โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, November 16, 2015

การใช้ calm

Adjective
 ใจเย็น  composed, calm, cool, sedative, sedate, collected
 ระงับ  calm
 หงิมๆ  noiseless, calm, nodding, tranquil, still, reserved
 เงียบสงบ  peaceful, tranquil, quiet, calm, peaceable, placid
 ไม่ตื่นเต้น  calm, nonchalant
 ไม่มีลม  calm, windless
Verb
 นิ่ง  calm, tranquil, become serene
 เงียบ  calm, keep quiet
 สงบเงียบ  calm
 ทำให้สงบเงียบ  calm
 คลายอารมณ์  feel at ease, relax, rest, calm
Noun
 สันติสุข  peace, serenity, calmness, peacefulness, repose, calm
 ความเงียบ  hush, languor, quietness, quiescence, quiescency, calm
 ความสงบ  pacification, peace, peacefulness, placidity, privacy, calm
 ความใจเย็น  dispassion, equanimity, sedation, calm, complacence, complacency
 การไม่มีลม  calm
 ความระงับ  calm

ข้อควรระวัง clam = หอย, หอยกาบ

calm
- He is a calm person.
เขาเป็นคนใจเย็น

- She is a calm person.
เธอเป็นคนใจเย็น

- Please keep calm!
โปรดใจเย็น ๆ / เย็นไว้ !

- He has a very calm manner.
เขามีท่าทางนิ่่งมาก

- The seas were dead calm.
ทะเลสงบนิ่ง (มีคลื่นลมเล็กน้อย ตามปกติ)

- I tried to stay calm and just ignore him.
ฉันพยายามสงบและไม่สนใจเขา (ทำเป็นไม่รู้ ไม่ชี้)

- The financial markets are calm at the moment.
ตลาดการเงินมีความสงบในขณะนี้ (ซบเซา)

- The city appears calm after last night’s missile attack.
เมืองนี้เงียบเหงาหลังจากการโจมตีขีปนาวุธเมื่อคืนที่ผ่านมา

- The streets are calm again after last night’s disturbances.
ถนนเงียบสงบอีกครั้ง หลังจากเกิดความวุ่นวายเมื่อคืนนี้

- He was calm and composed at the funeral.
เขาสงบและสำรวมในงานศพ (เก็บอาการ ไม่แสดงความรู้สึกใด ๆ)

- We could see our reflections in the calm surface of the lake.
เราสามารถเห็นเงาสะท้อนของเรา ในผิวน้ำที่เงียบสงบของทะเลสาบ

- Everyone praised Douglas for the calm way in which he handled the situation.
ทุกคนยกย่องดักลาสสำหรับวิธีใจเย็น ที่เขาใช้จัดการกับสถานการณ์

- เวลาที่พวกเราไม่พอใจหรือทะเลาะกัน พวกเราจะใจเย็น และพูดคุยกันด้วยเหตุผลเสมอ
When we're mad at each other or we fight, we always calm down and talk it out.

- He tried to calm her down by giving her some brandy.
เขาพยายามทำให้เธอสงบลงโดยการให้บรั่นดี (บรั่นดี เป็นสุราชนิดแรง ที่กลั่นจากเหล้าองุ่น)

calmly
- You should act more calmly.
คุณควรใจเย็นมากกว่านี้

- Do you have the ability to act calmly in the face of danger?
คุณมีความสามารถ เก็บอาการ(ทำตัวอย่างสงบนิ่ง) เมื่อเผชิญกับอันตรายได้ หรือไม่

calmer
- The sea looks much calmer today.
ทะเลดูเงียบสงบมากในวันนี้

- We’ll talk about this later when you’re feeling calmer.
เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังเมื่อคุณรู้สึกใจเย็น

- An hour after the accident, I was starting to feel calmer.
หนึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ฉันเริ่มรู้สึกสงบขึ้น

- A calmer day on the stock market after yesterday’s big falls.
เป็นวันที่เงียบเหงา หลังจากตลาดหุ้นร่วงลงเมื่อวานนี้

- We’re going to see a period of calmer weather starting this weekend.
เราจะเห็นช่วงเวลาที่อากาศสงบขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ (ลมไม่แรง)การใช้ calm แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ calm สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : calm
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : calm

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : calm
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : calm
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : calm
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : calm
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : calm
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : calm
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : calm
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : calm
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : calm
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : calm
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : calm
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : calm
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : calm
15. American heritage : www.ahdictionary.com : calm
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : calm
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : calm
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : calm
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : calm
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : calm
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : calm
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : calm
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : calm
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : calm
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : calm
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : calm
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : calm
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : calm
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : calm
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : calm
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : calm

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : calm
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : calm
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : calm
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : calm
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : calm
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : calm

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment