก่อนที่ฉันจะไปถึงที่นั่น
การใช้ go - went - gone - been แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.britishcouncil.org : gone
www.englishpage.com : go + gerund
การใช้ go สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : go
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : go

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : go
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : go
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : go
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : go
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : go
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : go
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : go
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : go
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : go
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : go
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : go
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : go
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : go
15. American heritage : www.ahdictionary.com : go
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : go
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : go
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : go
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : go
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : go
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : go
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : go
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : go
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : go
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : go
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : go
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : go
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : go
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : go
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : go
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : go

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : go
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : go
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : go
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : go
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : go
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : go

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment